T43 | 8.3. THU/TO 14:00 | NIAGARA | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

P83 | 9.3. FRI/PE 14:00 | NIAGARA | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Fin | Duration/kesto: 90 min

still photo

VANHAN VALTAUS
STUDENT DEMONSTRATION AT HELSINKI 1968

Peter von Bagh, Elina Katainen | Finland 1968 | Documentary | 8 min

The left student opposition occupied Helsinki’s old student house on 25 November, 1968. This event was part of the radicalisation of the European student movement sparked by the student riots of Paris. The students demanded democracy with Marxist symbols, and an ideological subversion of the student paper. This collage of images is the opposition’s view of the different stages of the occupation, narrated by film critic Sakari Toiviainen. Directed by Finnish film magazine Filmihullu’s editor Peter von Bagh and edited by art student Elina Katainen.

Vasemmistolainen opiskelijaoppositio valtasi Helsingin vanhan ylioppilastalon 25. marraskuuta 1968. Tapahtunut oli osa eurooppalaisen opiskelijaliikkeen radikalisoitumista, joka sai kipinänsä Pariisin ylioppilasmellakoista. Yliopistoon vaadittiin demokratiaa marxilaisin tunnuksin ja ylioppilaslehteen ideologista kumousta. Kuvakollaasi on opposition näkemys valtauksen vaiheista selostajanaan radikaali elokuvakriitikko Sakari Toiviainen. Filmihullu Peter von Bagh ohjasi ja kuvan leikkasi iskuun taideopiskelija Elina Katainen.

still photo

THE WHO SUOMESSA
THE WHO IN FINLAND

Timo Aarniala | Finland 1967 | Documentary | 14 min

The stirrings of the year of generational rebellion,1968, were already felt the previous year. One of the signs included British rock band The Who’s concert in the Helsinki Ice Hall on 30 April, 1967. In his short film,Timo Aarniala, a student from the School of Arts, Design and Architecture, captured the band’s visit at a point when the fierce rockers of the My Generation album had already adopted a long-haired hippie image.

Liikahdus kohti ikäpolvikapinan vuotta 1968 koettiin meillä jo vuotta aikaisemmin. Ennusmerkkeihin lukeutui brittiläisen rock-yhtye The Whon esiintyminen Helsingin jäähallissa 30.4.1967. Taideteollisen korkeakoulun opiskelija Timo Aarniala taltioi lyhytkuvaansa yhtyeen vierailun vaiheessa, jolloin My Generation -levyn rajut rokkarit olivat jo omaksuneet pitkätukkaisen hippi-imagon.

still photo

ELÄKÖÖN NUORUUS!
LONG LIVE YOUTH!

Jaakko Pakkasvirta | Finland 1968 | Fiction | 16 min

Postipankki bank, a pioneering Finnish finance company, and Filminor Oy, a herald of the new Finnish cinema, combined their forces in the 1960s and created a slew of visionary, custom-made films. Eläköön nuoruus! (Long Live Youth!) included trendy advice and encouragement for the post-war generation in the year of cultural revolution, 1968. Jim Pembroke’s Blues Section provided an emotional soundtrack.

Edistyksellinen finanssiyhtiö Postipankki ja uuden suomalaisen elokuvan airut Filminor Oy yhdistivät 1960-luvulla voimansa tuloksena joukko näkemyksellisiä tilauskuvia. Eläköön nuoruus! sisälsi trendikästä valistusta ja kannustusta sodanjälkeiselle supersukupolvelle kulttuurivallankumouksen hulluna vuonna 1968. Tunnetasoa pitää yllä Jim Pembroken tähdittämä Blues Section.

still photo

HUOMINEN ON SINUN
TOMORROW IS YOURS

Matti Oksa, Reino Hirviseppä | Finland 1966 | Fiction | 14 min

Author and songwriter Reino Hirviseppä seized on youth problems in 1966 with conservative attitudes but fresh images. In them, filmmaker Matti Oksa approached the rising youth culture. Some of Oksa’s cinematic gems include rocker Remu Aaltonen and The Creatures, as well as a popular student club performer, 16-yeard-old star Kirka Babitzin. The film’s sinful culmination is The Rolling Stones’ performance in Yyteri, Pori, which ended in chaos.

