L95 | 7.3. SAT/LA 18:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 111 min

still photo

KUPPIKUNTA
THE COFFEE BREAK

Reetta Huhtanen | Finland 2008 | Documentary | 20 min

Never-ending coffee break… Three eternal students have chosen a lifestyle, that can not be measured by the standards of gain and productivity used by the outside world. In the midst of modern times, where people come, go and change, they have decided to halt and concentrate on the core questions of existence.

Kolme elämäntapaopiskelijaa ovat valinneet elämäntyylin, joka ei ole niin vain mitattavissa millään ulkopuolisen maailman mittareilla, hyödyllisyydellä tai tehokkuudella. Nykymaailmassa, jossa tullaan, mennään ja vaihdutaan usein, he ovat päättäneet pysähtyä ja pysytellä perimmäisten kysymysten äärellä.

still photo

GHOSTS

Jan Ijäs | Finland 2009 | Documentary | 16 min

Film about building what was original build as an envelope factory (located 500 km down from Arctic Circle), now it is center for asylum seekers – warehouse for humans.- “I just exist, that’s the only word I can use. I’m not dead, I just exist.”

Elokuva rakennuksesta joka alun perin rakennettiin kirjekuoritehtaaksi, nykyisin tuo rakennus toimii turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksena. Ihmisvarastona.

still photo

PYRAMIDI
PYRAMID

Mikko Myllylahti | Finland 2012 | Fiction | 32 min

Young man loses his job as a recruiter at the network marketing hoax. Being forced to leave his employers quarters he ends up in the streets and bumps into a young girl, an outcast who has recently lost her mother. He moves in her shabby flat – just to get through the worst, with no romantic intentions. A fatal mistake, involving a middle-class suburbia, a time bank system and a battered couple change plans.

Nuori mies menettää työpaikkansa verkostomarkkinointibisneksessä ja ajautuu asunnottomana Helsingin kaduille. Kun hän kohtaa Kalliossa asuvan omituisen tytön jonka äiti on kuollut jokin aika sitten, tunkee hän asumaan tämän nuhjuiseen kämppään – vain päästäkseen pahimman yli, ilman romanttisia aikeita. Kohtalokas virhe erään käpyläläisen pariskunnan luona muuttaa kuitenkin suunnitelmia.

still photo

HIGH HOPES

Mazdak Nassir | Finland 2007 | Fiction | 14 min

Tale about an inventor couple and their obscured vision to raise a child to fly.

Tarina keksijä pariskunnasta ja heidän mielettömästä visiosta kasvattaa lapsensa lentämään.

still photo

KORSOTEORIA
SO IT GOES

Antti Heikki Pesonen | Finland 2012 | Fiction | 29 min

”So it Goes” is a story about a working class woman called Elli who has never traveled outside of Finland.  A trip abroad is her only dream in an otherwise gloomy life. Unfortunately she loses all of her travel savings to a local bonebreaker collecting his dues. At the same time she meets a young boy called Heze who comes from better living conditions than Elli. Heze falls in love with the penniless Elli who is now faced with a choice: Will she use Heze and steal from him or accept the boys love?

Korsoteoria kertoo Ellistä varastotyöläisestä, joka ei ole koskaan matkustanut Suomen ulkopuolelle. Ulkomaanmatka on hänen iloista vapaan elämänsä ainoa haave. Valitettavasti Ellin päihteitä väärinkäyttävä ystävä onnistuu hukkaamaan hänen matkasäästönsä. Samaan aikaan Elli tapaa hieman korkeammasta elintasosta nauttivan nuoren Hezen. Nuorukainen rakastuu pennitömään Elliin, jonka on tehtävä nyt valinta: Käyttääkö Hezeä hyväkseen ja varastaa tältä matkarahat vai ottaako vastaan tämän rakkaus?