T24 | 8.3. THU/TO 16:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L102 | 10.3. SAT/LA 12:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 91 min

still photo

LIGNE NOIRE
BLACK LINE
MUSTA VIIVA

Mark Olexa, Francesca Scalisi | Switzerland 2017 | Documentary | 11 min

A woman fishing in turbid waters, a suffering nature, the broken chant of the muezzin, all linked by a thin, black line.

Sameissa vesissä kalastava nainen, kärsivä luonto, rukouskutsujan laulu – ja niitä kaikkia yhdistää kapea musta viiva.

still photo

DAS PROJEKT
THE PROJECT
HANKE

Daniel Gräbner | Germany 2017 | Documentary | 16 min

An artificial palm tree in the ocean. 40.000 blue-collar workers had been constructing it for seven years. A total of 200 million cubic metres of dredged sand were used. So much, you could build a wall about seven metres tall around the entire earth with that. Not just once but three times. But the palm is sinking. Currently only half a centimetre each year. But according to experts the speed of the sinking could increase rapidly. One day the ocean will reclaim the palm.But this is actually not the subject of this film…

Tekopalmu meressä. 40 000 työntekijää rakensi sitä seitsemän vuotta, ja siihen kului yhteensä 200 miljoonaa kuutiota ruopattua hiekkaa. Niin paljon hiekkaa, että sillä rakentaisi seitsenmetrisen muurin koko maapallon ympäri, ei vain kerran vaan kolmasti. Mutta palmu on vajoamassa; tällä hetkellä vain puoli senttiä vuodessa, mutta asiantuntijoiden mukaan vajoaminen saattaa kiihtyä nopeasti. Jonain päivänä meri vetää palmupuun helmaansa. Mutta oikeastaan elokuva ei kerro tästä…

still photo

THE CAREGIVER
HOITAJA

Ruthy Pribar | Israel 2018 | Fiction | 12 min

After a short home-leave in India, Raj returns to his 85-year-old employer only to find out he’s been replaced by a Filipina caregiver named Joy. While trying to earn back his job and home, Raj realizes the truth has many faces.

Kun Raj palaa lyhyeltä lomalta Intiasta 85-vuotiaan työnantajansa luo, hän huomaa, että hänen tilalleen on tullut filippiiniläinen hoitaja nimeltä Joy. yrittäessään saada takaisin työtään ja kotiaan Raj ymmärtää, että totuudella on monet kasvot.

still photo

KAMPUNG TAPIR

Aw See Wee | Malaysia 2017 | Fiction | 18 min

A Sunday afternoon, migrant worker Anne and her husband leave their five years old daughter from Kampung Tapir (Tapir Village), Malaysia.On the way to Singapore, the bus their ride hit a wild Malayan tapir which wanted to cross the road, but no one is eager to save it.In the struggling of choosing a country to settle down, Anne founds that she is like this endangered species, still drifting places to find their own better life.

On sunnuntai-iltapäivä, ja siirtolaistyöläinen Anne miehineen ja tyttärineen lähtee kotoaan Kampung Tapirista, Malesiasta. Matkalla Singaporeen heidän bussinsa törmää tietä ylittäneeseen tapiiriin, mutta kukaan ei halua pelastaa sitä. Keskellä vaikeuttaan valita maata, johon asettua asumaan, Anne huomaa olevansa kuin tämä uhanalainen eläin ja ajelehtivansa edelleen etsimässä parempaa elämää.

still photo

INTERIORS & EXTERIORS
SISÄISTÄ JA ULKOISTA

Ashique Mostafa | Bangladesh 2017 | Documentary | 8 min

A one-take observational piece about the microcosm of Islamic practices and class segregation in Bangladesh’s capital city Dhaka. Multiplicity within a Muslim community and the passage of people through one single frame documents this society’s interiors and exteriors.

Yhdellä otolla kuvattu teos islaminuskon tapojen ja luokkajaon muodostamasta mikrokosmoksesta Bangladeshin pääkaupungissa Dhakassa. Muslimiyhteisön moninaisuus ja ihmisten kulku otoksen poikki taltioi tämän yhteiskunnan sisäisiä ja ulkoisia elementtejä.

still photo

TSHWEESH

Feyrouz Serhal | Lebanon, Germany, Spain, Qatar 2017 | Experimental, Fiction | 26 min

The football World Cup kicks off today and the people of Beirut are eager for the big awaited event.While life moves on normally in such a day, the signal of the first match seems to be disrupted by strange audio waves. The frustration in the air builds up giving way to a bigger live event.

Jalkapallon MM-kilpailut alkavat tänään, ja beirutilaiset ovat innoissaan kiihkeästi odotetusta tapahtumasta. Vaikka elämä meneekin eteenpäin tavalliseen tapaansa, ensimmäisen ottelun aloituksen rikkovat oudot ääniaallot. Ilmassa leijuva turhautuminen kasvaa kohti jotain suurempaa.