P62 | 6.3. FRI/PE 16:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 89 min

still photo

NAMI NAMI, FEAT. DRAKE
MY CHILDHOOD FEAT. DRAKE

Juho Luukkainen | Finland 2019 | Documentary | 3 min

Childhood dreams are not that complicated. Mine was to have pudding.The film ‘My Childhood feat. Drake’ reveals through warm humour the reasons why I did not have all the pudding in the world as a child. And how I got my revenge!

Lapsuuden unelmat eivät ole monimutkaisia. Minä halusin saada vanukkaita.Elokuva “Nami Nami feat. Drake” paljastaa lämpimän huumorin kautta sen, miksi en saanut lapsena kaikkia maailman vanukkaita itselleni, ja miten kostan vanukkaiden luoman trauman!

still photo

FRAME OF MIND

Kiia Kuivalainen | Finland 2019 | Fiction | 18 min

A woman participates in a performance of a lifetime but everything isn’t what it seems. She faces her memories, fears and feelings even though the people and happenings around her are gettingmore and more insane. She has to get through of all of the phases to reach the very end where she’ll be able to make sense of everything.

Nainen osallistuu elämänsä performanssiin, joka ei olekaan sitä, miltä se aluksi näyttää. Nainen kohtaa muistonsa, pelkonsa ja tunteensa, kun ympäröivät ihmiset ja tapahtumat muuttuvat jatkuvasti mielipuolisemmiksi. Naisen täytyy läpäistä kaikki vaiheet, jotta hän voisi ymmärtää, mistä kaikessa on kyse.

still photo

ETTÄ TUNTISIN ELÄVÄNI
TO FEEL ALIVE

Milja Härkönen | Finland 2019 | Documentary | 27 min

Four friends in their early twenties are discussing about the big issues in life while the entrance examinations for The Theater Academy are approaching. Documentary film To Feel Alive is film about the meaning of friendship in changing situations of life.

Neljä parikymppistä helsinkiläistä ystävystä pohtii elämän suuria kysymyksiä pitkin kevättä Teatterikorkeakoulun pääsykokeiden lähestyessä. Dokumenttielokuva Että tuntisin eläväni kertoo ystävyyden merkityksestä elämän murrosvaiheessa.

still photo

AFTERPARTY

Lauri Pulkkinen, Hertta Lehtovirta, Sanna Liinamaa, Janne Häkkinen, Ulrika Fredrikson | Finland 2019 | Animation | 5 min

Afterparty is a portrayal of old persons last moments and the value ofmicrofungi, bacteria and other small entities living with us. Human world meets nonhuman in this psychedelic short film which mixes different animation techniques.

Afterparty on kuvaus vanhan henkilön viimeisistä hetkistä sekä mikrosienten, bakteerien ja muiden pienten kanssaeläjien arvokkuudesta. Inhimillinen maailma kohtaa ei-inhimillisen tässä animaation eri tekniikoita yhdistävässä psykedeelisessä lyhytelokuvassa.

still photo

TULE JO ONNI
LIFE ON HOLD

Sanna Liljander | Finland 2019 | Documentary | 15 min

A film about a single woman’s dream to have a child, in a country where single women’s fertility treatments were almost denied.

Kello tikittää ja elämä pannaan jäihin. Kuka saa saada lapsia ja millä keinoin?

still photo

25. TUNTI
25TH HOUR

Juho Reinikainen | Finland 2019 | Documentary | 21 min

25 th hour follows crossing paths in a sleeping city. The soft spoken host of the Night Radio keeps company for the ones who are awake.

25. tunti seuraa risteäviä kulkusuuntia nukkuvassa kaupungissa. Yöradion juontajan pehmeä ääni pitää seuraa valvoville.