Screenings offer a wide selection of films selected Together with friends.

AV-arkki: New and Old Sincerity 1

 

T52 | 7.3. THU/TO 18:00 | HÄLLÄ | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L133 | 9.3. SAT/LA 20:00 | HÄLLÄ | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Fin | Duration/kesto: 59 min

still photo

PYYKKI-TEOS
LAUNDRY-WORK

Anneli Nygren | Finland 1992 | Experimental, Fiction | 4 min

Yoko Ono’s perfomance idea carried out in a very casual way: Entertain your guests by showing them your laundry.

Ääriarkinen toteutus Yoko Onon performanssi-ideasta. – Viihdytä vieraitasi esittelemällä heille pyykkejäsi.

still photo

SACRE

Jaakko Pallasvuo, Anni Puolakka | Finland 2015 | Experimental, Fiction | 22 min

A cyber goth in her thirties makes dance videos at home, seeking freedom and the truth in a society obsessed with productivity and success. Her mode of living is persistently challenged by an older brother, whose caring and love come with a strive to transform her sister. The sibling drama takes a new turn upon the goth’s encounter with a dance prodigy whose brilliance seems to leave everyone else in darkness. The film draws from the thoughts of the philosopher and activist Simone Weil (1909-1943), medievalism and cyber culture amongst other influences, viewing work, art and dance as war.

Sacre on kokeellinen lyhytelokuva kotiinsa linnoittautuneesta kolmekymppisestä cybergootista, joka tekee tanssivideoita YouTubeen ja haaveilee vapaudesta ja totuudesta. Menestystä painottava isoveli on huolissaan. Teos ammentaa filosofi-aktivisti Simone Weilin (1909-1934) ajatuksista, keskiaikaisuudesta ja cyberkulttuurista. Työ, taide ja tanssi rinnastetaan sotaan.

still photo

HEIDIN SUUNNITTELEMA JÄÄKIEKKOVIDEO
THE ICE HOCKEY FILM BY HEIDI

Hannaleena Hauru | Finland 2017 | Experimental, Fiction | 5 min

Heidi’s fantasy about hockey player Lauri Mäntyvaara is continuously failing. The film studies the encounters of optical and haptic cinema, and the change in the power structures of the cinematic gaze.

Heidin fantasia jääkiekkoilija Lauri Mäntyvaarasta ei mene ihan putkeen. Elokuva tutkii optisen ja haptisen kerronnan kohtaamisia ja elokuvakatseen valtasuhteiden muuttumista.

still photo

RAKKAUDEN RAPUMERI
LOBSTER LOVE FROM THE DEEP

Anssi Kasitonni | Finland 2001 | Experimental, Animation | 6 min

The perplexing combination of road, disco and skate movie deals with the essential unpredictability of life. The technical innovations in the stage sets, cinematography and editing define the rhythm of the strange story. An enthusiasm for the craft of filmmaking is obvious.

Road-, disko- ja skeittileffan hämmentävä risteytys vilauttaa innostuneen käsityöläisyyden lisäksi myös syvempää ajatusta elämän ennustamattomuudesta. Tekniset innovaatiot lavastuksessa, kuvauksessa ja leikkauksessa määrittelevät dramaturgisesti kummallisen tarinan rytmitystä.

still photo

PETER AND THE WOLF

Sakari Tervo, Juho Taavitsainen | Finland 2012 | Experimental, Fiction | 14 min

“…I went closer and saw that Peter was there in the middle holding a thousand mark bill and a revolver!” Peter and the Wolf is loosely based on Sergei Prokofiev’s composition by the same name (1936), a story of Peter who catches a wolf and takes it to a zoo in a triumphal parade. The video is dominated by longing for the past and hopeful optimism has been replaced by resigned melancholy. The work creates a world where the horizon of a socially excluded person is dominated by his own past

“… Mä menin lähemmäksi ja näin Pekan siellä kaikkien keskellä kädessään tuhannen markan seteli ja revolveri!” Peter and the Wolf pohjautuu Sergei Prokofjevin vuonna 1936 kirjoittamaan ja säveltämään Pekka ja susi -teokseen, jossa Pekka pyydystää suden ja vie sen voitonsaattueessa eläintarhaan. Videoteoksessa vallitsee päättyneen aikakauden kaiho, jossa odottava optimismi on muuttunut resignoituneeksi melankoliaksi. Teos luo maailman, jossa sosiaaliseen paitsioon jämähtäneen ihmisen horisontissa siintää ainoastaan oma menneisyys.

still photo

THE LONG GOODBYE

JOKAklubi / Tellervo Kalleinen, Niina Lehtonen Braun, Mirka Raito | Finland 2016 | Experimental, Fiction | 8 min

JOKAklubi’s new video work is inspired by the instrumental piece The Long Goodbye by Karl Jonas Winqvist & Blood Music. The video and the soundtrack share the same intense feeling of a never-ending journey and changing landscapes. Three figures in blue search for ingredients and materials from all the possible and impossible places of the magical world. Slowly the visually strong images turn into a documentation of a street performance where the big efforts are turned into a small gesture.

