P84 | 9.3. FRI/PE 16:00 | NIAGARA | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L127 | 10.3. SAT/LA 22:00 | NIAGARA | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 80 min

still photo

DISNEY: FÜHRER´S FACE
FÜHRERIN KASVOT

Jack Kinney | United States 1943 | Animation | 7 min

From 1936 to 1961, Walt Disney produced 128 short Donald Duck animations. Jack Kinney’s (1909–1992) Der Fuehrer’s Face is the tenth Oscar winning Disney animation. It is also the only Donald Duck animation to win an Oscar, in 1942. Over the decades, the film has gained a mythical cult reputation, perhaps because it has seldom been seen. But during the wartime, this propaganda animation was one of Disney’s most popular. It was subtitled into many European languages, and resistance movements smuggled it across borders, which enraged the Nazi high command. In the film, Donald has a nightmare, where he works in an weapons factory in Nazi Germany.

Walt Disney tuotti vuosina 1936-1961 kaikkiaan 128 lyhyttä Aku Ankka -animaatiota. Jack Kinneyn (1909-1992) Fúhrerin kasvot on kymmenes Oscarin voittanut Disney -animaatio. Se on ainoa Oscarin 1942 voittanut Aku Ankka -animaatio. Se on saavuttanut myyttisen kulttimaineen ehkä siksi, että se oli nähtävissä vuosikymmenet perin harvoin, jos ollenkaan. Mutta sotavuosina tämä propaganda-animaatio oli Disneyn elokuvien suosituimpia. Se käännettiin useille Euroopan kielille ja vastarintaliikkeet hoitivat sen salakuljetuksen, mikä raivostutti natsien ylintä johtoa. Aku näkee painajaisunta, jossa hän työskentelee natsi-Saksan ammustehtaassa…

still photo

VAN GOGH

Alain Resnais | France 1948 | Animation | 20 min

Alan Resnais’ (1922–2014) professional film career began in 1948 with profound short films about art, produced by Pierre Braunberger. His breakthrough came with his first film, Van Gogh, which instantly won the short film Oscar in 1949. It is an excellent attempt to create a new world by using Vincent van Gogh’s paintings in chronological order. The art and the texts from letters and diaries convey an authentic portrait of Van Gogh’s life and delve into the artist’s inner world.

Alain Resnaisin (1922-2014) ammattimainen elokuvaura alkoi vuonna 1948 syvällisillä lyhytelokuvilla taiteesta, tuottajana Pierre Braunberger. Läpimurto oli ensimmäinen elokuva Van Gogh, joka voitti oitis lyhytelokuvien Oscarin 1949. Se on oivallinen yritys luoda uudenlainen maailma käyttäen Vincent van Goghin maaluksia kronologisessa järjestyksessä. Taideteokset sekä kirjeiden ja päiväkirjojen tekstit välittävät aidon kuvan van Goghin elämänvaiheista ja paneutuvat taiteilijan sisäiseen maailmaan.

still photo

FRANK FILM
FRANKIN ELOKUVA

Caroline Mouris, Frank Mouris | United States 1973 | Animation | 9 min

Frank Mouris’ (born 1944) debut animation is an intimate and hilarious autobiography. It includes 11 592 rapidly flashing collage images of the filmmaker and the United States. A visually clever and insightful animation, flavoured with ironically suggestive and casual monologue. Frank film did not make it into the Tampere Film Festival 1973 competition series, but then things started happening: first the Annecy Film Festival Grand Prix and then an Oscar in 1973.

Frank Mourisin (s. 1944) esikoisanimaatio on intiimi ja hilpeä omaelämäkerta. Se sisältää 11 592 tiuhaan toisiaan seuraavaa kollaasikuvaa sekä elokuvan tekijästä että Yhdysvalloista. Visuaalisesti nokkela ja oivaltava animaatio höystettynä ironisen kaksimielisellä ja rennolla monologilla. Frankin elokuva ei yltänyt Tampereen elokuvajuhlien 1973 kilpailusarjaan, mutta sitten rävähti: ensin Annecyn Grand Prix ja sen päälle animaatioiden Oscar 1973.

Print courtesy of the Academy Film Archive

still photo

CRAC

Frédéric Back | Canada 1981 | Animation | 15 min

Frédéric Back’s (1924–2013) first Oscar-winning animation, a thrilling masterpiece. A rocking chair is part of a Quebecois family’s life. It breaks, is repaired, then breaks again, until it’s finally abandoned in the snow. From there, it is saved and becomes the seat for a caretaker of the Museum of Modern Art, and and object of interest for children. But when night comes, the rocking chair begins to reminisce, and the scenes from its past come to life in the darkness of the museum. Oscar for Best Animated Short Film in 1981.

Frédéric Backin (1924-2013) ensimmäinen Oscarin voittanut animaatio, sykähdyttävä mestariteos. Keinutuoli on osa quebeciläisen perheen elämää. Se rikkoutuu, korjataan, rikkoutuu taas, ja lopulta se hylätään hankeen. Sieltä se pelastetaan ja siitä tulee Nykytaiteen Museon vahtimestarin istuin sekä lasten kiinnostuksen kohde. Mutta kun yö koittaa, keinutuoli alkaa muistella menneisyyttään, ja nämä kohtaukset syttyvät elämään museon pimeydessä. Animaatioiden Oscar 1981.

Radio canada

still photo

THE WRONG TROUSERS
VÄÄRÄT HOUSUT

Nick Park | United Kingdom 1993 | Animation | 29 min

Nick Park’s (born 1958) second Oscar-winning animation. An unbelievably funny and inspired half an hour crime thriller. When inventor Wallace acquires a mysterious tenant, a penguin, his dog Gromit immediately senses trouble ahead. The fireworks begin with automatic Techno-Trousers that Wallace buys for Gromit to avoid having to walk him. The Wrong Trousers provides hilarity, thrilling chase sequences and haunting suspense. It is film history’s most action-packed clay animation. The animation won the Oscar for Best Animated Short Film in 1993 and the Tampere Film Festival Grand Prix in 1994

Nick Parkin (s. 1958) toinen Oscarin voittanut animaatio. Hillittömän hauska ja nerokas puolituntinen rikosjännäri. Kun keksijä Wallace hankkii salaperäisen vuokralaisen pingviiniin, niin hänen koiransa Gromit aavistaa oitis ikävyyksiä. Ilotulitus alkaa automaattisista teknohousuista, jotka Wallace ostaa Gromitille, jotta säästyisi ulkoiluttamisen riesalta. Väärät housut tarjoaa hauskuutta, huikeita takaa-ajoja ja piinaavaa jännitystä. Se on elokuvahistorian vauhdikkain muovailuvaha-animaatio. Animaatioiden Oscar 1993 ja Tampereen elokuvajuhlien Grand Prix 1994.