P59 | 8.3. FRI/PE 21:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 € | K18
osta lippu
osta lippu

L111 | 9.3. SAT/LA 18:30 | PLEVNA 5 | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 93 min

still photo

EXCLAIM.HIBERNATION
TALVIUNI

Jian Mei | China 2018 | Experimental, Fiction | 5 min

Our voices are super powerful, but why do they have no way to be heard? Could it be that the winter has put us into deep sleep?This film is inpired by Beijing government’s clearance plan of the city’s “low-end population” without any notice. November 2017, winter.

Äänemme ovat voimakkaat, mutta miksei niitä kuulla? Voisiko olla, että talvi on saanut meidät syvään uneen? Elokuvan inspiraationa toimii hallituksen suunnitelma poistaa Pekingin “kurjalisto” ilman varoitusta. Marraskuu 2017, talvi.

still photo

TO PLANT A FLAG
LIPUN PYSTYTYS

Bobbie Peers | Norway, Iceland 2018 | Fiction | 15 min

In preparation for the moon landing in 1969, NASA sent a team of astronauts to the lunar landscapes of Iceland. Their hi-tech training mission soon discovers what obstacles one can meet when facing an Icelandic sheep farmer.

Valmistautuessaan Kuuhun laskeutumiseen vuonna 1969 NASA lähetti astronauttiryhmän Islannin kuumaisiin maisemiin. Huipputeknisessä harjoittelutehtävässä havaitaan pian, millaisia esteitä voi kohdata, kun edessä on islantilainen lammasfarmari.

still photo

BISU
BLIND MOUTH
SOKEA SUU

Siew Hong Leong | Taiwan, Malaysia 2017 | Fiction | 16 min

Father works as an assistant to doctors who seal every child’s mouth. He worried that his daughter’s secret would be discovered. One day, he finds a hole leading to somewhere. Suddenly, the security guards storms into their house …

Isä työskentelee apulaisena lääkärille, joka sulkee jokaisen lapsen suun. Isää huolestuttaa, että hänen tyttärensä salaisuus paljastuu. Eräänä päivänä hän löytää aukon, joka johtaa jonnekin. Äkkiä turvamiehet ryntäävät heidän taloonsa…

still photo

UNTRAVEL
EPÄMATKUSTUS

Ana Nedeljkovic, Nikola Majdak Jr. | Serbia, Slovakia 2018 | Animation | 10 min

A film about (local) patriotism, tourism and emigration. The girl lives in a gray, isolated country, enclosed by a huge wall. She has never travelled anywhere, but all her life she has dreamt of leaving forever for a perfect world called “Abroad”.

Elokuva patriotismista, turismista ja siirtolaisuudesta. Tyttö asuu harmaassa, eristäytyneessä maassa, jota ympäröi suunnattoman kokoinen muuri. Hän ei ole koskaan matkustanut minnekään, mutta koko ikänsä hän on unelmoinut lähtevänsä ikiajoiksi pois kohti täydellistä maailmaa, jota kutsutaan ”ulkomaaksi”.

still photo

SWATTED
SWATTAUS

Ismaël Chandoutis | France 2018 | Animation, Documentary | 20 min

Online players talk about their difficulties in escaping swatting, a cyber-harassment phenomenon that is sometimes fatal and threatens them whenever they play. The action takes shape through youtube videos and wireframe images from a video game.

Nettipelaajat kertovat vaikeuksistaan yrittää välttää swattausta, kyberkiusaamisilmiötä, joka voi johtaa kuolemaan ja uhkaa aina pelatessa. Elokuva koostuu YouTube-videoista ja videopelien lankamalleista.

still photo

VERMINE
TUHOLAINEN

Jérémie Becquer | Denmark 2018 | Animation | 7 min

A Rat poet, whose hopeful poetry contrasts the world in which he lives in, gets confronted with the harshness of a society bias towards Mice.

Rottarunoilija, jonka toiveikas runous poikkeaa jyrkästi maailmasta, jossa hän elää, joutuu kohtaamaan hiiriä syrjivän yhteiskunnan karuuden.

still photo

ARE YOU LISTENING MOTHER?
KUUNTELETKO SINÄ, ÄITI?

Tuna Kaptan | Germany, Turkey 2018 | Fiction | 20 min

A Kurdish woman is sentenced to six years of house arrest with an electronic ankle bracelet. The charge: supporting terrorist activities. From now on an invisible border runs through her garden in a Turkish village, which she repeatedly trespasses. Her older son is torn between obedience and rebellion. How far will he go to protect his mother from further punishment?

Kurdinainen tuomitaan kuudeksi vuodeksi kotiarestiin ja pitämään elektronista nilkkapantaa. Syyte: terroristitoiminnan tukeminen. Tästä lähtien hänen puutarhassaan turkkilaisessa kylässä kulkee näkymätön raja, jonka yli hän toistuvasti astuu. Hänen vanhempaa poikaansa raastaa valinta tottelevaisuuden ja kapinan välillä. Miten pitkälle hän menee suojellakseen äitiään lisärangaistuksilta?