JOKAklubin uusi videoteos on syntynyt Karl Jonas Winqvistin & Blood Musicin instrumentaalikappaleen The Long Goodbye innoittamana. Videota ja musiikkia yhdistää voimakas tunne päättymättömästä matkasta ja vaihtuvista maisemista. Kolme naishahmoa sinisissä asuissa etsii aineksia ja materiaaleja kaikista mahdollisista ja mahdottomista paikoista ympäri maailmaa. Vähitellen visuaalisesti voimakkaat kuvat vaihtuvat dokumentaatioksi katuperformanssista, jossa suuret ponnistelut muuntuvat pieneksi eleeksi.

 

AV-arkki: New and Old Sincerity 2

 

P76 | 8.3. FRI/PE 14:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L114 | 9.3. SAT/LA 10:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Fin | Duration/kesto: 57 min

still photo

THE TIME IS RIGHT FOR…

Marikki Hakola | Finland 1984 | Experimental, Fiction | 4 min

‘The Time Is Right For’ is a frantic video collage made from fragments of television advertisements and news clips. In between this, a shredder cuts paper endlessly into ribbons over the constant beating of drums, with screams and jingles and split-seconds of soundtracks fighting for space. Political figures merge into bikini girls who merge into sausages, and the work becomes a kind of TV exquisite corpse. Hakola’s graduation work for the Helsinki Academy of Fine Arts in 1984 was remastered in 2017 and exists as both a film and an installation.

Marikki Hakolan Kuvataideakatemian päättötyö ‘The Time Is Right For’ on kiihkeä videokollaasi, jonka aineksina ovat televisiomainokset ja uutisklipit. Näiden välissä silppuri leikkaa paperia lakkaamatta nauhoiksi rummun soidessa. Samalla äänialasta taistelevat myös huudot, jinglet ja ääniraitojen katkelmat. Poliitikot sulautuvat bikinityttöihin, jotka sulautuvat vuorostaan makkaroihin.

still photo

HELIKOPTERI
HELICOPTER

Markus Renvall | Finland 2007 | Experimental, Animation | 6 min

A couple of dolls take a mystical helicopter ride.

Muutaman nuken mystinen matka helikopterilla.

still photo

REAL SNOW WHITE

Pilvi Takala | Finland 2009 | Experimental, Documentary | 10 min

The absurd logic of the ‘real character’ and the extreme rules of Disneyland become apparent when a real fan of Snow White is banned from entering the theme park dressed as Snow White.

Absurdi ‘oikean hahmon’ logiikka ja Disneylandin tiukat säännöt tulevat esille, kun Lumikin todellista fania ei pääsetä sisään huvipuistoon Lumikki-asussa.

still photo

MAKING ART VIDEO

Pekka Sassi | Finland 2016 | Experimental, Fiction | 11 min

Making Art Video is a documentary about making a video by the same name. The artist is trying to describe his works and advice the viewer. The video shows how difficult it is to translate visual thinking into verbal language.

Making Art video on dokumentti saman nimisen videon tekemisestä. Videolla taiteiija yrittää kuvata työskentelyään ja antaa neuvoja tuleville taiteilijoille. Video osoittaa kuinka hankalaa on kääntää visuaalinen kieli puhutuksi.

still photo

ROBOCUP99

Mika Taanila | Finland 2000 | Experimental, Documentary | 26 min

A sports film about one particular human utopia: the man-made autonomous machine.

Urheiluelokuva erityisen inhimillisestä utopiasta: keinotekoisesta mutta autonomisesta koneesta.

 

ELO- New Student Films

 

P64 | 8.3. FRI/PE 16:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 89 min

still photo

ARMO
SHAPING A VOID

Niko Väistö | Finland 2018 | Documentary | 13 min

A tie can be detected in the lives of three very different persons. The tie is the feeling of insufficiency that forms a void into the life. Veera, Helmi and Peyman look beautiful and strong, but on the inside they have all experienced a great desolation. Shaping the void is a documentary film about the feeling of insufficiency and mercy towards the self. The imagery and sound takes the viewer to the moment where the world grows smaller and focuses around each person’s performance, without tenderness towards themselves. They are the ones holding the whip. However, the shell needs to be broken before the light gets in.

Kolmen erilaisen henkilön maailmasta nousee esiin yhdistävä tunneside. Se on armottomuus, joka muotoilee tyhjiön kenen tahansa elämään. Veera, Helmi ja Peyman näyttävät ulospäin kauniilta ja vahvoilta, mutta sisällä kaikilla heillä on ollut suuri autius. Armo on dokumentaarinen elokuva riittämättömyyden tunteesta ja armosta itseä kohtaan. Kuva ja ääni vievät katsojan mukanaan hetkeen, jossa maailma pienenee jokaisen henkilön oman suorittamiseen ilman lempeyttä itseään kohtaan. Olemme itse se käsi, joka pitelee ruoskaa. Kovan pinnan tulee kuitenkin säröytyä, ennen kuin valo pääsee sisälle.

still photo

FILIA

Anniina Joensalo | Finland 2018 | Fiction | 25 min

Filia is story about a women who encounters a love of her life. While jogging, Maria falls in love at first sight with a corpse she finds in the woods. Will they be together forever?

