K21 | 6.3. WED/KE 22:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L101 | 9.3. SAT/LA 10:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 85 min

still photo

KAPITALISTIS
KAPITALISTI

Pablo Munoz Gomez | Belgium, France 2017 | Fiction | 15 min

Santa is capitalist. He brings toys to the rich kids and sweatshirts to the poor ones. – Nikos, 5 years old.

Joulupukki on kapitalisti. Hän tuo leluja rikkaille lapsille ja villapaitoja köyhille. – Nikos, 5 vuotta.

still photo

I SIGNED THE PETITION
ALLEKIRJOITIN ADRESSIN

Mahdi Fleifel | United Kingdom, Germany, Switzerland 2018 | Documentary | 11 min

Immediately after a Palestinian man signs an online petition, he is thrown into a panic-inducing spiral of self-doubt. Over the course of a conversation with an understanding friend, he analyses, deconstructs and interprets the meaning of his choice to publicly support the cultural boycott of Israel.

Allekirjoitettuaan nettiadressin palestiinalaismies suistuu välittömästi paniikinomaiseen epäilyksen kierteeseen. Keskustellessaan ymmärtäväisen ystävän kanssa hän analysoi, purkaa ja tulkitsee, mitä merkitsee päätös tukea julkisesti Israelin kulttuuriboikottia.

still photo

SRAM
SHAME
HÄPEÄ

Petar Krumov | Bulgaria 2017 | Fiction | 24 min

Macho is a poor boy, who skips school to work on a construction site. The only ray of light for him is his girlfriend, Donna .Yet, she is ashamed of his mother, who works as janitor in their school. Macho has to chose between his mother and his love, and he finds his own way to deal with his emotions.

Macho on köyhä poika, joka pinnaa koulusta työskennelläkseen rakennustyömaalla. Hänen elämänsä ainoa valonsäde on tyttöystävä Donna. Mutta Donna häpeää Machon äitiä, joka työskentelee siivoojana heidän koulussaan. Machon on valittava äitinsä ja rakkautensa väliltä, ja hän löytää oman tapansa käsitellä tunteitaan.

still photo

MERYEM

Reber Dosky | The Netherlands 2017 | Documentary | 16 min

Filmed during the battle of Kobani, this film reveals the women at the heart of the fight against IS. With stoical perseverance and the aid of American airstrikes, these women are leading the fight for freedom.

Kobanên taistelun aikana kuvattu elokuva kertoo naisista Isisin vastaisen taistelun ytimessä. Stoalaisen tyynen sinnikkyytensä ja amerikkalaisten ilmaiskujen avulla naiset johtavat taistelua vapaudesta.

still photo

VYPUSK ’97
GRADUATION ’97
VALMISTUJAISET ’97

Pavlo Ostrikov | Ukraine 2017 | Fiction | 19 min

Roman lives a lonely life in a provincial city and works as a technician. For the first time since graduation, Liuda, his ex-classmate, comes back to town. Nobody has heard anything from her for twenty years, but Roman is set on not losing her again.

Roman työskentelee teknikkona ja elää yksinäistä elämää maalaiskaupungissa. Ensimmäistä kertaa valmistumisensa jälkeen Liuda, hänen entinen luokkatoverinsa, saapuu takaisin kaupunkiin. Kukaan ei ole kuullut naisesta mitään kahteenkymmeneen vuoteen, mutta Roman ei aio menettää häntä uudelleen.