P72 | 8.3. FRI/PE 21:00 | PLEVNA 5 | alk. / from 9 € | K18
osta lippu
osta lippu

L95 | 9.3. SAT/LA 11:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 91 min

still photo

BROKEN FLOWERS
SÄRKYNEITÄ KUKKIA

Grace Hsia | China, Latvia 2019 | Fiction | 6 min

10 year old Duo Er is reluctant to attend her violin lessons. Her mother however tries to encourage her to continue. But Duo Er carries a secret she can not share.

10-vuotias Duo Er ei halua käydä viulutunneilla. Hänen äitinsä yrittää silti rohkaista häntä jatkamaan. Mutta Duo Erillä on salaisuus, jota hän ei voi kertoa.

still photo

BROTHERHOOD
VELJEYS

Meryam Joobeur | Canada, Tunisia, Qatar, Sweden 2018 | Fiction | 25 min

Mohamed is a hardened shepherd living in rural Tunisia with his wife and two sons. Mohamed is deeply shaken when his oldest son Malik returns home after a long journey with a mysterious new wife. Tension between father and son rises over three days until reaching a breaking point.

Mohamed on kovapintainen paimen, joka asuu Tunisian maaseudulla vaimonsa ja kahden poikansa kanssa. Mohamed järkyttyy pahasti, kun hänen vanhin poikansa Malik palaa kotiin pitkän matkan jälkeen arvoituksellisen uuden vaimon kanssa. Jännite isän ja pojan välillä kasvaa kolmen päivän ajan, kunnes saavuttaa murtumispisteensä.

still photo

LA SOURCE
THE SOURCE
LÄHDE

William S. Touitou | France 2018 | Fiction | 18 min

In a popular neighborhood in the Paris suburbs, hours and days following an attack committed in Paris by Brahim, a young man from the hood. His family and friends are shocked and wonder…

Pariisin esikaupungin suosittu asuinalue, tunteja ja päiviä ghetossa asuvan nuoren Brahimin tekemän iskun jälkeen. Hänen perheensä ja ystävänsä ovat järkyttyneitä ja ihmeissään…

still photo

U NASHIJ SINAGOZI
IN OUR SYNAGOGUE
SYNAGOGASSAMME

Ivan Orlenko | Ukraine, France 2018 | Fiction | 20 min

Jewish boy tries to find out why women were shouting during prayer in the local synagogue.

Juutalaispoika yrittää selvittää, miksi naiset huusivat rukouksen aikana paikallisessa synagogassa.

still photo

HEA KARJANE
THE GOOD SHEPHERD
HYVÄ PAIMEN

Evar Anvelt | Estonia 2018 | Fiction | 22 min

Ibrahim is a shepherd whose job is to look after his herd as best as he can. One day he receives a phone call from his brother with a plan he wants nothing to hear about.

Ibrahim on paimen, jonka työ on valvoa laumaa parhaansa mukaan. Eräänä päivänä hän saa puhelun veljeltään, jolla on suunnitelma, josta Ibrahim ei halua kuulla sanaakaan.