T37 | 8.3. THU/TO 16:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

P80 | 9.3. FRI/PE 22:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 92 min

still photo

AHI KĀ

Richard Curtis | New Zealand 2014 | Fiction | 15 min

Left alone with just her spiritual guides, a young girl upholds the prestige of the tribe in order to protect the land for generations to come. Due to her brave deeds she is immortalised.

Vain henkioppaat tukenaan, nuori tyttö pitää yllä heimonsa arvovaltaa suojellakseen maata pitkälle tulevaisuuteen. Rohkeutensa tähden hänestä tulee kuolematon.

still photo

TOHUNGA

Rebecca Collins | New Zealand 2013 | Fiction | 8 min

When a young boy falls ill, a family turns to a tohunga for help. Unknowingly, a young girl bears witness to a world never meant for her.

Kun nuori poika sairastuu, hänen perheenä kääntyy tohungan puoleen. Nuori tyttö näkee vahingossa maailman, jota ei koskaan tarkoitettu hänelle.

still photo

PUMANAWA – THE GIFT
LAHJA

Poata Eruera | New Zealand 2013 | Fiction | 13 min

A mother shares her own tragic past to stop her daughter repeating the same mistake.

Äiti kertoo omasta traagisesta menneisyydestään estääkseen tytärtään tekemästä samaa virhettä.

still photo

TURANGAWAEWAE
A PLACE TO STAND

Peter Burger | New Zealand 2003 | Fiction | 13 min

A Vietnam war veteran, lives homeless, wandering the city, collecting bits and pieces in his plastic bags. His daughter brings her own daughter to visit and tries yet again to persuade him to return to their ancestral home. He does not wish to go there.

Vietnamin sodan veteraani elää kodittomana kuljeskellen pitkin katuja ja keräten tavaroita muovikasseihinsa. Miehen tytär tuo oman tyttärensä vierailulle ja yrittää jälleen suostutella isäänsä palaamaan suvun vanhaan kotiin. Mies ei kuitenkaan halua sinne.

still photo

HAWAIKII

Mike Jonathan | New Zealand 2006 | Fiction | 11 min

Tamahine has been brought up according to the cultural traditions of the Maori. To her starting school is like entering a whole new alien world. Her father works for the railway and doesn’t earn much. They haven’t got a car and they don’t use buses. When the little girl is asked to draw the favourite transport of her family, she doesn’t know what to do.

Tamahine on kasvatettu maorien kulttuuriperinteiden mukaisesti. Koulun alku on tytölle kuin astuminen täysin vieraaseen maailmaan. Hänen isänsä työskentelee rautatieyhtiöllä eikä tienaa kovin paljon rahaa, joten perheellä ei ole autoa eivätkä he kulje bussilla. Kun tyttöä pyydetään piirtämään perheensä lempikulkuväline, hän ei tiedä mitä tehdä.

still photo

PUREREHUA
BUTTERFLY
PERHONEN

Renae Maihi | New Zealand 2012 | Fiction | 15 min

Teenage Kiri’s girls school has been practising for months to win the regional schools’ Kapa Haka competition. She has been entrusted with the honour of doing the double long poi, the butterfly, the purerehua. She must pull off the move in order for them to win, but this is not easy when she is struggling with a pregnancy that she has to abort the following day.

Teinityttö Kirin koulu on harjoitellut kuukausikaupalla voittaakseen koulujen alueellisen Kapa Haka -kilpailun. Kiri on saanut kunnian esittää kaksinkertaisen poin, perhosen, purerehuan. Hänen on onnistuttava liikkeessä, jotta koulu voi voittaa, mutta se ei ole helppoa, sillä Kirin huolena on raskaus, joka hänen on keskeytettävä seuraavana päivänä.

still photo

UHIWAI

Ryan Allexander Lloyd, Erin Lau, Jerome Schmitt | New Zealand 2017 | Fiction | 7 min

Set in a small South Island town in New Zealand a man struggles to deal with grief. Made in 72 hours as party of an Indigenous collaboration commissioned by the Māoriland Film Festival.

Pienessä Uuden-Seelannin Eteläsaaren kaupungissa mies yrittää selviytyä surusta. Elokuva on tehty 72 tunnissa osana Māoriland -elokuvajuhlien tilaamaa alkuperäiskansojen yhteistuotantoa.

still photo

RA’SATSTE

Michael Jonathan, Jeremiah Tauamiti, Sonia Boileau | New Zealand 2016 | Fiction | 10 min

During childbirth a Māori woman discovers strength in the spirit world from another culture. Made in 72 hours as party of an Indigenous collaboration commissioned by the Māoriland Film Festival.

Synnytyksensä aikana maorinainen löytää voimaa toisen kulttuurin henkimaailmasta. Elokuva on tehty 72 tunnissa osana Māoriland -elokuvajuhlien tilaamaa alkuperäiskansojen yhteistuotantoa.