Kirjailija ja sanoittaja Reino Hirviseppä tarttui vuonna 1966 nuoriso-ongelmiin vanhoillisin asentein mutta tuoreilla kuvilla. Niissä elokuvaaja Matti Oksa pääsi nousevan nuorisokulttuurin iholle. Oksan kuvaamiin helmiin kuuluvat rokkari Remu Aaltonen ja The Creatures sekä opiskelijaklubien 16-vuotias keikkatähti Kirka Babitzin. Elokuvan synnillinen huippu oli The Rolling Stones -yhtyeen kaaokseen päättynyt esiintyminen Porissa Yyterin sannoilla.

still photo

ENNEN KUOLEMAA
NEAR DEATH

Elina Katainen | Finland 1967 | Fiction | 4 min

Visual Arts student Elina Katainen skillfully weaves together the psychology of Freud and the melancholy chords of Finnish mentality. The urge to live and die is made concrete, when the dedace ends with people escaping into the cities, the once thriving countryside becoming deserted. Summarised by a tango song, the national nostalgia later rose to its zenith in Peter von Bagh and Katainen’s classic television documentary Sinitaivas (Blue Skies).

Kamerataidetta opiskelut Elina Katainen kutoo taitavasti yhteen Freudin psykologian ja kansan sielusta kumpuavan mollisoinnun. Elämän ja kuoleman vietti konkretisoitui vuosikymmenen päättyessä maaltapakoon ja elinvoimaisen suomalaisen maaseudun autioitumiseen. Tangolaulun tiivistämä kansallinen nostalgia kohosi myöhemmin lakipisteeseensä Peter von Baghin ja Kataisen tv-dokumentin klassikossa Sinitaivas.

still photo

POCKPICKET ELI KATKELMIA HELSINKILÄISEN PORVARISNUOREN ELÄMÄSTÄ
POCKPICKET – RECOLLECTIONS OF A HELSINKI BOURGEOIS YOUTH

Peter von Bagh, Matti Salo | Finland 1968 | Fiction | 18 min

Peter von Bagh, Finnish film archive program director and the creative activist behind Filmihullu magazine, described his debut film as a reverse version and a commentary on Robert Bresson’s Pickpocket (1959). The film’s action manifests in the shabby philanthropist Sulevi Peltola, who slips money into people’s pockets without them knowing. Undoubtedly, it’s also a parody of the bourgeois lifestyle. Accompanying this benefactor’s fumbling steps on the rainy city streets are the Blues Section and composer Kaj Chydenius’ musical pathos.

Elokuva-arkiston ohjelmasuunnittelija ja Filmihullu-lehden luova aktivisti Peter von Bagh kuvaili esikoistaan käänteisversioksi ja kommentiksi Robert Bressonin elokuvalle Pickpocket (1959). Toiminta kanavoituu nukkavieruun hyväntekijään Sulevi Peltolaan, joka sujauttelee huomaamattomasti rahaa kaupunkilaisten taskuihin. Epäilemättä kysymyksessä on myös porvarillisen elämänmuodon parodia. Hyväntekijän haparoivia askelia sateisen pääkaupungin kaduilla tukee Blues Section ja Kaj Chydeniuksen musiikillinen paatos.

still photo

VENÄLÄINEN RULETTI
THE RUSSIAN ROULETTE

Jukka Pakaslahti | Finland, Czechoslovakia 1967 | Fiction | 13 min

Due to his untimely death, director Jukka Pakaslahti only left behind his student films and a few powerful short films. A merciful shot is a liberating decision in Pakaslahti’s road movie, where love and death play Russian roulette with a young man’s life.

Nuorena menehtynyt Jukka Pakaslahti ehti tehdä vain oppilastyönsä ja pari vaikuttavaa näytettä Suomi-Filmin lyhytkuvaosastolle. Armollinen laukaus on vapauttava päätös Pakaslahden road moviessa, jossa eros ja kuolema pelaavat venäläisen rulettinsa nuoren miehen elämällä.

still photo

ASFALTTILAMPAAT-TRAILERI
THE ASPHALT LAMBS – TRAILER

Mikko Niskanen, Juho Gartz | Finland 1968 | Fiction | 3 min

Directed by Mikko Niskanen, this romantic film received a matching trailer, edited by Juho Gartz. The trailer condensed the love song of its decade, composed by Kaj Chydenius and performed by Aulikki Oksanen, into pictures. Simultaneously, the lead actors Kirsti Wallasvaara and Eero Melasniemi interpreted their generation’s angst.

Mikko Niskasen ohjaama rakkauselokuva sai veroisensa Juho Gartzin leikkaaman trailerin. Siinä tiivistyi kuviksi Kaj Chydeniuksen säveltämä ja Aulikki Oksasen esittämä vuosikymmenensä rakkauslaulu. Samalla tarinan päänäyttelijät Kirsti Wallasvaara ja Eero Melasniemi tulkitsivat koettaviksi sukupolvensa angstiset henkäykset.