T22 | 8.3. THU/TO 11:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L104 | 10.3. SAT/LA 16:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 89 min

still photo

TRAHERE

Juš Jeraj, Atila Urbančič | Slovenia 2017 | Documentary | 10 min

Among idyllic hills and the bluest of skies live men and their tractors. Trahere is a film about just that, the age old bond between man and tractor.

Idyllisten kukkuloiden ja sinisen taivaan keskellä elävät miehet ja heidän traktorinsa. Trahere on elokuva juuri tästä, ammoisina aikoina syntyneestä miehen ja traktorin välisestä siteestä.

still photo

NODAJI
BONANZA
KULTAKAIVOS

Park Sang-hun | South Korea 2017 | Fiction | 26 min

JANG Pi-non has squandered all his fortune and comes back to his family after 10 years of absence. Now, he dreams of working hard to make a good living. But the more he tries to live an honest life, the bigger his desire for gold grows.

JANG Pi-non on tuhlannut kaiken omaisuutensa ja palaa perheensä luo kymmenen vuoden jälkeen. Nyt hän haluaa tehdä kovasti töitä ja ansaita hyvän elannon. Mutta yrittäessään elää rehellistä elämää, hänen kullanhimonsa vain kasvaa.

still photo

EXIT TOLL
TIETULLI

Mohammad Najarian Dariani | France, Iran 2017 | Fiction | 19 min

While he works at the exit toll leading to the airport in Tehran, a young man feels himself stuck in his everyday life and dreams of fleeing abroad.

Teheranin lentokentän tullikopissa työskentelevä nuori mies tuntee olevansa jumissa arkielämässään ja haaveilee karkaavansa ulkomaille.

still photo

LIEBE UND REVOLUTION
LOVE AND REVOLUTION
RAKKAUS JA VALLANKUMOUS

Gabriel Tempea | Austria 2017 | Documentary | 4 min

Peculiar forms of “normality” emerge within a 40-odd years lasting dictatorship. In such an environment, resistance takes in turn unexpected forms.The depiction of sexuality under dictatorship in the oeuvre of Milan Kundera is set against the filmmaker’s personal recollections and archival images.

Outoja normaaliuden muotoja ilmaantuu 40 vuotta kestävän diktatuurin aikana. Sellaisessa ympäristössä vastarinta saa yllättäviä muotoja. Seksuaalisuuden kuvaus diktatuurin alla Milan Kunderan tuotantoa mukaillen, taustanaan ohjaajan omat muistot ja arkistokuvat.

still photo

POURQUOI J’AI ÉCRIT LA BIBLE
WHY I WROTE THE BIBLE
MIKSI KIRJOITIN RAAMATUN

Alexandre Steiger | France 2017 | Fiction | 30 min

Francis, a man in his sixties, is found in a diving suit, swimming in a river in the city center. Even his children, accustomed to their father’s escapades, are surprised: since Francis knows he is condemned, it seems really unmanageable. Samuel and his sister must therefore find a way to accompany him at any cost.

Kuusikymppinen Francis löytyy uimasta sukelluspuku päällä kaupungin keskustan joesta. Jopa hänen lapsensa, jotka ovat tottuneet isänsä tempauksiin, yllättyvät: koska Francis tietää olevansa paheksuttu, hän käyttäytyy vallattomasti. Samuelin ja hänen sisarensa täytyy löytää keino vahtia isäänsä hinnalla millä hyvänsä.