P79 | 8.3. FRI/PE 20:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L115 | 9.3. SAT/LA 12:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 78 min

still photo

ATOMAN
ATMAN

Toshio Matsumoto | Japan 1975 | Experimental, Fiction | 11 min

A visual tour-de-force and landmark Japanese avant-garde film in which Matsumoto creates, in kaleidoscopic colors and fierce sound, a pulsing revolution through 480 still pictures of a rotating figure who wears a demonic Noh mask. Although the seated figure faces the water throughout, a shifting wind would have the figure appearing to spin in opposite direction to the circling camera, causing an acute sensation of the decoupling of the film image from the earths gravitational pull, despite the continuous affirmation of the horizon line in the landscape in which the figure sits. The sound accompanying this is provided by composer Toshi Ichiyanagi.

Visuaalinen taidonnäyte ja japanilaisen avantgarde-elokuvan merkkipaalu, jossa Matsumoto luo kaleidoskooppimaisten värien ja intensiivisen äänimaailman avulla sykkivän, 480 stillikuvasta koostuvan teoksen pyörivästä hahmosta, jolla on kasvoillaan Noh-demoninaamio. Vaikka hahmo istuukin koko elokuvan ajan kasvot kohti vettä, kääntyilevä tuuli saa hänet näyttämään siltä kuin hän pyörisi kameran kanssa vastakkaiseen suuntaan. Tämä aikaansaa tunteen, että elokuvan kuvamateriaali ikään kuin irtoaisi maan painovoiman piiristä, vaikka maiseman horisonttilinja pysyykin vakaana. Elokuvan äänet ovat säveltäjä Toshi Ichiyanagin käsialaa.

still photo

WAGA EIGA SENRITSU
MY MOVIE MELODIES
ELOKUVAN ÄÄNIÄ

Jun’ichi Okuyama | Japan 1980 | Experimental, Fiction | 6 min

My Movie Melodies, creates rhythmic visual abstract shapes that are allowed to spill over the soundtrack area of 16mm film; a thin edge of the film not normally seen on screen. Thus, the visual pattern we see on the screen is translated directly into audio in the projector. A kind of material-synesthesia takes place, a graphical allusion to a particular perceptual condition of the brain in which sound can be seen and usually in color . The main melody in this film is a comb-patterned radiographic image.

My Movie Melodies luo rytmikkään visuaalisia abstrakteja kuvioita, jotka saavat vapaasti ylittää 16-millisen filmin ääniraita-alueen – kapean reunakaistaleen, joka ei tavallisesti näy kankaalla. Siten projektori muuttaa näkemämme kuviot suoraan ääneksi. Syntyy aistien synestesia, havaintojen tila, jossa äänen voi tyypillisesti nähdä väreissä. Elokuvan päämelodia muodostuu kampamaisesta radiografisesta kuvasta.

still photo

ORANDAJIN NO SHASHIN
DUTCHMAN’S PHOTOGRAPH
HOLLANTILAINEN VALOKUVA

Isao Kota | Japan 1974 | Experimental, Fiction | 7 min

Beginning with the grounded view of bare feet walking through shallow surf, the film then seizes and, in successively cumulative layers adds frames of image-within-image until we are watching the walking feet through a tunnel. The Dutchman’s Photographs becomes a kinetic reiteration of itself and in doing so, succinctly detaches from spatial illusion, beginning a temporal experiment where still photographs are transformed into cinematic “action”.

Elokuva alkaa matalassa aallokossa kahlaavista paljaista jaloista, mutta pian kuva pysähtyy ja toistuvat kuvakerrokset muodostavat tunnelin, jonka läpi näemme kävelevät jalat. Valokuvista syntyy kineettinen, itseään toistava kokonaisuus, jonka ytimekäs ilmaisu irtaantuu tilan illuusiosta. Syntyy temporaalinen kokeilu, jossa liikkumattomat valokuvat muuttuvat “liikkuvaksi” elokuvaksi.

still photo

SWITCHBACK
KUVIA

Nobuhiro Kawanaka | Japan 1976 | Experimental, Fiction | 9 min

A nostalgic work, which attempts to reconstruct the materials of postwar 35mm newsreel footage given by the filmmakers’ friend and old tinted picture postcards. He frankly describes in his own coherent style of filmmaking how he was moved when he saw these films and photographs for the first time. An attempt to rediscover fresh and new images in the past products.

Nostalginen teos, jossa elokuvantekijä pyrkii rekonstruoimaan ystävältään sodan jälkeen saamansa 35-milliset uutisnauhat ja vanhat sävytetyt postikorttikuvat. Tekijä kuvailee avoimesti omaa tapaansa luoda elokuvia sekä sitä, miten hän liikuttui nähdessään ensimmäistä kertaa materiaalina käyttämänsä filminauhat ja valokuvat. Elokuva on yritys löytää uusia ja tuoreita näkökulmia menneiden aikojen tuotteista.

still photo

FILM DISPLAY
LIIKE

Shunzo Seo | Japan 1979 | Experimental, Fiction | 5 min

An attempt at explaining the construction of movement in film, through “displaying” the film as it is: an extremely simple single motion. Illustrating through a hundred pictures of the motion of a running dog, this work (a plot of the film development, so to speak) produces an image like the swelling of the waves.

