P74 | 8.3. FRI/PE 10:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L120 | 9.3. SAT/LA 22:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 €| K18

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 86 min

still photo

VEM PLOCKAR UPP SKÄRVOR AV ETT SPRUCKET…
QUEEN OF SPLINTERS
MINUUTENI SIRPALEET

Anna-Sofia Nylund | Finland 2012 | Documentary | 15 min

”I haven’t been in love with any of the men I have been with. I don’t know what love is.” A 66-year-old woman examines her life. We see her memories take shape through bizarre experiences at night clubs and during hotel nights spent with strangers. Those have not provided any comfort or safety for her. Rag dolls by artist Pauliina Turakka Purhonen portray the woman at the ages of 3, 5, and 60.

“En ole ollut rakastunut yhteenkään elämäni mieheen. En tiedä mitä rakkaus on.” 66-vuotias nainen tarkastelee elämäänsä. Näemme muistojen muovautuvan outojen yökerhokokemusten ja vieraiden miesten kanssa vietettyjen hotelliöiden kautta. Ne eivät ole suoneet kokijalleen minkäänlaista lohtua tai turvaa. Taiteilija Pauliina Turakka Purhosen räsynuket esittävät naista viisi-, kolme- jakuusikymmenvuotiaana.

still photo

ÄR DET FÖR MYCKET BEGÄRT
IS IT TOO MUCH TO ASK?
ONKO LIIKAA PYYDETTY

Andreas Westerberg | Finland 2017 | Fiction | 5 min

A delightful moment with a cup of tea and a good book reflects our endless strive for perfection in western society today.

Miellyttävä hetki teekupposen ja hyvän kirjan kanssa peilaa loputonta täydellisyyden tavoittelua nykyajan länsimaisessa yhteiskunnassa.

still photo

OM VÄGAR
OF ROADS
TEISTÄ

Karin Pennanen | Finland 2015 | Fiction | 19 min

What happens if one has to make a quick decision that proves wrong? What are the consequences, if one does not meet the requirements one sets for oneself when something unexpected happens? And what if after all this, one finds new qualities in one’s character that force one to reconsider one’s entire self-image?

Mitä tapahtuu, jos joutuu tekemään äkillisen ratkaisun, joka osoittautuu vääräksi? Mitkä ovat seuraukset, jos ei tavoita itselleen asettamia vaatimuksia, kun elämä heittää eteen yllättävän tilanteen? Entä jos kaiken tämän jälkeen päätyykin löytämään itsestään uusia puolia ja koko minäkuva menee remonttiin?

still photo

HUVUDROLLEN
THE LEADING LADY
PÄÄROOLI

Klaus Härö | Finland 2005 | Fiction | 29 min

Maria is an actress, someone who is used to playing with and acting on feelings, her own as well as others’. However, behind the role there is a disappointed person who does not feel she has achieved what she wanted in life. All this changes when she is cast for the leading role in a play.

Maria on näyttelijä, joka on tottunut leikkimään ja toimimaan tunteilla, omiensa ja toisten. Roolin takana on pettynyt ihminen, joka ei koe saavuttaneensa elämässä sitä, mitä oli toivonut. Käänne tapahtuu, kun hänelle määrätään näytelmän päärooli.

still photo

TIGER
TIIKERI

Antonia Ringbom | Finland 2017 | Documentary, Animation | 5 min

“I want to be a tiger. I am an atheist from Iraq and I am seeking asylum. About my hallucinations… It’s difficult. Horrible monsters. I hope I can help those who need help.” An episode of the animation series Mental images by Antonia Ringbom. The aim of these animated documentary short films is to reduce the stigma toward mental health problems and psychological disorders.

”Tahdon olla tiikeri. Olen irakilainen ateisti ja haen turvapaikkaa. Hallusinaatioistani… Niistä on vaikea puhua. Kammottavia hirviöitä. Toivon, että pystyn auttamaan apua tarvitsevia.” Jakso Antonia Ringbomin animaatiosarjasta Mielikuvia. Näiden dokumentaaristen animaatioiden tavoitteena on hälventää mielenterveysongelmiin ja psyykkisiin sairauksiin liittyvää stigmaa.

still photo

SPRÅKFRÅGAN
IT IS ABOUT LANGUAGE
KIELIKYSYMYS

Niklas Lindgren | Finland 2017 | Fiction | 13 min

A Swedo-Finnish man suffers from constipation. His wife is concerned about the state of Swedish-speaking customer service in Finland. A political poop comedy about Swedish-speaking customer service in today’s Finland.

Suomenruotsalainen mies kärsii ummetuksesta. Hänen vaimoaan huolestuttaa ruotsinkielisten palveluiden tila Suomessa. En politisk bajskomedi om svenskspråkig service i dagens Finland.