Thalian monet kasvot valkokankailla ja kuvaputkilla

T42 | 7.3. THU/TO 12:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L123 | 9.3. SAT/LA 14:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Fin | Duration/kesto: 86 min

still photo

TYÖTÄ YLIOPPILASTEATTERISSA
STUDENTS’ THEATRE WORKSHOP

Risto Jarva | Finland 1961 | Documentary | 8 min

Students’ Theatre Workshop is an experimental documentary divided in two parts. The first half is an introduction of the Helsinki Student Theatre actors, atmosphere, rehearsals and the theatre itself. In the second half, we are shown footage of Franz Kafka’s play The Warden of the Tomb, performed by Helsinki Student Theatre actors Kai Lappalainen and Jyri Schreck.

Työtä Ylioppilasteatterissa on kokeellinen dokumentti, joka jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen puolisko on esittelyä Helsingin Ylioppilasteatterin ihmisistä, ilmapiiristä, harjoituksista, tiloista. Toisessa osassa nähdään katkelmia Franz Kafkan näytelmästä Haudanvartija Ylioppilasteatterin näyttelijöiden Kai Lappalaisen ja Jyri Schreckin esittämänä.

still photo

KOLMEN KAUPUNGIN KASVOT
THE FACES OF THREE CITIES

Matti Kassila | Finland 1962 | Documentary | 4 min

Matti Kassila’s documentary’s Tampere portion introduces us to the vibrant local theatre scene. Pyynikki Summer Theatre performs Tuntematon sotilas (The Unknown Soldier), while Tampere Workers’ Theatre enacts Niskavuoren naiset (Women of Niskavuori). In addition, actor Eino Salmelainen rehearses the classic Finnish ballad Elinan Surma (The Murder of Elina), and we see author Väinö Linna at his farm. Tampere City Library’s head librarian Mikko Mäkelä introduces us to authors from neighbouring municipality Pirkkala. Lastly, actor Veikko Sinisalo reads from Finnish poet Lauri Viita’s novel Moreeni (Moraine).

Matti Kassilan dokumenttielokuvan Tampere-osiossa tutustutaan vireään tamperelaiseen teatterielämään. Pyynikin kesäteatterissa esitetään Tuntematonta sotilasta ja Tampereen Työväen Teatterissa Niskavuoren naisia. Eino Salmelainen nähdään harjoittamassa Elinan surmaa, Väinö Linna kohdataan maatilallaan. Mikko Mäkelä kertoo pirkkalaiskirjailijoista. Lopuksi Veikko Sinisalo lausuu Lauri Viidan Moreenia.

still photo

TEATTERIJUHLA AURAN RANNALLA
THEATRE ON THE BANKS OF RIVER AURA

Usko Kemppi, Yrjö Aaltonen | Finland 1963 | Documentary | 7 min

Turku’s new City Theatre celebrated its grand opening in September 1962. Before the opening ceremony, we explore the life behind the scenes. The opening is attended by, among others, Finnish film producer and director Risto Orko and the President of Finland, Urho Kekkonen with his wife.

Turun uuden Kaupunginteatterin vihkiäisiä juhlittiin syyskuussa 1962. Ennen avajaisia tutustutaan teatterin kulissien takaiseen elämään. Avajaisia kunnioittivat läsnäolollaan mm. kauppaneuvos Risto Orko sekä tasavallan presidentti Urho Kekkonen puolisoineen.

still photo

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENTAA: HELSINGIN KAUPUNGINTEATTERI
HELSINKI BUILDS CITY THEATRE

Valentin Vaala | Finland 1968 | Documentary | 13 min

Finnish director Valentin Vaala’s documentary shows the different stages of building the Helsinki City Theatre, as well as the completed building and technical features. The theatre’s gala performance is Norwegian dramatist Henrik Ibsen’s play Peer Gynt. Actors Hannes Häyrinen ja Elina Pohjanpää are seen rehearsing the performance.