Filia on kertomus naisesta, joka kohtaa elämänsä rakkauden. Maria löytää lenkkipolulta kuolleen miehen ja rakastuu tähän ensisilmäykseltä. Saavatko rakastavaiset toisensa ikuisiksi ajoiksi?

still photo

HARMAA SUSI
GREY WOLF

Topi Raulo | Finland 2018 | Fiction | 20 min

Digging up the memory of the Finnish Civil War in 1918, Grey Wolf tells a historical story with a modern twist. When Viktor Stark, a peaceful writer of the conservative Whites, finds a wounded enemy soldier hiding for his life, Stark’s values and loyalty are measured against each other. Will he choose a higher moral or otherness? The answer is revealed in the final scene that turns the whole world around. Grey Wolf is set in history, but truly, it tells about us.

Harmaa Susi -elokuva repii historian tomuista Suomen sisällissodan muiston, nostaa sen takaisin pöydälle ja kertoo siitä modernissa kontekstissa. Viktor Stark on väkivaltaa karttava valkokaartin kirjuri. Kun hän löytää haavoittuneen punakaartilaisen piilostaan, joutuvat arvot ja lojaalisuus koetukselle. Voittaako toiseuden harha vai korkeampi moraali? Todellinen asetelma selviää vasta lopussa, joka kiepauttaa kontekstin päälaelleen. Harmaa Susi käsittelee historiaa, mutta todella se kertoo meistä.

still photo

LIMINAALI & COMMUNITAS
LIMINALITY & COMMUNITAS

Laura Rantanen | Finland 2018 | Documentary | 11 min

After the sunset, a man wanders between the edges of the highways and freeways gathering edible dead animals hit by a car. Liminality & Communitas is an experimental documentary short film about the utilization of roadkill animals. The film investigates the border between life and death and the edges of the manmade world. Liminality & Communitas is a visually rich one night journey in which temporal and eternal meet.

Hämärän laskeuduttua mies kulkee pitkin maa- ja moottoriteiden varsia keräten syömäkelpoisia, autojen alle jääneitä eläimiä. Liminaali & Communitas on kokeellinen dokumentaarinen lyhytelokuva roadkill-eläimien hyödyntämisestä. Elokuva tutkii elämän ja kuoleman välistä rajaa sekä ihmisen rakentaman maailman reunamia. Liminaali & Communitas on visuaalisesti rikas yhden yön matka tilassa, jossa ajallinen ja ikuinen kohtaavat.

still photo

HÄÄVALSSI
WEDDING WALTZ

Severi Koivusalo | Finland 2019 | Fiction | 20 min

Jari is a middle aged poorly employed and mediocre schlager musician who’s landed a gig as a stand-in drummer in a band whose members – Eliel, Niko and Essi – are all twenty years younger than he. Jari is joining the budding musicians to play at a wedding. The orchestra prepares in a small backstage, and as Jari gets dressed he notices that, unusually, the tie he finds in his garment bag is untied. Jari doesn’t know how to tie a tie, but can’t ask his younger colleagues for help, as he’s already spent the whole evening dishing out fatherly advice to them. He has a few minutes to come up with a solution to his problem without making a fool of himself.

Jari on 55-vuotias huonosti työllistynyt keskinkertainen humppamuusikko, joka on saanut tuurauskeikan parikymmentävuotta nuorempien Elielin, Nikon ja Essin bändiin. Luvassa on hääkeikka nuorten muusikonalkujen kanssa – eli täydellinen tilaisuus päästä neuvomaan nuorempia kollegoita ja paljastamaan muusikon ammatin salaisuuksia suoraan ”tien päältä”.

 

Kino Euphoria

 

P93 | 8.3. FRI/PE 20:00 | HÄLLÄ | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 80 min

still photo

ELLE EST BELLE
SHE`S BEAUTIFUL

Emma Chaibedra | Hungary, France 2018 | Experimental, Fiction | 4 min

A couple fight, pictured over the canvas of mighty Budapest and beating backwards on the rhythm and sound of French rap singer Lautrec.

Pariskunta riitelee takaperin mahtavassa Budapestissa ranskalaisen rap-artisti Lautrecin rytmiin.

still photo

MAP TO KARI
KARILLE

Juho-Matias Keränen | Finland 2018 | Experimental, Fiction | 8 min

A group of sailors decide to set out on a voyage to find the legendary Kari be it fatal or not. Treachery and crippling inner conflicts mark their journey from the very beginning.

