Suomen Punainen Risti jakaa rasisminvastaisella viikolla Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksia yrityksille, yhteisöille ja ihmisille, jotka ovat toiminnallaan edistäneet yhdenvertaisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. SPR:n Hämeen piiri antaa vuoden 2017 Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen Tampereen elokuvajuhlille ja elokuvateatteri Arthouse Cinema Niagaralle.

Tampereen elokuvajuhlien tunnustusta perustellaan seuraavasti: “Tampereen elokuvajuhlat on jo usean vuosikymmenen ajan nostanut ohjelmistossaan esiin erilaisten vähemmistöjen ääniä sekä tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymyksiä. Elokuvataiteen keinoilla on kerrottu alkuperäiskansojen kohtaloista, naisten oikeuksista, vammaisten, lasten ja vanhusten asemasta, pakolaisuudesta, etnisten ryhmien välisistä suhteista, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tilanteista, uskontojen ja kulttuurien vaikutuksista ihmisten elämään tai esimerkiksi ilmaisun vapauden kysymyksistä eri puolilla maailmaa. Vuosittain on lisäksi järjestetty eri maailmankolkkien elämää ja elokuvakulttuuria esitteleviä omia näytössarjoja. Elokuvat ovat avartaneet käsitystämme maailmasta ja näyttäneet toisenlaisia tarinoita uutisten tarjoaman todellisuuden takaa. Tampereen elokuvajuhlat on valinnoillaan antanut monelle vaiennetulle tai vainotulle ihmisryhmälle mahdollisuuden tulla kuulluksi omalla äänellään. Maailman monimuotoisuuden laajempi tajuaminen lisää ihmisten ja ihmisryhmien välistä ymmärrystä ja luo pohjaa paremmalle tulevaisuudelle.”

Toinen Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen saaja on Arthouse Cinema Niagara, joka “ansaitsee tulla huomioiduksi elokuvateatterina, jonka kunnianhimoisessa ohjelmistossa maailman moninaisuus, erilaisten vähemmistöjen olemassaolo sekä ihmisoikeudet ovat itsestään selvästi arkea.”

Suomen Punaisen Ristin Hämeen piiri haluaa tunnustuksella kiittää Tampereen elokuvajuhlia ja Arthouse Cinema Niagaraa erilaisten vähemmistöjen näkökulmien esille tuomisesta sekä pitkäjänteisestä ja ennakkoluulottomasta ohjelmapolitiikasta ja erityisesti lämpimästä ja tasavertaisesta yleisötyöstä.

Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus annetaan keskiviikkona 22.3.2017 klo 18.30 Arthouse Cinema Niagarassa, Kehräsaaressa ennen rasisminvastaisen viikon ohjelmaan kuuluvan Elina Hirvosen Kiehumispiste-elokuvan näytöksen ja yleisötilaisuuden alkua.