Valentin Vaalan dokumenttielokuva esittelee Helsingin kaupunginteatterin rakentamisen vaiheita sekä valmiin rakennuksen tiloja ja teatteriteknisiä ominaisuuksia. Juhlanäytöksenä teatteri esittää Peer Gynt – näytelmän. Esitykseen valmistautumassa nähdään mm. Hannes Häyrinen ja Elina Pohjanpää.

still photo

SANOTAAN KULTTUURIKSI: TEATTERIELOKUVA
THEY CALL IT CULTURE: THEATRE FILM

Raimo Meltti | Finland 1972 | Documentary | 23 min

For the 75th anniversary of the Finnish National Theatre, director Raimo Meltti wrote and directed a feature of the theatre’s everyday life for commercial television. The programme shows several famous National Theatre actors honing their craft, among them Edvin Laine, Tarmo Manni, Eeva-Kaarina Volanen, Joel Rinne, Helge Herala, Kyllikki Forssell, Pentti Siimes, Matti Ranin, Kauko Helovirta, Rauni Luoma and Jussi Jurkka.

Raimo Meltti käsikirjoitti ja ohjasi Mainostelevisiolle Kansallisteatterin historiaa ja arkea kartoittavan reportaasin teatterin 75-vuotisjuhlavuonna. Ohjelmassa tavataan työnsä ääressä lukuisia tunnettuja Kansallisteatterin kasvoja, kuten Edvin Laine, Tarmo Manni, Eeva-Kaarina Volanen, Joel Rinne, Helge Herala, Kyllikki Forssell, Pentti Siimes, Matti Ranin, Kauko Helovirta, Rauni Luoma, Jussi Jurkka sekä monia muita.

still photo

VIERAANANNE JURKAT
YOUR GUESTS FAMILY JURKKA

Risto Linnus, Markku Veijalainen | Finland 1974 | Documentary | 18 min

In a commercial television episode of the Vieraananne Jurkat (Your Guests Family Jurkka) show, actors Emmi, Vappu and Sakari Jurkka have gathered to reminisce on their family enterprise, Jurkka Theatre.

Mainostelevision Vieraananne Jurkat – sarjan jaksossa Emmi, Vappu sekä Sakari Jurkka ovat kokoontuneet televisiostudioon muistelemaan Teatteri Jurkan vaiheita.

still photo

KOM-TEATTERI
KOM-THEATRE

| Finland 1978 | Documentary | 5 min

This commercial television documentary Erikoistoimitus (Special Report), introduces us to the work of KOM Theatre. The documentary shows actors Sulevi Peltola, Sinikka Sokka, Heikki Kinnunen and other KOM Theatre members planning future shows and discussing the theatre’s finances.

Mainostelevision Erikoistoimituksen dokumenttiohjelmassa tutustutaan KOM-teatterin työhön. Ohjelmaotteessa nähdään mm. Sulevi Peltola, Sinikka Sokka, Heikki Kinnunen sekä muita KOM-teatterin jäseniä suunnittelemassa tulevia esityksiä ja pohtimassa teatterin taloutta.

still photo

LASSE PÖYSTI TTT:N JOHTAJA
LASSE PÖYSTI MANAGER OF TTT

| Finland 1979 | Documentary | 5 min

In commercial television’s documentary Erikoistoimitus (Special Report), Tampere Workers’ Theatre’s director Lasse Pöysti is seen on stage as King Gustav III of Sweden. In addition, Pöysti talks about the background for the Lumiprinssi (The Snow Prince) play and presents the plans and the scale model for the new Workers’ Theatre building.

Mainostelevision Erikoistoimituksen ohjelmassa Tampereen Työväen Teatterin johtaja Lasse Pöysti nähdään näyttämöllä kuningas Kustaa III:n roolissa. Lisäksi Pöysti kertoo Lumiprinssi-näytelmän taustoista sekä esittelee TTT:n uudisrakennuksen suunnitelmia ja pienoismallia.

still photo

LINJALLA: RYHMÄTEATTERI
ON THE LINE: RYHMÄTEATTERI

| Finland 1981 | Documentary | 3 min

In the commercial television’s show Linjalla (On the Line), the Ryhmäteatteri theatre power figures Raili Leppäkoski and Arto af Hällström explain the philosophy of creating theatre and the functions of Ryhmäteatteri on the eve of its success.

Mainostelevision Linjalla-sarjan ohjelmaotteessa menestyksensä kynnyksellä olevan Ryhmäteatterin voimahahmot Raila Leppäkoski ja Arto af Hällström tekevät selkoa teatterin tekemisen filosofiastaan sekä Ryhmäteatterin toiminnasta.