Yritys selittää elokuvan liikettä esittämällä elokuva sellaisena kuin se on: yksittäisenä yksinkertaisena liikkeenä. Teos koostuu sadasta juoksevaa koiraa esittävästä kuvasta (jotka muodostavat ikään kuin elokuvan juonen) ja luo siten kokonaisuuden, joka on kuin veden aaltoilua.

still photo

HELIOGRAPHY
HELIOGRAFIA

Hiroshi Yamazaki | Japan 1979 | Experimental, Fiction | 6 min

An elegant, two-part theorem, made by the writing of the sun. A. The time-lapsed camera, diagonally framed and in a slow angular tilt from sky to sea at sunset, follows the sun through the night meeting it again at sunrise over a hazy city skyline. A duet of sorts, Heliography is haiku-like in essence, lending lyric to the calculable. Yamazaki is probably best known for his still photography, in particular his acclaimed series “Suiheisen saishū (Horizon)”, a study of sea horizons, and a series, also titled “Heliography”, where he uses extended exposure times to show the path of the sun near the horizon. This film is a part of the same project.

Elegantti kaksiosainen auringon luoma teoreema. Viistosti taivaan ja ulapan väliin asetetulla kameralla taltioitu aikaviivekuvaus seuraa auringon matkaa kaupungin yllä auringonlaskusta aina sarastavaan aamunkoittoon saakka. Heliography on eräänlainen duetto, kuin haiku, joka antaa sanallisen muodon fyysiselle. Yamazaki tunnetaan kenties parhaiten valokuvaajana, erityisesti merellistä taivaanrantaa tarkastelevasta kuvasarjastaan Suiheisen saishū (“Horisontti”) sekä valokuvasarjastaan Heliography, jossa auringon kulkua lähellä horisonttia on kuvattu pitkiä valotusaikoja hyödyntäen. Myös tämä elokuva on osa jälkimmäistä teoskokonaisuutta

still photo

WHY
MIKSI

Keiichi Tanaami | Japan 1975 | Experimental, Fiction | 11 min

From the still photos of a boxing match, the filmmaker experiments with the material with various printing techniques by animating and recomposing, trying to reveal the depth of so-called reality.

Nyrkkeilyottelussa taltioituja valokuvia hyväksikäyttäen elokuvantekijä kokeilee erilaisia tekniikoita animaatiosta uudelleen sommitteluun ja pyrkii siten paljastamaan, kuinka syvälle niin sanottu todellisuus ulottuu.

still photo

HIKARI

Nobuhiro Aihara | Japan 1978 | Experimental, Fiction | 3 min

Independent animation artist Nobuhiro AIHARA made this outdoor animation by asking young boys and girls in the park to throw papers to each other and shooting frame by frame. This created an playful unique visual image.

Vapaa animaatiotaiteilija Nobuhiro Aihara valmisti tämän ulkoilma-animaation pyytämällä puistossa leikkiviä lapsia heittämään paperinpaloja toisilleen ja taltioimalla liikkeen kuvaruutu kuvaruudulta. Tästä syntyi ainutlaatuisen leikkisä visuaalinen kokonaisuus.

still photo

STILL MOVIE
LIIKKUMATON ELOKUVA

Yoichi Nagata | Japan 1978 | Experimental, Fiction | 3 min

The constant vibration of a still image grow twisted comment on what is moving image. The film makes an anti-nuclear statement, combining photographs of birds in flight and of A-bomb clouds, with constant vibrations.

Jatkuvasti värähtelevä stillikuva ottaa kantaa siihen, mitä liikkuva kuva on. Elokuva vastustaa ydinaseita yhdistämällä valokuvia lentävistä linnuista ja atomipommin synnyttämistä pilvistä, värähdellen jatkuvasti.

still photo

XÉNOGÉNÈSE

Akihiko Morishita | Japan 1981 | Experimental, Fiction | 7 min

An attempt to confuse the relationship between the film’s material surface and the images recorded on it. As a man continues to walk in circle, where three scratches are made on the film. Xenogenese is a biological term meaning heterogenesis.

Yritys hämärtää elokuvan fyysisen filmimateriaalin ja sille taltioitujen kuvien välinen suhde. Kolme naarmua on raaputettu filmiin, jossa mies kiertää ympyrää. Elokuvan nimi on biologian termi ja tarkoittaa sukupolvenvaihtelua.

still photo

SPACY
TILA

Takashi Ito | Japan 1981 | Experimental, Fiction | 10 min

His films are like a roller-coaster. His way of throwing the act of seeing into utter confusion is an attack on the eyes in their corporeal function, and to attack the eyes is to take on tile body itself as your opponent. The film makes you break out in sweat only by shooting a safe, peaceful gymnasium in the dark. (Koharu Kisaragi)

Hänen elokuvansa ovat kuin vuoristorata. Hänen tapansa hämmentää katsojaa syntyy silmiä koettelevasta esitystyylistä. Elokuva saa hien kihoamaan vastaanottajansa iholle pelkkää rauhallista, hämärää liikuntasalia kuvaamalla. (Koharu Kisaragi).