| 3.3. TUE/TI 17:00 | NIAGARA | alk. / from Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 78 min

still photo

UNTITLED (BURNED RUBBER ON ASPHALT)

Tinja Ruusuvuori | Finland 2019 | Documentary | 21 min

In a remote Norwegian village the weaving roads have become the subject of controversy. The documentary investigates the bewildering phenomena of car skid marks and their mysterious appearance.

Syrjäisessä norjalaisessa kylässä mutkittelevat tiet ovat aiheuttaneet kiistaa. Dokumentti tarkastelee salapoliisin lailla outoja sutimisjälkiä, hypnoottisella tavalla polveilevia, kiertyviä ja kaartuvia viivoja, jotka paljastavat kyläläisten välillä kytevän yllättävän eripuran ja saavat kylän asukkaat pohtimaan käsitystään kauneudesta.

still photo

MIA DONNA

Pavlo Ostrikov | Unkraine 2018 | Fiction | 17 min

The life of forty-six-year-old Oksana changes when her husband Tolik turns into a seven-year-old boy. Doctors are powerless and nobody can take him back. Oksana clings to her old life, but the problem turns out to be more serious than she thought.

46-vuotiaan Oksanan elämä muuttuu, kun hänen aviomiehensä Tolik muuttuu seitsemänvuotiaaksi pojaksi. Lääkärit ovat neuvottomia eikä kukaan saa häntä palautettua. Oksana takertuu entiseen elämäänsä, mutta ongelma osoittautuu luultua vakavammaksi.

still photo

DE SPELENDE MENS – HOMO LUDENS
LEIKKIVÄ IHMINEN

Sanne Rovers | The Netherlands 2018 | Documentary | 27 min

Dressing up as a Viking or racing through mud pools – the playing human, actually engages in one universal game.

Viikingiksi pukeutuminen tai kilpajuoksu mutalammikossa – leikkivä ihminen osallistuu oikeasti vain yhteen universaaliin leikkiin.

still photo

BAD LESBIAN
PAHA LESBO

Irene Moray | Spain 2018 | Fiction | 13 min

Rita masturbates thinking about her ex and then cries for half an hour. That is how the night starts for our heroin, a young woman in a cosmopolitan Berlin. With large doses of humour and sarcasm, we will see how difficult it can be for her to fit in a new place.

Rita masturboi ajatellen exäänsä ja itkee sitten puoli tuntia. Näin alkaa nuoren sankarittaremme ilta kansainvälisessä Berliinissä. Runsaan huumorin ja sarkasmin siivittämänä näemme, miten vaikeaa hänen voi olla sopeutua uuteen paikkaan.