P69 | 9.3. FRI/PE 13:30 | PLEVNA 5 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L97 | 10.3. SAT/LA 16:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 92 min

still photo

MIN BÖRDA
THE BURDEN
TAAKKA

Niki Lindroth von Bahr | Sweden 2017 | Animation | 13 min

An animated musical with apocalyptic undertones. The story is divided into four episodes that takes place in a supermarket, a long-term hotel, a call center and a hamburger restaurant. All of the settings are located in a modern, generic market place next to a large freeway. The characters, portrayed as animals, perform musical numbers with singing and dancing. The episodes vary both in story and mood, and span from cheerful tap routine to nightmarish black.

Animoitu musikaali, joka huokuu maailmanlopun pohjavireitä. Tarina on jaettu neljään episodiin, joiden tapahtumapaikkoina ovat suuren tien varrella sijaitseva kauppa, hotelli, puhelinpalvelukeskus ja hampurilaisravintola. Eläinhahmot esittävät lauluja ja tanssivat. Episodien kerronta ja tunnelma vaihtelevat hilpeästä steppinumerosta painajaismaiseen mustaan.

still photo

VIBRATO

Sébastien Laudenbach | France 2017 | Animation | 8 min

1899. A widow shares all the follies she did with her husband Charles, her passionate husband. Plenty of things happened backstage in this golden and velvet palace.

Vuosi 1899. Leski kertoo hullutuksista, joita harrasti yhdessä intohimoisen miehensä Charlesin kanssa. Palatsin kultaisten ja samettisten kulissien takana tapahtui paljon.

still photo

BERNARD

Anna Oparkowska | Poland 2017 | Animation | 7 min

A short story about loneliness, maladjustment and the desperate need of closeness, set in a severe winter landscape. Bernard faces the stereotype of an animal predator, one you wouldn’t cross paths with. Feeling resigned, he tries to express the truth about his isolation, and suppress the call of nature in him.

Ankaraan talvimaisemaan sijoittuva lyhyt tarina yksinäisyydestä, sopeutumattomuudesta ja epätoivoisesta läheisyyden kaipuusta. Bernard kohtaa stereotyyppisen saalistajan, sellaisen, jonka mieluummin kiertäisi kaukaa. Kohtaloonsa taipuneena hän yrittää kertoa totuuden eristäytyneisyydestään ja vaientaa sisäisen eläimensä.

still photo

RERUNS
UUSINTOJA

Rosto | The Netherlands, France, Belgium 2018 | Animation | 15 min

It rained for months, maybe years. It never stopped raining. Until all was gone and everything had died. All that is left is a flooded world of memories, ghosts and dreams. And a giant looking for his head. Combining live action shots with several animation techniques, Reruns is the 4th and last part of the musical tetralogy by Rosto, following on from Splintertime.

Sade jatkui kuukausia, kenties vuosia. Se ei tauonnut hetkeksikään. Ei ennen kuin kaikki oli poissa ja kuollutta. Tulvan hukuttamassa maailmassa asuvat enää muistot, aaveet ja unet. Sekä jättiläinen, joka etsii päätään. Näyteltyä materiaalia ja erilaisia animaatiotekniikoita yhdistelevä Reruns on Roston neliosaisen musiikkielokuvasarjan neljäs ja viimeinen osa, joka on jatkoa Splintertimelle.

still photo

關於他的故事
STORIES ABOUT HIM
TARINOITA HÄNESTÄ

Yung Shiuan Yang | Taiwan 2017 | Animation | 13 min

One day I asked my aunts and uncles about my grandpa while they were playing Mahjong. What does he look like? Where did he come from? How was his childhood? What had he been through? The stories they told me are too difficult to imagine. Are those all real? Who is he?

Kysyin kerran tädeiltäni ja sediltäni isoisästä heidän pelatessaan mahjongia. Miltä hän näytti? Mistä hän oli kotoisin? Millainen hänen lapsuutensa oli? Mitä hän koki elämässään? Kuulemani tarinat ovat liian vaikeita kuviteltaviksi. Ovatko ne kaikki totta? Kuka isoisä oli?

still photo

SOOREBANE
SWAMPFOX
SUOKETTU

Terje Henk | Estonia 2017 | Animation | 6 min

Sand animation about three people and one fox. How obsession pulls, friend refuses to let go and how hard it is to forget. It’s a story of a situation so muddy it’s difficult to come out of it intact. The wicked fox can’t help even if she really wants to.

Hiekka-animaatio kolmesta ihmisestä ja yhdestä ketusta. Siitä, miten pakkomielle käskee, ystävä kieltäytyy hellittämästä ja unohtaminen on vaikeaa. Tarina tilanteesta, joka on niin sekava, ettei siitä selviä yhtenä kappaleena. Eikä ilkikurinen kettu voi auttaa, vaikka haluaisikin.

still photo

TRACING ADDAI
ADDAIN JÄLJILLÄ

Esther Niemeier | Germany 2018 | Animation | 30 min

In his early twenties Addai leaves his entire life behind and moves to Syria to help victims of the civil war. At first he is assigned kitchen duty together with Ilias. Addai writes to his mother: “Don’t worry about me, I’m fine.” Two years later Addai’s mother receives a letter from prison. Ilias has been sentenced for terrorism by a German court. He wants to meet her and writes: “One thing you have to believe me, we went there with good intentions.”

Kahdenkympin alkupuolella oleva Addai jättää koko elämänsä taakseen ja muuttaa Syyriaan auttaakseen sisällissodan uhreja. Aluksi hänet määrätään keittiöhommiin yhdessä Iliaksen kanssa. Addai kirjoittaa äidilleen: “Älä huolehdi minusta, kaikki on hyvin.” Kaksi vuotta myöhemmin Addain äiti saa kirjeen vankilasta. Saksan tuomioistuin on todennut Iliaksen syylliseksi terrorismiin. Hän haluaa tavata äidin ja kirjoittaa: “Sinun on uskottava kun sanon, että lähdimme sinne hyvissä aikein.”