P65 | 8.3. FRI/PE 18:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

S143 | 10.3. SUN/SU 14:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 86 min

still photo

AQUAPARQUE
VESIPUISTO

Ana Moreira | Portugal 2018 | Fiction | 17 min

In an abandoned waterpark, a girl and a boy are hidden from the outside world. Between the graffited ruins of the old swimming pools and blunt slides, they find a shelter to grieve from their loss of hopes and dreams.

Tyttö ja poika ovat piilossa ulkomaailmalta hylätyssä vesipuistossa. Graffitien peittämien vanhojen uima-altaiden raunioiden sekä kuivuneiden vesiliukumäkien keskeltä he löytävät turvapaikan, jossa surra toivon ja unelmien menetystä.

still photo

WHAT’S THE DAMAGE
TULIKO VAHINKOA

Heather Phillipson | United Kingdom 2017 | Experimental, Fiction | 7 min

WHAT’S THE DAMAGE is a proposition and provocation, answering back to ongoing crises under white patriarchy, relaying and augmenting feelings and gestures of chronic unease, protest and dissent. Phillipson’s summons and riposte storms in via menstrual blood, rising up against leadership circle-jerks, weeping vortexes, seared orang utans, animal-fat banknotes, and advancing supermoons, pizzas and drones.

Elokuva on ehdotus ja yllytys, joka vastaa samalla mitalla valkoisen patriarkaatin jatkuviin kriiseihin, välittäen ja voimistaen kroonisen levottomuuden, vastustuksen ja erimielisyyden tunteita ja eleitä. Phillipsonin haaste ja vastaveto syöksyy eteemme kuukautisveren, johdon runkkurinkien vastustamisen, itkevien kurimusten, palaneiden orankien, eläinrasvasetelien sekä lähestyvän superkuun, pizzojen ja lennokkien välityksellä.

still photo

BURKINA BRANDENBURG KOMPLEX
BURKINA BRANDERBURG -KOMPLEKSI

Ulu Braun | Germany 2018 | Experimental, Fiction | 19 min

A presumably African village, inhabited by Germans. The film Burkina Brandenburg Komplex describes a geographical construction that makes use of ‘our’ medial and collective image of Africa and puts it to the test through inaccuracies. An archaeological find is made in a mine: a Ferrari. We tag along with Joachim on his everyday rounds. He has his heart set on realising a common energy project. The Museum of Prussian Cultural Heritage is run by a black woman. She presents artefacts from Western consumer culture with a special emphasis on German products. Joachim is involved in the ritualistic production of energy in the village, but gets excluded when the ceremony is nearing its finale, finally catapulting himself out of the ‘story/history’.

Oletettavasti afrikkalainen kylä, saksalaisten asuttama. Elokuva kuvaa maantieteellistä rakennetta, joka käyttää hyväksi “meidän” keskeistä ja kollektiivista mielikuvaamme Afrikasta ja koettelee sitä sen virheellisyyksien kautta. Kaivoksessa tehdään arkeologinen löytö: Ferrari. Kuljemme Joachimin mukana hänen jokapäiväisellä reitillään. Hän haluaa toteuttaa yhteisen energiaprojektin. Preussilaisen kulttuuriperinnön museota johtaa mustaihoinen nainen. Hän esittelee länsimaisen kulutuskulttuurin artefakteja keskittyen erityisesti saksalaisiin esineisiin. Joachim osallistuu ritualistiseen energiantuotantoon kylässä, mutta jää ulkopuolelle seremonian lähestyessä loppuaan ja lopulta sinkoaa itsensä ulos “tarinasta/historiasta”.

still photo

LOS QUE DESEAN
THOSE WHO DESIRE
KAIPAUSTA ILMASSA

Elena López Riera | Switzerland, Spain 2018 | Documentary | 24 min

In the south of Spain, a race of colourfully painted pigeons, will reward not the one who flies the fastest, but the one who will have known how to seduce a female pigeon, and to fly the longest time at its sides.

Etelä-Espanjassa värikkäiden pulujen rotu ei palkitse sitä, joka lentää nopeimmin vaan sen, joka osaa vietellä naaraspulun ja lentää pisimpään sen vierellä.

still photo

WILDEBEEST
GNUU

Nicolas Keppens, Matthias Phlips | Belgium 2017 | Animation | 19 min

Going on a safari is a dream for many. For middle-aged couple Linda and Troyer, it turns into a horribly real adventure when they get left behind in the wilderness.

Safarille osallistuminen on monen unelma. Keski-ikäiselle pariskunnalle Lindalle ja Troyerille siitä tulee kammottavan todellinen seikkailu, kun he jäävät yksin villin luonnon keskelle.