EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkaa 25.5.2018.  Olemme päivittäneet tietosuojaselosteemme vastaamaan 25. toukokuuta voimaan tullutta yleistä tietosuoja-asetusta.

TIETOSUOJASELOSTE
Yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) on uusi säännöstö, joka käsittelee henkilötietojen yksityisyyttä ja suojaamista ja joka korvaa henkilötietodirektiivin.

Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry kunnioittaa yksityisyyttäsi ja suojaa aina henkilötietosi parhaalla mahdollisella tavalla. Pyrimme kaikessa toiminnassamme varmistamaan, että  henkilötietojasi käsitellään varmimmalla mahdollisella tavalla. Tässä tietosuojaselosteessa on kerrottu, millaista tietoa keräämme ja miten tietoja käytetään.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakassuhde tai rekisteröidyn antama suostumus.

1. REKISTERINPITÄJÄ
Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry (”me”, ”Elokuvajuhlat”)
Y-tunnus: 0723831-0
Osoite: Tullikamarin aukio 2, 33100 TAMPERE, Suomi
Puhelin: 03 223 5681 | Sähköposti: office@tff.fi

2. REKISTERIN NIMI
Uutiskirje- ja akkreditointi- ja ilmoittautumisrekisteri (Gest-ohjelma).

3. MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?
Keräämme henkilötietoja, joita lähetetään meille uutiskirjeen tilauksen, vieraaksi akkreditoitumisen, tapahtumiin ja vapaaehtoistyöntekijäksi ilmoittautumisen yhteydessä. Tiedot, joita käsittelemme ovat nimi, syntymäaika, sukupuoli, kansallisuus, organisaatio, kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, koulutus, ruokavalio, t-paidan koko.

4. MITEN KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJA?
Tietoja voidaan käyttää tunnistautumiseen, uutiskirjeisiin, asiakastutkimuksiin ja osallistujalistoihin. Tietoja voidaan käyttää tärkeän tiedon välittämiseen ja markkinoinnin kohdentamiseen. Uutiskirjeen voi lopettaa uutiskirjeen tilauksen uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

Osassa käsiteltäviä tietoja käytämme palveluntarjoajaa, jolla voi olla pääsy tietoihin EU/EES-alueen ulkopuolelta, esimerkiksi USA:sta. Vastaamme siitä, että tietojen siirto tapahtuu asianmukaisella ja lain edellyttämällä tavalla.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille näin vaadittaessa tai laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

5. MITEN SUOJAAMME HENKILÖTIETOSI?
Elokuvajuhlat pitää rekisteröityjen tietojen huolellista suojaamista erittäin tärkeänä. Tiedot tallennetaan sähköiseen järjestelmään, jota suojaavat palomuurit, salasanat ja muut tarvittavat tekniset ratkaisut. Vai määritellyillä Elokuvajuhlien palveluksessa olevilla henkilöillä on pääsy rekisterin tietoihin. Kaikkia, jotka käyttävät rekisterin tietoja, koskee salassapitovelvollisuus.

6. MITEN PITKÄÄN HENKILÖTIETOJA SÄILYTETÄÄN?
Henkilötietoja pidetään rekistereissä vain niin pitkään kuin on välttämätöntä, että käyttötarkoitus on täytetty. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asianmukaisella tavalla. Henkilötiedot viedään rekisteriin siinä muodossa, missä rekisteröitävä on ne antanut ja päivitykset tehdään rekisteröidyn ohjeiden tai pyynnön perusteella.

7. HENKILÖTIETOJEN TARKASTAMINEN, PÄIVITYS JA KORJAAMINEN
Tietojen antajalla on oikeus tarkistaa ja saada virheelliset tiedot oikaistuksi tai puutteelliset tiedot  täydennetyiksi sekä saada tiedot poistetuksi niin halutessaan.

Mikäli tietoja käsitellään suostumukseen perustuen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla tästä meille tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Oikeuksia koskevat pyynnöt tulee lähettää kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen kirjallisena tai sähköpostitse.

Mikäli Elokuvajuhlat ei noudata tietosuojalainsäädäntöä on tietojen antajalla oikeus valittaa viranomaiselle.

8. SOSIAALINEN MEDIA
Mitä tulee elokuvajuhlien verkkosivuilta sosiaaliseen median eri kanaviin liitännäisten avulla jaettua tietoa niin näiden tietojen osalta noudatamme kyseessä olevan sosiaalisen median toimijan ehtoja.

9. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET
Elokuvajuhlat pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan.