P57 | 6.3. FRI/PE 21:00 | PLEVNA 5 | alk. / from 9 € | Ikäraja / Age limit: 18
osta lippu osta lippu

L73 | 7.3. SAT/LA 11:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 €
osta lippu osta lippu

Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 90 min

still photo

PULSION
DRIVE
SYSÄYS

Pedro Casavecchia | Argentina, France 2019 | Experimental, Animation | 7 min

Pulsion (Drive) is a mysterious piece that explores the twisted story of a kid growing up in a dysfunctional family. This psychological thriller follows the character along a spiraling descent into madness, piecing together the portrait of a killer.

Sysäys on arvoituksellinen elokuva, joka tutkii kieroutunutta tarinaa pojasta, joka kasvaa ongelmaisessa perheessä. Psykologinen trilleri seuraa hulluuteen vajoavaa hahmoa, muodostaen muotokuvan tappajasta.

still photo

GLOW WORM IN A JUNGLE
KIILTOMATO VIIDAKOSSA

Ramana Dumpala | India 2018 | Documentary | 12 mn

Glow worm in a jungle is about Hema Sane, a retired Botany professor, who has never used electricity ever in her life. Living surrounded by nature, amidst a concrete jungle, she shares her philosophy of life with doses of humor and wisdom.

Kiiltomato viidakossa kertoo Hema Sanesta, eläkkeellä olevasta kasvitieteen professorista, joka ei ole ikänään käyttänyt sähköä. Eläen luonnon ympäröimänä keskellä betoniviidakkoa hän jakaa elämänfilosofiansa huumorin ja viisauden siivittämänä.

still photo

HARINA
FLOUR
JAUHOT

Joanna Nelson | Venezuela 2018 | Fiction | 15 min

Roberto is a middleclass working professional trying to survive hyperinflation amid the Venezuelan crisis while maintaining his unemployed mother. An argument breaks out when she asks him to buy flour for her birthday cake. In an effort to make amends, he resorts to the black market to buy the scarce food, but gets caught in the violent looting of a market.

Roberto on keskiluokkainen työssäkäyvä mies, joka yrittää selviytyä hyperinflaatiosta keskellä Venezuelan kriisiä elättäen samalla työtöntä äitiään. Riita puhkeaa, kun äiti pyytää poikaa ostamaan jauhoja syntymäpäiväkakkuaan varten. Hyvitelläkseen Roberto turvautuu mustaan pörssiin ostaakseen harvinaista elintarviketta, mutta joutuu keskelle väkivaltaista markettiryöstöä.

still photo

AL JABAL
THE MOUNTAIN
VUORI

Carolina Gómez de Llarena | Venezuela, Lebanon, France 2020 | Animation, Documentary | 10 min

While living in a deserted valley in eastern Lebanon, seven-year-old Rahaf describes the wonders of her past, present and future – without knowing the limits of her own imagination.

Autiossa laaksossa Itä-Libanonissa asuva 7-vuotias Rahaf kuvailee menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden ihmeitä – tiedostamatta oman mielikuvituksensa rajoja.

still photo

EGG CUP REQUIEM
MUNAKUPPIEN MUISTOKSI

Prisca Bouchet, Nick Mayow | New Zealand 2019 | Documentary | 12 min

A collector reveals the story behind his lifelong obsession.

Keräilijä paljastaa tarinan elinikäisen pakkomielteensä takana.

still photo

ME AND MY MAGNET AND MY DEAD FRIEND
MINÄ, MAGNEETTINI JA KUOLLUT YSTÄVÄNI

Maoning Liu | China 2019 | Animation | 14 min

When I recalled my childhood, a magnet that accompanied me to grow up and a dead friend was the symbol of my past years. I tied the magnet to the trousers and pulled it out all day. The magnet could suck the iron on the road. Blocks or coins make me very happy. Until I met the friend who wanted to fly to the universe, he was as fat as I was, and then he accidentally fell into the water and died. My childhood was over.

Kun muistelen lapsuuttani, omistamani magneetti ja kuollut ystäväni ovat menneiden vuosien symboleja. Sidoin magneetin housuihini ja vedin sitä perässäni koko päivän. Magneetti pystyi vetämään puoleensa rautaa tien varrelta. Palikat ja kolikot piristivät minua. Kunnes tapasin ystävän, joka halusi lentää avaruuteen. Hän oli yhtä lihava kuin minä, ja sitten hän vahingossa putosi veteen ja kuoli. Lapsuuteni oli ohi.

still photo

NÅGOT ATT MINNAS
SOMETHING TO REMEMBER
JOTAKIN MITÄ MUISTAA

Niki Lindroth von Bahr | Sweden 2019 | Animation | 5 min

A lullaby before the great disaster. Two pigeons visit a zoo without animals, a snail measures his blood pressure at the doctor, in the CERN laboratory something has gone terribly wrong. Six moments from our age, like memories of the world we leave behind.

Tuutulaulu ennen suurta katastrofia. Kaksi kyyhkystä käy eläintarhassa, jossa ei ole eläimiä, etana mittauttaa verenpaineensa lääkärillä, Cernin laboratoriossa jokin on mennyt kamalalla tavalla pieleen. Kuusi hetkeä aikakaudeltamme, kuin muistoja maailmasta, jonka jätämme taaksemme.

still photo

3 LOGICAL EXITS
3 LOOGISTA ULOSPÄÄSYÄ

Mahdi Fleifel | Denmark, United Kingdom, Lebanon 2020 | Documentary | 15 min

A sociological meditation on the different “exits” that young Palestinians choose, in order to cope with life in the refugee camps.

Sosiologinen mietelmä erilaisista ”ulospääsyistä”, joita nuoret palestiinalaiset valitsevat selviytyäkseen elämästä pakolaisleireillä.