T35 | 5.3. THU/TO 14:00 | NIAGARA | alk. / from 9 € | S-Etukortilla ilmaiseksi torstain näytöksiin / Free admission with S-Etukortti Card on Thursday
osta lippu osta lippu

L98 | 7.3. SAT/LA 12:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €
osta lippu osta lippu

Language/kieli: Fin | Duration/kesto: 92 min

still photo

LUONNON TALOUS
THE BALANCE OF NATURE AND THE ECONOMY

Risto Jarva | Finland 1971 | Documentary | 30 min

The film tells about the cycles of nature, about the damages done to them by humans and about possibilities of fixing them. The film also underlines questions of responsibility and economics in environmental protection as well as the necessity of new technology that utilises waste as raw material.

Elokuva kertoo luonnon kiertokulusta, ihmisen sille aiheuttamista vahingoista ja mahdollisuuksista niiden korjaamiseen. Elokuvassa painotetaan myös ympäristönsuojelun vastuukysymyksiä ja taloudellisia näkökohtia sekä jätteitä raaka-aineenaan käyttävän uuden tekniikan välttämättömyyttä.

still photo

TAPIOLA

Markku Lehmuskallio | Finland 1974 | Documentary | 15 min

Tapiola is a bona fide film-poem, a beautiful and impressive statement in defence of nature and humanity. It is also a documentary that tells how the modern, civilised person has fallen out of touch with his environment and thus turned it into a commodity.

Tapiola on omintakeinen elokuvarunoelma, kaunis ja vaikuttava luonnon ja ihmisen puolustuspuhe. Se on samalla dokumentti siitä, miten tämän päivän sivilisoitunut ihminen on menettänyt ykseytensä ympäristöönsä ja muuttanut sen kauppatavaraksi.

still photo

MARKO TAPIO – ON KUOLLUT RAKASTETTUNI
MARKO TAPIO – ME BELOVED HAS DIED

Heidi Aaltonen | Finland 1970 | Documentary | 23 min

In Saarijärvi in the 1960s the “rapids dispute” between the artistic Tapper family and the power plant company was one of the first incidents to bring nature values to the attention of the judicial system. In the end, the Tappers won the dispute and were granted a financial compensation for the ruined landscape and for the loss of the rapids. The ruling was seen as a precedent and as a victory of environmentalism in Finland. In this television documentary the author Marko Tapio, together with his neighbours and his mother Aino Tapper, takes the viewers to see the Leuhunkoski rapids that have been ruined by a dam.

Tapperin taiteilijaperheen 1960-luvulla Saarijärvellä käymä koskisota voimalaitosyhtiötä vastaan nosti ensimmäisiä kertoja luontoarvot huomion kohteeksi oikeuslaitoksessa. Lopulta Tapperit voittivat riidan ja saivat rahallisen korvauksen maiseman pilaamisesta ja kosken menetyksestä. Päätös nähtiin ennakkotapauksena ja luonnonsuojeluasenteiden voittona Suomessa. Televisiodokumentissa kirjailija Marko Tapio esittelee padolla pilattua Leuhunkoskea yhdessä naapureidensa sekä äitinsä Aino Tapperin kanssa.

still photo

YMPÄRISTÖNÄ LUONTO
ENVIRONMENTAL NATURE

Jyrki Innamaa, Teuvo Suominen, Brita Ahlström | Finland 1980 | Documentary | 24 min

Nature is the habitat of all Finns, but some need it more than others. In this television documentary nature photographer Hannu Hautala and writer Reino Rinne, among others, speak for nature. The documentary also explores how the destruction of nature is experienced in the last wilderness areas of our country. Young environmentalists also tell about their relationship with the past when life was lived closer to nature.

Luonto on kaikkien suomalaisten elinympäristö, mutta toiset tarvitsevat sitä enemmän kuin toiset. Televisiodokumentissa luonnon puolesta puhuvat mm. luontokuvaaja Hannu Hautala sekä kirjailija Reino Rinne. Lisäksi ohjelmassa tutkaillaan, millaisena luonnon tuhoutuminen koetaan maamme viimeisillä erämaa-alueilla. Nuoret luonnonsuojelijat puolestaan kertovat suhteestaan menneisiin aikoihin, jolloin elämä oli luonnonläheisempää.