K19 | 7.3. WED/KE 18:00 | NIAGARA | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

P86 | 9.3. FRI/PE 20:00 | NIAGARA | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Fin/Eng | Duration/kesto: 95 min

still photo

Q

Milja Viita | Finland 2016 | | 7 min

The artist’s firstborn son transformed, in the blink of an eye, into a young man. Q is a conceptual film about forces that change the world. Q takes us to the end of the worlds, the depths of the ocean and to the ruins of Atlantis. Q’s destruction is the road to new growth — it is the only promise of continuity and the emergence of new nations. Q is shot on 16 mm film whose surface has been hand-coloured. But what or who is Q?

Taiteilijan esikoinen muuttui silmänräpäyksessä pikkupojasta nuoreksi mieheksi. Q on käsitteellinen elokuva maailmaa hallitsevista muutoksen voimista. Q vie meidät maailmojen loppuun, meren syvyyksiin ja luhistuvan Atlantiksen raunioille. Q:n tuho on tie kasvuun – se on ainoa lupaus jatkuvuudesta ja uusien kansojen synnystä. Elokuva on kuvattu 16mm filmille, minkä jälkeen sen pinta on käsin maalattu. Mutta mikä tai kuka on Q?

still photo

STILLEBEN

Marikki Hakola | Finland 1989 | | 6 min

This video work is based on letters written by Franz Kafka to his beloved Milena. The central themes of the piece are distance, longing and memories. The layered imagery relies on the collective memories of the viewer. The starting point for this is master composer Kaija Saariaho’s radiophonic work Stilleben.

Videoteos pohjautuu Franz Kafkan rakastetulleen Milenalle kirjoittamiin kirjeisiin. Teoksen keskeisiä teemoja ovat välimatka, kaipaus ja muistot. Kerroksellinen kuvakieli luottaa katsojien kollektiiviseen muistiin. Sen lähtökohtana on Kaija Saariahon radiofoninen sävelteos Stilleben.

still photo

WANTED

Milla Moilanen | Finland 1998 | Animation | 11 min

WANTED is based on the archival materials of the Uppsala Institute for racial biology (Uppsala University, Sweden). Today – in this very building – research into genetic manipulation is being conducted by dissecting DNA. WANTED animation deals with people’s classification based on outward appearance. The subject matter is indeed a timely one, nowadays masked behind the cover of technology as it is. Does modern genetic manipulation justify the previous century’s racial research? Wanted was one of the five nominees for the European Short Film Academy Award 1999.

WANTED perustuu arkistomateriaaliin Uppsalan yliopistolliselta rotubiologian laitokselta. Tänään tässä samassa rakennuksessa tutkitaan DNA-erotteluun perustuvaa geenimanipulaatiota. Animaatio käsittelee ihmisten luokittelua heidän ulkomuotonsa mukaan. Aihe on ajankohtainen, sillä nykyään se naamioidaan teknologiaksi. Oikeuttaako moderni geenimanipulaatio edellisen vuosisadan rasistisen tutkimuksen?

still photo

TÄNÄÄN
TODAY

Eija-Liisa Ahtila | Finland 1996 | Fiction | 10 min

The film consists of three short polemical episodes. The subject matter in the episodes is the relationship between father and daughter.

Elokuva koostuu kolmesta lyhyestä polemisesta episodista, joiden aihe on isän ja tyttären väliset suhteet.

still photo

ZOO

Salla Tykkä | Finland 2006 | | 12 min

A woman photographs zoo cages. The animals stare back, following her with their eyes. The voyeur and the object change places. The woman plunges into deep water where a game of violent underwater rugby is taking place. She returns to the surface to breathe, but the stares and the camera’s viewfinder block her escape route. In desperation, she makes an extreme decision.

Nainen valokuvaa eläintarhan aitauksia. Eläimet tuijottavat takaisin, suoraan häntä kohti, seuraten häntä häntä katseillaan. Katsoja ja katsomisen kohde vaihtavat paikkojaan. Nainen uppoaa syvään veteen. Pinnan alla on käynnissä väkivaltainen vedenalainen rugby-ottelu. Hän nousee pintaa hengittääkseen, muuta eläinten tuijottavat katseet ja kameran etsin tukkivat hänen pakoreittinsä. Epätoivoisena hän tekee äärimmäisen päätöksen.

still photo

IHMELLINEN VIESTI TOISELTA TÄHDELTÄ
A WONDROUS MESSAGE FROM ANOTHER STAR

Veli Granö | Finland 1999 | Documentary | 30 min

A documentary about Paavo Rahkonen, a man who wanted to travel to space.

Dokumenttielokuva Paavo Rahkosesta, miehestä, joka halusi matkustaa avaruuteen.

still photo

ARKHIPELAGOS (NAVIGATING THE TIDES OF TIME)

IC-98 | Finland 2013 | | 20 min

In the aftermath of a future catastrophe, survivors try to navigate where no geographical reference points remain, only time and weather reign. In ‘Arkhipelagos (Navigating the Tides of Time)’, the material debris present in the classical riverside building of our 2011 work ‘A View from the Other Side’ has broken free from the spatiotemporal gravity of history. What remains is open water and rafts built from the debris – the remains of a sunken world. The rafts no longer navigate the treacherous waters of the archipelago – they are the archipelago, a loose community without roots. The rafts create temporary groups, gravitating towards each other only to part again, carried by the winds and currents. If we look at this scene in the framework of Oikoumene (2012), the same rafts could just as well be sailing in the Mediterranean, off the Australian coast, in the Caribbean – aiming for the Promised Land. Climate, economy, social and political struggle – these are all present in this reimagining of the Raft of Medusa, simple at first glance but complex in its references.

Tulevaisuuden katastrofin jälkimaininkeihin sijoittuvassa teoksessa eloonjääneet suunnistavat vailla maantieteellisiä kiinnekohtia maailmassa, jossa vain aika ja vesi hallitsevat maisemaa. Arkhipelagos (Navigating the Tides of Time) esittää maiseman, jossa teoksessa Näkymä vastarannalta kuvatun jokivarren pylväikkökäytävän rauniokasat ovat huuhtoutuneet ulos historian tasaisesta virrasta. Jäljelle on jäänyt avovettä ja raunioiden jäänteistä rakennettuja lauttoja, jotka suunnistavat uuden Okeanoksen vaarallisilla vuorovesillä – niistä on tullut itse saaristo, arkkipelagi, irtonainen yhteisö vailla juuria. Lautat muodostavat väliaikaisia ryhmittymiä, kunnes tuulet ja virtaukset jälleen erottavat ne. Teoksen lautat voisivat yhtä hyvin seilata Välimerta, Australian rannikkoa tai Karibiaa – suuntanaan Luvattu maa. Ilmasto, talous, sosiaaliset ja poliittiset ponnistelut ovat läsnä tässä Meduusan lautan jäämistössä, joka ensisilmäyksellä näyttäytyy yksinkertaisena, mutta joka viittauksena on varsin monisyinen.