P62 | 9.3. FRI/PE 12:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng/Fin | Duration/kesto: 84 min

still photo

AMETNIKU SURM
THE DEATH OF A GOVERNMENT CLERK
KONTTORISTIN KUOLEMA

Rebeka Rummel | Estonia 2017 | Fiction | 18 min

The film is set in a world of a fictional dictatorship. Ivan, a poor government clerk is desperately trying to remain invisible at work, but an accidental sneeze on a higher official turns the situation against him. The story shows us what endless paranoia and constant fear can do to a feeble human mind.

Elokuvan tapahtumat sijoittuvat kuvitteelliseen diktatuuriin. Ivan on köyhä konttoristi, joka tekee kaikkensa pysyäkseen näkymättömänä työpaikallaan. Tilanne kuitenkin kärjistyy, kun hän aivastaa vahingossa päin korkeammassa asemassa olevaa virkamiestä. Tarina siitä, mitä ainaiset harhaluulot ja jatkuva pelko voivat tehdä hauraalle ihmismielelle.

still photo

VORMINDUS
FORMAT
FORMAATTI

Tarvi Roos | Estonia 2017 | Fiction | 13 min

16-year- old Emma finds out that her deceased father has uploaded his mind on a memory stick.

16-vuotias Emma saa selville, että hänen edesmennyt isänsä on ladannut mielensä muistitikulle.

still photo

NATALJA

Kadi Poll | Estonia 2017 | Documentary | 13 min

Natalja has been doing her job for over 20 years with great dedication and self- control. With the same dedication she waits for someone to love and to be loved.

Natalja on hoitanut työtään huolellisesti ja hallitusti jo yli 20 vuoden ajan. Samalla tarkkuudella hän odottaa jotakuta, jota rakastaa ja jolta saada rakkautta.

still photo

VIGASTAMATULT
UNSCATHED
VAHINGOITTUMATON

Dmitri Shushuyev | Estonia 2017 | Documentary | 14 min

Bert Ribul is a BMX Freestyle Sport Athlete whose discipline is BMX Flatland. After a serious knee injury which put him out of the sport for 2 years he is facing his demons of the past injury and overcoming them without being hurt again.

Bert Ribul on freestyle BMX -pyöräilijä, jonka laji on flatland-ajo. Oltuaan lajista sivussa kaksi vuotta vakavan polvivamman vuoksi hän päättää käsitellä tapahtuneeseen liittyvät ahdistavat muistot ja selvitä voittajaksi ilman uusia loukkaantumisia.

still photo

TAASTA SIDE
RECOVER CONNECTION
UUSI YHTEYS

Tõnis Pill | Estonia 2017 | Fiction | 27 min

A young cop named Siim infiltrates the criminal world to catch the kingpin of a criminal organization. During the operation Siim discovers that his own father is one of the criminals he’s trying to apprehend. The operation takes a turn as father and son reconnect and old wounds are torn open.

Siim on nuori poliisi, joka soluttautuu alamaailmaan saadakseen kiinni rikollisjärjestön johtajan. Operaation aikana Siimille selviää, että hänen isänsä on yksi virkavallan tavoittelemista rikollisista. Operaatio saa uuden käänteen, kun isä ja poika kohtaavat toisensa ja vanhat haavat revitään auki.