Joukko merimiehiä päättää lähteä purjehtimaan löytääkseen legendaarisen Karin, välittämättä matkan mahdollisista fataaleista vaaroista. Petokset ja ryhmän sisäiset konfliktit värittävät matkaa alusta asti.

still photo

REPEAT HELSINKI

Guillaume Pin | Finland, France, Russia 2018 | Fiction | 5 min

Night after night, the same thing is happening: her house, her life, her love, everything is collapsing. Run! But is there any place to run from herself?

Sama asia tapahtuu joka yö; hänen talonsa, elämänsä, rakkautensa, kaikki romahtaa. Juokse! Mutta voiko hän juosta minnekään turvaan itseltään?

still photo

IN BETWEEN

Marton Jelinko | Finland 2018 | Fiction | 7 min

A woman gets stuck in a mysterious place. Somewhere… In between.

Nainen jää jumiin salaperäiseen paikkaan, jonkinlaiseen välitilaan.

still photo

ANOTHER WEEKDAY MORNING

Anniina Joensalo | Finland 2018 | Fiction | 2 min

A person encounters their inner monster at breakfast.

Henkilö kohtaa aamupalapöydässä sisäisen hirviönsä.

still photo

THE SEAGULLS
LOKKI

Polina Rylova | Russia, France, Finland 2018 | Experimental, Fiction | 2 min

In Helsinki, the cold sea and shrewd seagulls see from afar what one brings. Seabirds always know whatone is thinking about while sitting on the stones by the sea.

Helsingissä, kylmä meri ja ovelat lokit näkevät kaukaa mitä ihminen tuo tullessaan. Merilinnut tietävät aina mitä henkilö ajattelee, kun he istuvat kivillään meressä.

still photo

COLOUR ANXIETY

Shareef Askar | Finland 2018 | Fiction | 6 min

A house party on a summer night, Laura is surrounded by guests that happen to be very curious about who she is, causing a stream of conflicting emotions about her identity and the sense of belonging.

Kotibileet kesäiltana. Lauran ympärillä on juhlavieraita, jotka ovat kiinnostuneita siitä kuka hän on, aiheuttaen ristiriitaisten tunteiden virran identiteetistä ja kuuluvuuden tunteesta.

still photo

MULLET LOVE

Saara Lahnajärvi | Finland 2018 | Fiction | 4 min

Bad Sex In Literature Award comes alive in an 80s fantasy.

Palkinto kehnoimmista seksikohtauksista kirjallisuudessa herää henkiin 80-lukulaisessa fantasiassa.

still photo

DESCENTE

Maximilian Alexander | Finland 2018 | Experimental, Fiction | 7 min

A girl running through her daily life but one night, somehow, the night started to open old doors she hasn’t passed since a long time. Slowly she starts to fall asleep… is was it just a dream?

Tyttö juoksee läpi arkielämänsä mutta yhtenä yönä yö alkaa avata vanhoja ovia joiden ohitse hän ei ollut kulkenut pitkään aikaan. Hitaasti hän alkaa nukahtaa… Oliko se vain unta?

still photo

SMILE ACADEMY

Floriane N`Guyen Van Méo | Hungary 2018 | Fiction | 5 min

In a world where everybody smiles, is there a place for Boris who cannot?

Onko maailmassa jossa kaikki hymyilevät tilaa Borikselle joka ei kykene siihen?

still photo

CHILD MONSTER

Joona Möttö | Finland 2018 | Fiction | 8 min

How will a principal handle a situation, where a child has cut off the ear of another child?

Miten rehtori hoitaa tilanteen jossa lapsi on leikannut toiselta lapselta korvan irti?

still photo

ASSISTED BREATHING

Tom Stephen, Yoan Lapierre | Finland 2018 | Fiction | 5 min

The story of a robotic assistant that doesn’t know about boundaries when it comes to assisting its owner with everyday life.

Tarina robottiassistentista joka ei tiedä henkilökohtaisista rajoista, mitä tulee hänen omistajansa avustamiseen tämän jokapäiväisessä elämässä.

still photo

ART HISTORY

Aino Mättö | Finland 2018 | Experimental, Fiction | 4 min

Art History tells an alternative story about the classic paintings. What if all the characters from these paintings were queer folks?

Vaihtoehtoinen tarina klassikkomaalauksista. Mitä jos kaikki näiden maalausten hahmot olisivat queer- ihmisiä?

still photo

SLEEPLESS

Emanuel Tessema | Finland 2018 | Experimental, Fiction | 4 min

The film digs into the inevitable torment if held captive by the night. Caught in an insomniac state, five protagonists deal with this endless cycle of restlessness differently in hopes to be let go one day.

Elokuva kaivautuu väistämättömään kärsimykseen joka seuraa, jos jää yön vangitsemaksi. Viisi henkilöä, jumissa unettomuuden tilassa, käsittelevät eri tavoin loputonta rauhattomuuden kehää, toivoen jonain päivänä pääsevänsä siitä vapaaksi.

still photo

DREAM MOTHER
UNIÄITI

Jerker Beckman, Aino Havu | Finland, Sweden 2018 | Experimental, Fiction | 5 min

The nightmares of motherhood.

