T22 | 5.3. THU/TO 13:30 | PLEVNA 5 | alk. / from 9 €  | S-Etukortilla ilmaiseksi torstain näytöksiin / Free admission with S-Etukortti Card on Thursday
osta lippu osta lippu

P41 | 6.3. FRI/PE 11:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 €
osta lippu osta lippu

Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 96 min

still photo

BARÊ GIRAN
THE HEAVY BURDEN
RASKAS TAAKKA

Yılmaz Özdil | Turkey 2019 | Fiction | 17 min

AVDEL feeds his family with the salary of his old donkey, BOZO, who works in the waste department of the city of Mardin in Turkey. It is also home to his nephew, SALIH, who fled Syria because of the war. After BOZO’s “retirement”, Avdel must find a younger ass to continue to earn his salary. So traumatized by the war Salih returns to Syria to recover his.

Avdel ansaitsee elannon perheelleen vanhan aasinsa Bozon avulla turkkilaisen Mardinin kaupungin jätehuollossa. Mardinissa asuu myös hänen sukulaispoikansa Salih, joka pakeni sotaa Syyriasta. Bozon ”eläköidyttyä” Avdelin on löydettävä nuorempi aasi. Niinpä sodan traumatisoima Salih palaa Syyriaan hakemaan omaa aasiaan.

still photo

O CATADOR SEM CABEÇA
THE HEADLESS GATHERER
PÄÄTÖN KERÄILIJÄ

Igor Shin Moromisato | Germany, Brazil 2019 | Animation | 15 min

What is the Gatherer searching for? Memories, broken dreams … or just one friend, with whom he can wander through the cities with their chaotic landscapes. Or he might be only looking for a help to get along with the feeling of loss. Do you want to become a company for him?

Mitä Keräilijä etsii? Muistoja, särkyneitä unelmia… vai pelkästään yhtä ystävää, jonka kanssa voisi vaeltaa läpi kaupunkien kaaosmaisten maisemien? Tai ehkä hän etsii vain apua, jotta kestäisi menetyksen tunteen. Haluatko pitää hänelle seuraa?

still photo

JESENJI VALCER
AUTUMN WALTZ
SYYSVALSSI

Ognjen Petković | Serbia, United States 2019 | Fiction | 19 min

A couple is trying to reach freedom from a besieged town. They know there’s a barricade with soldiers on the road. to pass it they need permission, which they don’t have.Just before the soldiers shoot a couple, a men says the word-Lemon- which is maybe their path to freedom.

Pariskunta yrittää päästä pois piiritetystä kaupungista. He tietävät, että tiellä on barrikadi ja sotilaita. Päästäkseen ohi he tarvitsevat luvan, jota heillä ei ole. Juuri ennen kuin sotilaat ampuvat pariskunnan, mies lausuu sanan ”sitruuna” – joka on mahdollisesti tie vapauteen.

still photo

MARKSIS KUCHA 12
12 K.MARX STREET
KARL MARXIN KATU 12

Irine Jordania | Georgia 2019 | Fiction | 15 min

The Woman pours herself a cup of coffee and sits in the same place, at the same time, every day, calling on her phone. One day, her call is answered by the stranger who lives in the woman’s childhood home, which the woman’s family forcefully left to escape war. They start to form a bond.

Nainen kaataa itselleen kupin kahvia ja istuu samassa paikassa samaan aikaan joka päivä, soitellen puhelimellaan. Eräänä päivänä hänen puheluunsa vastaa muukalainen, joka asuu naisen lapsuudenkodissa, josta naisen perheen oli pakko lähteä sodan puhjettua. Heidän välilleen alkaa muodostua side.

still photo

A LINE BIRDS CANNOT SEE
RAJA JOTA LINNUT EIVÄT NÄE

Amy Bench | United States 2019 | Animation, Documentary | 10 min

Separated from her mother by smugglers, a determined 12-year-old sets out across a desert with only a plastic sack for cover, survives starvation on the streets of Ciudad Juarez, and escapes kidnappers to seek her mother and a place where they can be safe again.

Äidistään eroon joutunut päättäväinen 12-vuotias lähtee ylittämään aavikkoa suojanaan pelkkä muovisäkki. Hän selviytyy nälkään nääntymiseltä Ciudad Juárezin kaduilla ja pakenee sieppaajilta löytääkseen taas äitinsä ja paikan, jossa he voivat olla turvassa.

still photo

BAB SEBTA
CEUTA’S GATE
CEUTAN PORTTI

Randa Maroufi | France, Morocco 2019 | Experimental, Documentary | 20 min

BAB SEBTA is a series of reconstructions of situations observed in Ceuta, a Spanish enclave on Moroccan soil. This place is the scene of a traffic of manufactured goods and sold at a discount. Thousands of people work there every day.

Elokuvaan on rekonstruoitu tilanteita, jotka tapahtuivat Ceutassa, Espanjalle kuuluvalla erillisalueella Marokossa. Paikkaan virtaa sekalaisia tavaroita, joita myydään alennuksella. Tuhansia ihmisiä työskentelee täällä joka päivä.