P45 | 6.3. FRI/PE 21:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 € | Ikäraja / Age limit: 18
osta lippu osta lippu

L88 | 7.3. SAT/LA 18:30 | PLEVNA 5 | alk. / from 9 €
osta lippu osta lippu

Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 90 min

still photo

THE DREAM REPORT
UNIRAPORTTI

Jack O’Shea | Ireland 2019 | Animation | 8 min

A deadpan sci-fi interweaving moments of familiar routine with esoteric messages from deep space. The Dream Report draws on the interplay between the bizarre and the familiar to explore the central character’s familiar plight of ennui.

Ilmeetön tieteiselokuva yhdistää hetkiä tutuista rutiineista esoteerisiin viesteihin ulkoavaruudesta. Uniraportti ottaa vaikutteita eriskummallisen ja tavallisen vuorovaikutuksesta tutkiakseen päähenkilön tuiki tuttua ikävystymisen ahdinkoa.

still photo

SUMMER
KESÄ

Zeyu Wang | China, United States 2019 | Fiction | 14 min

In the southwest China countryside,the left-behind little boy Yirui lives in a small village with his grandma. After his grandma gets sick, a young delivery man starts to drive him to school everyday. In the midsummer nights, dream and reality start to fuse together.

Lounais-Kiinan maaseudulla pikkupoika Yirui asuu pienessä kylässä isoäitinsä kanssa. Isoäidin sairastuttua nuori lähettimies alkaa viedä pojan kouluun joka päivä. Keskikesän öinä unet ja todellisuus alkavat sulautua yhteen.

still photo

NIEOCZEKIWANE
UNEXPECTED
ODOTTAMATON

Mateusz Buława | Poland 2018 | Experimental, Documentary | 9 min

At the beginning there are only white and black spots. The feeling of uncertainty is clearly present. The heaviness in the air brings shadows which are forming strange objects. With time they will transform into a person.

Alussa on vain valkoisia ja mustia pisteitä. Epävarmuuden tunne on selvästi läsnä. Painostava ilma luo varjoja, jotka muodostavat outoja kappaleita. Ajan mittaan ne muuttuvat ihmiseksi.

still photo

ALL INCLUSIVE

Teemu Nikki | Finland 2019 | Fiction | 15 min

Kalervo has felt powerless all his life, unable to fight back, until Annukka—a woman who loves him—gives Kalervo a life altering gift. Like with many of director Nikki’s works, All Inclusive can be interpreted in many ways, but at the core it’s a film about power, love and change. If you could right the wrongs in your life, would you, and would you stop there?

Kalervo on aina tuntenut itsensä voimattomaksi, kykenemättömäksi vastarintaan, kunnes Annukka – nainen, joka rakastaa häntä – antaa mullistavan lahjan. Kuten monet ohjaaja Nikin töistä, All Inclusive voidaan tulkita monella tapaa, mutta pohjimmiltaan kyse on vallasta, rakkaudesta ja muutoksesta. Jos voisit korjata elämäsi vääryydet, tekisitkö sen – ja lopettaisitko siihen?

still photo

THE END OF THE WORLD AND MISSED CALLS
MAAILMANLOPPU JA VASTAAMATTOMAT PUHELUT

Euna Seol, Dongjoo Seo | South Korea 2019 | Experimental, Documentary | 17 min

The words we want to say are free to be told in this place with no criticism and no advice. Wouldn’t it be nice if we have a place like that? Things you could hardly say later become ‘missed calls’. What is your untold story? Over the telephone, leave the messages you want someone to hear, your ‘UNTOLD stories’. I will bring your voices and set them free at the end of the world.

Tässä paikassa voidaan lausua ääneen sanoja, joita haluamme, ilman arvostelua ja neuvoja. Eikö olisi mukavaa, jos meillä olisi sellainen paikka? Asiat, joita tuskin pystyit sanomaan muuttuvat myöhemmin ”vastaamattomiksi puheluiksi”. Mikä on sinun kertomatta jäänyt tarinasi? Jätä puhelimessa viesti, jonka haluat jonkun kuulevan, sinun ”kertomatta jäänyt tarinasi”. Tuon äänesi ja vapautan sen maailmanlopussa.

still photo

BURA

Eden Junjung | Indonesia 2019 | Fiction | 13 min

In the early stages of the political transisition in 1998, rumors of black-clad ninjas terrorizes the Tapal Kuda region of East Java. These ninjas come out during the night targeting Koran teachers and clerics. Santri (moslem scholars) take guard duties to protect their teachers at night. During this tense situation, one santri leaves his guard duty to meet with his lover.

Vuoden 1998 poliittisen muutoksen alkuvaiheessa kiersi huhuja mustapukuisista ninjoista terrorisoimassa Tapal Kudan aluetta Itä-Jaavalla. Ninjat tulivat öisin esiin ja ottivat kohteekseen Koraanin opettajia ja pappeja. Santrit (muslimioppineet) vartioivat öisin vuorotellen suojellakseen opettajiaan. Tässä jännittyneessä tilanteessa yksi santri jättää vahtipaikkansa tavatakseen rakastettunsa.

still photo

BARAKAT

Manon Nammour | Lebanon 2019 | Fiction | 14 min

People hold the memory of their cities, and vice versa. After-war modern Beirut and its people have lost their anchors towards a memoryless relationship. Vacant luxury stores and overpriced unoccupied apartments have made the rebuilt city a costly monument of vanity, commodified heritage, and social-delusion.

Ihmisten mielissä säilyy muisto kaupungista, ja päinvastoin. Sodanjälkeinen moderni Beirut ja sen asukkaat ovat menettäneet tukipilarinsa ja tilalla on suhde vailla muistia. Autiot luksuskaupat ja ylihintaiset, tyhjillään olevat asunnot ovat tehneet uudelleenrakennetusta kaupungista hintavan monumentin turhamaisuudelle, kaupallistetulle perinnölle ja sosiaaliselle itsepetokselle.