P55 | 6.3. FRI/PE 16:00 | PLEVNA 5 | alk. / from 9 € | S-Etukortilla ilmaiseksi torstain näytöksiin / Free admission with S-Etukortti Card on Thursday
osta lippu osta lippu

L74 | 7.3. SAT/LA 13:30 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 €
osta lippu osta lippu

Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 94 min

still photo

KANARIALINTU
CANARY

Risto-Pekka Blom | Finland 2020 | Experimental, Fiction | 5 min

Every morning thousands of children go to school like canaries in a coal mine, measuring toxicity. The film deals with the chain of harassment and the way we all are broken in our own ways.

Joka aamu tuhannet lapset lasketaan kouluun, kuin kanarialinnut kaivokseen testaamaan ilman myrkyllisyyttä. Elokuva kertoo kiusaamisen ketjuuntumisesta ja siitä kuinka olemme kaikki omalla tavallamme rikkinäisiä.

still photo

LIMBO

Nalle Sjöblad | Finland 2019 | Fiction | 10 min

A quiet staircase of an ordinary office building. Two colleagues, Markku, an older accountant, and Eeva, younger HR manager are heading down the stairs, one after another. It turns out that earlier that day, Eeva has had to tell Markku that he has been fired from the company after many years. Markku is bitter and full of rage. Then something unordinary happens.

Hiljainen porraskäytävä tavanomaisessa toimistorakennuksessa. Kaksi kollegaa, vanhempi kirjanpitäjä Markku ja nuorempi henkilöstöpäällikkö Eeva, kävelevät perätysten portaita alas. Käy ilmi, että aiemmin päivällä Eevan täytyi kertoa Markulle, että tämä on irtisanottu vuosien työsuhteen jälkeen. Markku on katkera ja täynnä raivoa. Sitten tapahtuu jotain epätavallista.

still photo

HÄNEN PÄÄNSÄ
HER HEAD

Emma Louhivuori | Finland 2019 | Animation | 7 min

A woman’s life is difficult because her head is a cat.

Naisen elämä on hankalaa, koska hänen päänsä on kissa.

still photo

CHECKPOINT

Juulia Kalavainen | Portugal 2019 | Fiction | 6 min

A war-torn area. A solitary military checkpoint. A soldier stands guard alone, the only soul between two conflicting areas. Amidst the oppressive and desolate landscape, he discovers an unexpected connection with a little girl.

Sodan repimä alue. Syrjäinen armeijan tarkastuspiste. Sotilas seisoo yksin vartiossa, ainoana sieluna kahden vastakkaisen alueen välissä. Pakahduttavan, aution maiseman keskellä hän löytää odottamattoman yhteyden pikkutytön kanssa.

still photo

WASTE NO. 4 NEW YORK, NEW YORK

Jan Ijäs | Finland 2019 | Experimental, Documentary | 20 min

Waste no. 4 New York, New York revisits the history of the City in twenty minutes through twelve cemeteries and one landfill. The short documentary is the fourth, independent episode from the ten-part Waste series.

Waste no. 4 New York, New York kertaa New Yorkin historian 20 minuutissa kahdentoista hautausmaan ja yhden kaatopaikan välityksellä. Lyhytdokumentti on neljäs, itsenäinen osa kymmenosaista Waste-sarjaa.

still photo

EI MITÄÄN HÄTÄÄ
IT’S ALL RIGHT

Miia Tervo | Finland 2019 | Fiction | 17 min

The young prosecutor Aleksi is unexpectedly called to his first trial, which is about rape. Aleksi represents Niina, who has waited for the trial for years. Aleksi has had way too little and Niina way too much time to prepare. Will the system give mercy to Aleksi and justice to Niina?

Aloitteleva syyttäjä Aleksi (Johannes Holopainen) joutuu yllättäen ensimmäiseen oikeudenkäyntiinsä, joka käsittelee raiskausta. Aleksi edustaa Niinaa (Lotta Kaihua), joka on odottanut käsittelyä jo vuosien ajan. Istunnon alkaessa Aleksilla on ollut liian vähän ja Niinalla aivan liian paljon valmistautumisaikaa. Antaako systeemi armoa Aleksille ja oikeutta Niinalle?

still photo

TOINEN LINJA
SECOND LANE

Sampsa Huttunen | Finland 2018 | Documentary | 29 min

Second Lane is a story about drug addiction, living with it and fighting it. It is a documentary about people who use intravenous drugs and the professionals and peers working with those people. What happens when ‘Vinkki’, a social and healthcare counselling centre in Helsinki, closes its doors due to a lost contract.

Toinen linja on tarina huumeriippuvuudesta, sen kanssa elämisestä ja sitä vastaan taistelemisesta. Se on dokumentti suonensisäisten huumeiden käyttäjistä ja ammattilaisista, jotka työskentelevät heidän parissaan. Miten käy, kun terveysneuvontapiste ”Vinkki” Helsingin keskustassa sulkee ovensa menetettyään sopimuksensa?