Äitiyden painajainen.

still photo

SEARCH TEAM

Sam Twyman | Finland 2018 | Fiction | 4 min

Search Team is a music video for Manchester musician, Ben Williams. Set in the last days of a Helsinki summer, Search Team tells the story a love triangle amongst a group of 20 somethings.

Musiikkivideo manchesterilaisen muusikon Ben Williamsin kappaleeseen. Search Team kertoo tarinan Helsingin kesän viimeisinä päivinä tapahtuvasta kolmiodraamasta parikymppisten ihmisten kaveriporukassa.

 

Kino-TAMK

T39 | 7.3. THU/TO 20:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

Language/kieli: Fin | Duration/kesto: 80 min

still photo

ÄITI MOPPAA

Emma Similä | Finland 2018 | Fiction | 9 min

Äiti Moppaa is a realistic drama of a relationship between a young mother and a daughter. Under a high school reunion, 25-years old Marika runs into an old classmate. Meeting makes Marika doubt her own life and drives her into making unexpected choices.

Äiti moppaa on realistinen draama nuoren äidin ja tyttären suhteesta. 25-vuotias Marika törmää lukioaikaiseen ystäväänsä luokkakokouksen alla. Ystävän menestys ajaa Marikan epäilemään omaa elämäntilannettaan, jonka seurauksena hän on lähellä menettää tyttärensä luottamuksen.

still photo

TAPAHTUKOON SINUN TAHTOSI
THY WILL BE DONE

Emma-Lotta Kiuru | Finland 2018 | Fiction | 19 min

Thy Will Be done is a short film set in the beginning of the 20th century. It tells the story of the pastors new wife Loviisa, who is used to putting the responsibilities and expectations of others before her own will. Her husband worries because Loviisa doesn’t get pregnant despite everything he tries. After realising that husband only cares about their public image Loviisa starts to question her place as her husand’s subordinate.

Tapahtukoon sinun tahtosi on 1900-luvun alkupuolelle sijoittuva lyhytelokuva Loviisasta, pappilan uudesta emännästä, joka on tottunut laittamaan muiden asettamat odotukset sekä velvollisuudet oman tahtonsa edelle. Aviomies, Kaarlo, huolestuu, kun Loviisa ei yrityksistä huolimatta tule raskaaksi. Ymmärrettyään, että Kaarlo on huolissaan lähinnä imagosta, Loviisa kyseenalaistaa paikkansa miehen alaisena.

still photo

TAMMENLEHVÄKESKUS

Ada Pajari | Finland 2018 | Documentary | 5 min

Documentary commercial for Tammenlehväkeskus.

Dokumentaarinen mainos Tammenlehväkeskukselle.

still photo

IRRALLISET
DISCONNECTED

Janne Heinonen | Finland 2018 | Fiction | 15 min

IRRALLISET tells a story about high school students trying to find themselves. All their stories are linked together. Everyone wants happiness and acceptance, but how far can you go with it.

IRRALLISET kertoo omia paikkojansa etsivistä lukiolaisnuorista, joiden tarinat lomittuvat toisiinsa. Päällimmäisenä on kysymys siitä, kuinka pitkälle onnellisuuden ja hyväksynnän tavoittelun voi viedä.

still photo

HAJE
TRANSITIONS

Jesse Eskelinen | Finland 2018 | Documentary | 5 min

Is everything lost or is there still a glimmer of hope? Six Finnish individuals share their thoughts about the future.

Onko kaikki menetetty vai näkyykö vielä jossakin toivon pilkahdus? Kuusi suomalaista kertoo ajatuksiaan tulevaisuudesta.

still photo

GALAXIN PALLO, MIKAEL JANTUNEN
GALAXI

Veikko Aasla | Finland 2018 | Documentary | 3 min

Mikael Jantunen is an 18 year old basketball player from finland. Document shows Mikaels daily life handeling basketball and high school at the same time.

Insertti kertoo nuoren 18 vuotiaan koripallo lupaus Mikael Jantusen arkipäivästä ja siitä miten yhdistää rakas laji ja koulunkäynti keskenään.

still photo

GALAXIN PALLO, AARO NIKULA
MY DAY

Sanni Sarin, Sara Aaltio | Finland 2018 | Documentary | 3 min

A short insert that follows the everyday life of a young professional volleyball player.

Lyhyt insertti, jossa seurataan nuoren ammattilentopalloilijan arkipäivää.

still photo

NAHASSA
IN THE SKIN

Helmi Holopainen | Finland 2018 | Fiction | 2 min

A couple washing laundry on a regular weekday gets an unexpected turn, when they realise that they are not alone in the laundry room.

Pyykkiä pesevän pariskunnan arki-ilta saa yllättävän käänteen, kun he huomaavat, etteivät he olekaan pesutuvassa yksin.

still photo

SYKSY
AUTUMN

Lauri Marjamaa | Finland 2018 | Documentary | 2 min

Footage from early and late autumn combined with the sound of an acoustic guitar.

