K11 | 4.3. WED/KE 22:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 € | Ikäraja / Age limit: 18
osta lippu osta lippu

P56 | 6.3. FRI/PE 18:30 | PLEVNA 5 | alk. / from 9 €
osta lippu osta lippu

Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 96 min

still photo

CARNE
FLESH
LIHA

Camila Kater | Brazil, Spain 2019 | Animation, Documentary | 13 min

Rare, medium rare, medium, medium well and well done. Through intimate and personal stories, five women share their experiences in relation to the body, from childhood to old age.

Raaka, puoliraaka, puolikypsä ja kypsä. Viisi naista jakaa intiimejä ja henkilökohtaisia kokemuksiaan kehosuhteestaan, lapsuudesta vanhuuteen.

still photo

ACID RAIN
HAPPOSADE

Tomek Popakul | Poland 2019 | Animation | 27 min

Somewhere in the Eastern Europe. Young runs away from her depressing hometown. That’s how she meets Skinny – a kind of unstable weirdo who lives in a camper and runs his not-so-legal errands. Together with him, she sets on a journey with no destination. As the ride continues a particular affection grows between the two of them.

Jossain päin Itä-Eurooppaa. Nuori karkaa masentavasta kotikaupungistaan. Niin hän tapaa Skinnyn – epävakaan kummajaisen, joka asuu asuntoautossa ja hoitelee lievästi laittomia askareitaan. Yhdessä he lähtevät matkalle, jolla ei ole määränpäätä. Matkan jatkuessa erityinen kiintymys kasvaa kaksikon välille.

still photo

MÉMORABLE
MEMORABLE
IKIMUISTOINEN

Bruno Collet | France 2019 | Animation | 13 min

Recently, Louis, painter, and his wife Michelle are experiencing strange events. Their world seems to be mutating. Slowly, furnitures, objects, people lose their realism. They are destructuring, sometimes disintegrating …

Viime aikoina maalari Louis ja hänen vaimonsa Michelle ovat kokeneet outoja tapahtumia. Heidän maailmansa tuntuu muuttuvan. Hitaasti huonekalut, esineet ja ihmiset kadottavat todenmukaisuutensa. Ne menettävät rakenteensa, toisinaan hajoten…

still photo

URAL

Alla Churikova | Germany 2019 | Animation | 15 min

Seemingly endless grass-lands, wild tulips, steppe eagles hunting … a magic circle of seasons with winters at -40 and summers at +40 degrees Celsius. Thus the setting for the director‘s happy childhood on a tiny Soviet military base in Ural. Only decades later does she learn about the terrible nuclear testing in which her father participated as lieutenant of the Red Army.

Näennäisen loputtomat ruohokentät, villitulppaanit, saalistavat arokotkat… Taianomainen vuodenaikojen kehä, jossa talvisin on -40 astetta ja kesäisin +40. Ohjaajan onnellisen lapsuuden tapahtumapaikka on pieni neuvostoarmeijan tukikohta Uralilla. Vasta vuosikymmeniä myöhemmin hän kuulee kammottavista ydinkokeista, joihin hänen isänsä osallistui puna-armeijan luutnanttina.

still photo

PHYSIQUE DE LA TRISTESSE
THE PHYSICS OF SORROW
MURHEEN FYSIIKKA

Theodore Ushev | Canada 2019 | Animation | 28 min

The Physics of Sorrow tracks an unknown man’s life as he sifts through memories of his youth in Bulgaria through to his increasingly rootless and melancholic adulthood in Canada.

Elokuva seuraa tuntemattoman miehen elämää, kun hän muistelee nuoruuttaan Bulgariassa sekä yhä juurettomampaa ja melankolisempaa aikuisikäänsä Kanadassa.