K13 | 4.3. WED/KE 18:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 93 min

still photo

CADAVRE EXQUIS

Stéphanie Lansaque, François Leroy | France 2018 | Animation | 13 min

‘Cadavre exquis’ invites to a visual, acoustic and odorous ballad through the wandering of a one eyed dog. In the maze of Old Hanoi narrow streets, daily life and legend mingle on the syncopated rhythm of Hat Xam, the Vietnamese blues.

Elokuva kutsuu mukaan visuaaliseen, akustiseen ja tuoksuvaan balladiin yksisilmäisen koiran vaelluksella. Vanhan Hanoin kapeiden katujen sokkelossa arkielämä ja legenda sekoittuvat Hat Xamin, vietnamilaisen bluesin, synkopoituun rytmiin.

still photo

(FOOL TIME) JOB
TYÖPAIKKA

Gilles Cuvelier | France 2017 | Animation | 17 min

Pedro has found a new job. A kind of strange one, but these days, he can’t afford to be fussy. It’s a real chance! Anyway, he’s never been the kind of getting cold feet …

Pedrolla on uusi työ. Aika outo sellainen, mutta nykyään hänellä ei ole varaa nirsoilla. Sehän on mahdollisuus! Eikä hän ole muulloinkaan jänistänyt…

still photo

OSLO

Shady Srour | Israel, Germany 2019 | Fiction | 16 min

Ziad, a Palestinian day laborer, is denied entry into Israel for work that day. The East Jerusalem border guards offer no explanation. Not wanting to return home empty handed after promising his daughter meat for dinner, he needs to get creative. The journey back is long, and what he encounters in the dry mountains challenges his dignity.

Ziadia, palestiinalaista päivätyöläistä ei päästetä sinä päivänä Israeliin töihin. Itä-Jerusalemin rajavartijat eivät anna selitystä. Luvattuaan tyttärelleen lihaa illalliseksi hän ei halua palata kotiin tyhjin käsin, joten hänen on oltava luova. Kotimatka on pitkä, ja kohtaaminen vuoristossa laittaa kunnian koetukselle.

still photo

HARD ON
KOVANA

Joanna Rytel | Sweden 2019 | Experimental, Animation | 20 min

Secretly, she is filming everything. In a surreal apartment a cougar, a guest, a child and promises of a dog if the child plays along.

Nainen kuvaa kaiken salaa. Surrealistisessa asunnossa puuma, vieras, lapsi, sekä lupaus koirasta, jos lapsi leikkii mukana.

still photo

BLACK SHEEP
MUSTA LAMMAS

Ed Perkins | United Kingdom 2018 | Documentary | 27 min

Black Sheep tells the story of Cornelius Walker, whose life changed on 27 November 2000 – the day Damilola Taylor was killed. Damilola was ten, the same age as Cornelius. He lived five minutes away. He had the same skin colour. Cornelius’s mother, scared for her son’s safety, moved their family out of London. Cornelius suddenly found himself living on a white estate run by racists. But rather than fight them, Cornelius decided to become more like the people who hated him. They became his family and kept him safe. And in return, Cornelius became submerged in a culture of violence and hatred. But as the violence and racism against other black people continued, Cornelius struggled to marry his real identity with the one he had acquired. Filmed with non-actors in locations where the real events took place 15 years ago, Black Sheep blurs the boundaries between documentary and fiction to pose difficult and highly topical questions about race and identity. Who decides what makes us who we are? And what compromises are we prepared to make in order to fit in?

Black Sheep kertoo Cornelius Walkerista, jonka elämä mullistui 27. marraskuuta 2000 – päivänä, jona Damilola Taylor tapettiin. Damilola oli kymmenvuotias, kuten Corneliuskin. Poika asui viiden minuutin päässä. Hänen ihonsa oli saman värinen. Corneliuksen äiti muutti perheineen Lontoosta, koska pelkäsi poikansa puolesta. Cornelius päätyi asumaan rasistien johtamaan valkoihoisten lähiöön. Vastarinnan sijaan Cornelius päätti ryhtyä häntä vihaavien ihmisten kaltaiseksi. Heistä tuli perhettä, joka suojeli häntä. Vastineeksi Cornelius omaksui väkivallan ja vihan kulttuurin. Väkivallan ja muihin tummaihoisiin kohdistuvan rasismin jatkuessa Corneliuksen oli kuitenkin vaikea yhdistää todellista ja uutta identiteettiään. Black Sheep on kuvattu ilman oikeita näyttelijöitä paikoissa, joissa kaikki oikeasti tapahtui 15 vuotta sitten. Elokuva hämärtää dokumentin ja fiktion rajaa esittääkseen vaikeita, ajankohtaisia kysymyksiä rodusta ja identiteetistä. Kuka päättää, mikä meitä määrittää? Mihin kompromisseihin olemme valmiita sopiaksemme joukkoon?