Kuvamateriaalia alku- ja loppusyksystä yhdistettynä akustisen kitaran sointiin.

still photo

AALLON FANNI
FANNI AALTO

Emilia Brändh | Finland 2018 | Documentary | 4 min

Fanny Aalto is a short documentary film about the Finnish civil war in 1918 and its fateful effects on a young woman named Fanny and her father Fabian Aalto when they end up in the crossfire in the middle of a cold winter night. The story of Fanny is narrated by Raimo Aalto, and the film was finished in the spring of 2018, a hundred years after the events.

Aallon Fanny on lyhyt dokumenttielokuva, joka kertoo vuoden 1918 tapahtuneista sisällissodan hetkistä silloin, kun nuori Fanny ja tämän isä Fabian Aalto joutuivat kylmänä talviyönä ristitulen keskelle. Fannyn tarinan kertojana on Raimo Aalto, ja elokuva valmistui keväällä 2018, sata vuotta tapahtumien jälkeen.

still photo

CANNED

Tiina Heikka, Minna Annola, Alberto Reza | Finland 2018 | Experimental, Fiction | 2 min

An abstract story about alcoholism.

Abstrakti tarina alkoholismista.

still photo

EHKÄ HUOMENNA
MAYBE TOMORROW

Erika Säilykangas | Finland 2018 | Fiction | 9 min

A young woman’s dream date gets shattered when the past takes a seat.

Nuoren naisen unelmien treffit kaatuvat, kun menneisyys istahtaa takapenkille.

still photo

LIRUT JÄLJELLÄ
LAST DROPS

Työryhmä / Team | Finland 2018 | Fiction | 2 min

Fight for the last drops of coffee.

Taisto viimeisistä pisaroista pannun pohjilla.

European Film Awards 1

 

K21 | 6.3. WED/KE 22:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L101 | 9.3. SAT/LA 10:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 85 min

still photo

KAPITALISTIS
KAPITALISTI

Pablo Munoz Gomez | Belgium, France 2017 | Fiction | 15 min

Santa is capitalist. He brings toys to the rich kids and sweatshirts to the poor ones. – Nikos, 5 years old.

Joulupukki on kapitalisti. Hän tuo leluja rikkaille lapsille ja villapaitoja köyhille. – Nikos, 5 vuotta.

still photo

I SIGNED THE PETITION
ALLEKIRJOITIN ADRESSIN

Mahdi Fleifel | United Kingdom, Germany, Switzerland 2018 | Documentary | 11 min

Immediately after a Palestinian man signs an online petition, he is thrown into a panic-inducing spiral of self-doubt. Over the course of a conversation with an understanding friend, he analyses, deconstructs and interprets the meaning of his choice to publicly support the cultural boycott of Israel.

Allekirjoitettuaan nettiadressin palestiinalaismies suistuu välittömästi paniikinomaiseen epäilyksen kierteeseen. Keskustellessaan ymmärtäväisen ystävän kanssa hän analysoi, purkaa ja tulkitsee, mitä merkitsee päätös tukea julkisesti Israelin kulttuuriboikottia.

still photo

SRAM
SHAME
HÄPEÄ

Petar Krumov | Bulgaria 2017 | Fiction | 24 min

Macho is a poor boy, who skips school to work on a construction site. The only ray of light for him is his girlfriend, Donna .Yet, she is ashamed of his mother, who works as janitor in their school. Macho has to chose between his mother and his love, and he finds his own way to deal with his emotions.

Macho on köyhä poika, joka pinnaa koulusta työskennelläkseen rakennustyömaalla. Hänen elämänsä ainoa valonsäde on tyttöystävä Donna. Mutta Donna häpeää Machon äitiä, joka työskentelee siivoojana heidän koulussaan. Machon on valittava äitinsä ja rakkautensa väliltä, ja hän löytää oman tapansa käsitellä tunteitaan.

still photo

MERYEM

Reber Dosky | The Netherlands 2017 | Documentary | 16 min

Filmed during the battle of Kobani, this film reveals the women at the heart of the fight against IS. With stoical perseverance and the aid of American airstrikes, these women are leading the fight for freedom.

Kobanên taistelun aikana kuvattu elokuva kertoo naisista Isisin vastaisen taistelun ytimessä. Stoalaisen tyynen sinnikkyytensä ja amerikkalaisten ilmaiskujen avulla naiset johtavat taistelua vapaudesta.

still photo

VYPUSK ’97
GRADUATION ’97
VALMISTUJAISET ’97

Pavlo Ostrikov | Ukraine 2017 | Fiction | 19 min

Roman lives a lonely life in a provincial city and works as a technician. For the first time since graduation, Liuda, his ex-classmate, comes back to town. Nobody has heard anything from her for twenty years, but Roman is set on not losing her again.

Roman työskentelee teknikkona ja elää yksinäistä elämää maalaiskaupungissa. Ensimmäistä kertaa valmistumisensa jälkeen Liuda, hänen entinen luokkatoverinsa, saapuu takaisin kaupunkiin. Kukaan ei ole kuullut naisesta mitään kahteenkymmeneen vuoteen, mutta Roman ei aio menettää häntä uudelleen.

European Film Awards 2

 

T35 | 7.3. THU/TO 12:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

P94 | 8.3. FRI/PE 22:00 | HÄLLÄ | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 81 min

still photo

KONTENER
CONTAINER
PARAKKI

Sebastian Lang | Germany 2017 | Fiction | 30 min

Maryna and Tava are working shifts on a milk farm in Eastern Germany. In the village, they are known as ‘the two Poles’. They themselves ignore each other existence. When the farm manager goes on a business trip Tava does not show up at work and seems to have disappeared. The next night a disturbing encounter takes place. Maryna wakes up in her container realizing that she is not alone: Tava is lying next to her, fast asleep, firmly clinging to her. But during night shift Maryna withholds the news of her compatriot having returned. When she returns to her container Tava has disappeared again. Her tracks are losing themselves at some drinking session in the surrounding countryside.

Maryna ja Tava työskentelevät maitotilalla Itä-Saksassa. Kylässä heidät tunnetaan “niinä kahtena puolalaisena”. He eivät itse kiinnitä toisiinsa huomiota. Kun tilanhoitaja lähtee liikematkalle, Tava ei ilmesty töihin ja tuntuu kadonneen. Seuraavana yönä tapahtuu ahdistava kohtaaminen. Maryna herää parakissaan ja huomaa, ettei ole yksin: Tava makaa hänen vieressään syvässä unessa, pitäen hänestä tiukasti kiinni. Mutta yövuoron aikana Maryna ei kerro toverinsa paluusta. Kun hän palaa parakkiin, Tava on taas kadonnut. Hänen jälkensä ovat kadonneet ympäröivällä maaseudulla juopottelusession jälkeen.

still photo

GLI ANNI
THE YEARS
VUODET

Sara Fgaier | Italy, France 2018 | Documentary | 20 min

A woman gives voice to Annie Ernaux The years’s text, a few collected fragments on the shores of a timeless Sardinia. Neither the words, nor the images, drawn from the family films, are expected to complete the narration of her story: places from her past. The mountains on the cost, a seascape, gardens, terraces, rooms of an apartment emerge like reflections of a fragmented and ever-changing memory, uncovered by a new light. The details in each gesture, in each face, of scenes of a life lived amongst family, reassembled and freed from their original context, become expressive elements of a confession that is both personal discovery and collective narration.

Nainen antaa äänensä Annie Ernaux’n The Years -kirjalle, muutamalle kootulle katkelmalle ajattoman Sardinian rannoilla. Perhevideoista otettujen kuvien ja sanojen ei odoteta päättävän kertomusta hänen tarinastaan: paikkoja hänen menneisyydestään. Rannikon vuoret, merimaisema, puutarhat, terassit ja asunnon huoneet ilmestyvät kuin heijastukset hajanaisista ja alati muuttuvista muistoista, uuden valon paljastamina. Jokaisen eleen ja kasvojen yksityiskohdat sekä perheen kanssa eletyn elämän kohtaukset muuttuvat uudelleen koottuina ja alkuperäisestä asiayhteydestään irrotettuina ilmaisuvoimaisiksi osasiksi tunnustusta, joka on samalla sekä henkilökohtainen löytö että yhteinen kertomus.

still photo

L’ÉCHAPÉE
THE ESCAPE
PAKO

Laëtitia Martinoni | France 2018 | Fiction | 10 min

Alice sings, wears make-up and cracks herself up. She is happy. Yet she is at the hospital, just out of surgery. She is very ill and totally bald. However, she is love with her surgeon. He is her savior and comes to see her every evening. Each of his visits is a magical moment for Alice and helps her forget her unbearable situation. Alice escapes into her own dreamworld and makes her life over into a sweeter, love-filled one ….

Alice laulaa, meikkaa ja saa itsensä nauramaan. Hän on onnellinen. Mutta hän on sairaalassa, juuri leikattuna. Hän on hyvin sairas ja täysin kalju. Hän on rakastunut kirurgiinsa. Mies on hänen pelastajansa, joka tulee katsomaan Alicea joka ilta. Jokainen vierailu on maaginen hetki Alicelle ja auttaa häntä unohtamaan sietämättömän tilanteensa. Alice pakenee omaan haavemaailmaansa ja kuvittelee elämänsä suloiseksi ja rakkauden täyteiseksi…

still photo

LÂCHEZ LES CHIENS
RELEASE THE DOGS
PÄÄSTÄKÄÄ KOIRAT IRTI

Manue Fleytoux | France, Belgium 2017 | Fiction | 21 min

Anouck is a resigned girl, torn between two loves, two violences : her man, an attractive watchdog ,and her little brother, a young mad pup. The night of the boy’s 18th, this delicate triangle explodes, Anouck’s revolt is on its way…

Anouck on alistunut tyttö, kahden rakkauden ja voiman kahtia repimä: hänen miehensä, komean vahtikoiran, sekä pikkuveljensä, nuoren, villin pennun. Pojan 18-vuotispäivänä tämä hauras kolmiodraama räjähtää, ja Anouckin kapina lähestyy…

European Film Awards 3

 

P65 | 8.3. FRI/PE 18:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

S143 | 10.3. SUN/SU 14:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 86 min

still photo

AQUAPARQUE
VESIPUISTO

Ana Moreira | Portugal 2018 | Fiction | 17 min

In an abandoned waterpark, a girl and a boy are hidden from the outside world. Between the graffited ruins of the old swimming pools and blunt slides, they find a shelter to grieve from their loss of hopes and dreams.

Tyttö ja poika ovat piilossa ulkomaailmalta hylätyssä vesipuistossa. Graffitien peittämien vanhojen uima-altaiden raunioiden sekä kuivuneiden vesiliukumäkien keskeltä he löytävät turvapaikan, jossa surra toivon ja unelmien menetystä.

still photo

WHAT’S THE DAMAGE
TULIKO VAHINKOA

Heather Phillipson | United Kingdom 2017 | Experimental, Fiction | 7 min

WHAT’S THE DAMAGE is a proposition and provocation, answering back to ongoing crises under white patriarchy, relaying and augmenting feelings and gestures of chronic unease, protest and dissent. Phillipson’s summons and riposte storms in via menstrual blood, rising up against leadership circle-jerks, weeping vortexes, seared orang utans, animal-fat banknotes, and advancing supermoons, pizzas and drones.

Elokuva on ehdotus ja yllytys, joka vastaa samalla mitalla valkoisen patriarkaatin jatkuviin kriiseihin, välittäen ja voimistaen kroonisen levottomuuden, vastustuksen ja erimielisyyden tunteita ja eleitä. Phillipsonin haaste ja vastaveto syöksyy eteemme kuukautisveren, johdon runkkurinkien vastustamisen, itkevien kurimusten, palaneiden orankien, eläinrasvasetelien sekä lähestyvän superkuun, pizzojen ja lennokkien välityksellä.

still photo

BURKINA BRANDENBURG KOMPLEX
BURKINA BRANDERBURG -KOMPLEKSI

Ulu Braun | Germany 2018 | Experimental, Fiction | 19 min

A presumably African village, inhabited by Germans. The film Burkina Brandenburg Komplex describes a geographical construction that makes use of ‘our’ medial and collective image of Africa and puts it to the test through inaccuracies. An archaeological find is made in a mine: a Ferrari. We tag along with Joachim on his everyday rounds. He has his heart set on realising a common energy project. The Museum of Prussian Cultural Heritage is run by a black woman. She presents artefacts from Western consumer culture with a special emphasis on German products. Joachim is involved in the ritualistic production of energy in the village, but gets excluded when the ceremony is nearing its finale, finally catapulting himself out of the ‘story/history’.

Oletettavasti afrikkalainen kylä, saksalaisten asuttama. Elokuva kuvaa maantieteellistä rakennetta, joka käyttää hyväksi “meidän” keskeistä ja kollektiivista mielikuvaamme Afrikasta ja koettelee sitä sen virheellisyyksien kautta. Kaivoksessa tehdään arkeologinen löytö: Ferrari. Kuljemme Joachimin mukana hänen jokapäiväisellä reitillään. Hän haluaa toteuttaa yhteisen energiaprojektin. Preussilaisen kulttuuriperinnön museota johtaa mustaihoinen nainen. Hän esittelee länsimaisen kulutuskulttuurin artefakteja keskittyen erityisesti saksalaisiin esineisiin. Joachim osallistuu ritualistiseen energiantuotantoon kylässä, mutta jää ulkopuolelle seremonian lähestyessä loppuaan ja lopulta sinkoaa itsensä ulos “tarinasta/historiasta”.

still photo

LOS QUE DESEAN
THOSE WHO DESIRE
KAIPAUSTA ILMASSA

Elena López Riera | Switzerland, Spain 2018 | Documentary | 24 min

In the south of Spain, a race of colourfully painted pigeons, will reward not the one who flies the fastest, but the one who will have known how to seduce a female pigeon, and to fly the longest time at its sides.

Etelä-Espanjassa värikkäiden pulujen rotu ei palkitse sitä, joka lentää nopeimmin vaan sen, joka osaa vietellä naaraspulun ja lentää pisimpään sen vierellä.

still photo

WILDEBEEST
GNUU

Nicolas Keppens, Matthias Phlips | Belgium 2017 | Animation | 19 min

Going on a safari is a dream for many. For middle-aged couple Linda and Troyer, it turns into a horribly real adventure when they get left behind in the wilderness.

Safarille osallistuminen on monen unelma. Keski-ikäiselle pariskunnalle Lindalle ja Troyerille siitä tulee kammottavan todellinen seikkailu, kun he jäävät yksin villin luonnon keskelle.