Juho Kuosmanen

 

T44 | 8.3. THU/TO 16:00 | NIAGARA | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

P87 | 9.3. FRI/PE 22:00 | NIAGARA | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 106 min

still photo

KESTOMERKITSIJÄT
ROADMARKERS

Juho Kuosmanen | Finland 2007 | Fiction | 19 min

Three people are working on the road in a frosty weather. It’s autumn and it feels like the end of the world. He is supposed to declare his love for her, but how can you talk anything about your feelings when it’s so damn cold!

Kolealla tiellä tekevät työtään kolme ihmistä. On syksy ja koko maailma tuntuu olevan lopussa. Miehen pitäisi tunnustaa naiselle rakkautensa, mutta miten täällä voi mistään tunteista mitään puhua kun on niin saatanan kylmäkin!

still photo

KAUPUNKILAISIA
CITIZENS

Juho Kuosmanen | Finland 2008 | Fiction | 29 min

Yasin and Marko have ended up in Helsinki, separately and without planning to. Marko wants to buy a car and Yasin to sell one. Misfortune in this everyday transaction forces both of them to switch to their lives’ Plan B.

Yasin ja Marko ovat päätyneet Helsinkiin, eri teitä ja tahtomattaan. Marko haluaa ostaa auton ja Yasin myydä omansa. Epäonni tässä arkisessa askareessa pakottaa molemmat elämään elämäänsä B-suunnitelman mukaan.

still photo

TAULUKAUPPIAAT
THE PAINTING SELLERS

Juho Kuosmanen | Finland 2010 | Fiction | 58 min

It’s almost Christmas, but these three people are still on the road. Their products don’t sell, the car is a wreck and the weather is freezing. Moreover, there is a problem: how to cope with an emerging friendship?

Joulu on jo ovella mutta kauppa ei vaan käy. Yhteistyö rakoilee ja koko ajan palelee, mutta ei se mitään. Suurin ongelma on nimittäin orastava ystävyys.

 

Rosto

 

P66 | 9.3. FRI/PE 20:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L120 | 10.3. SAT/LA 22:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 73 min

still photo

NO PLACE LIKE HOME
EI OMAN KODIN VOITTANUTTA

Rosto | The Netherlands 2009 | Animation | 7 min

“There is no place like home, There is no place like hell…” A one-eyed has-been TV presenter hides away in a hotel room with his dead sidekick to watch reruns from their better days. “Let’s revive some of our moments now” he says to the corpse in his arms. “It’s OK, I’m just glad you are here”.

”Ei oman kodin voittanutta, ei paikkaa manalan kaltaista…” Silmäpuoli suosionsa menettänyt tv-juontaja sulkeutuu hotellihuoneeseen hengettömän aisaparinsa kanssa tuijottamaan uusintoja maineensa päiviltä. ”Eletään ne hetket nyt uudestaan”, hän lausuu vieressään makaavalle ruumiille. ”Kaikki on hyvin. Tuntuu hyvältä, että olet siinä.”

still photo

LONELY BONES
YKSINÄISET

Rosto | France, The Netherlands 2013 | Animation | 10 min

A short hallucinative film about making dreams and making sacrifice: Hail! To all the souls-o. Hiding on rotting floors. Little did they know that they would make today. Rattle dem lonely bones.

Unenomainen lyhytelokuva unelmista ja uhrauksista: Terve, kaikki sielut! Kyyryssä mätänevillä lattioilla. Kuka olisi uskonut että tämä päivä koittaa. Liikettä luihin ja ytimiin.

still photo

SPLINTERTIME
SIRPALEITA

Rosto | France, The Netherlands, Belgium 2014 | Animation | 11 min

“Zip up! And let’s dance to the sound of breaking glass.” A band of sleepy spirits in an ambulance runs out of road. The third in a series of musical films featuring Thee Wreckers.

”Menoksi! Tanssitaan särkyvän lasin tahtiin.” Ambulanssi kulkee tiettömillä taipaleilla kyydissään joukko uneliaita matkustajia. Thee Wreckersin kolmas musiikkielokuva.

still photo

RERUNS
UUSINTOJA

Rosto | The Netherlands, France, Belgium 2018 | Animation | 15 min

It rained for months, maybe years. It never stopped raining. Until all was gone and everything had died. All that is left is a flooded world of memories, ghosts and dreams. And a giant looking for his head. Combining live action shots with several animation techniques, Reruns is the 4th and last part of the musical tetralogy by Rosto, following on from Splintertime.

Sade jatkui kuukausia, kenties vuosia. Se ei tauonnut hetkeksikään. Ei ennen kuin kaikki oli poissa ja kuollutta. Tulvan hukuttamassa maailmassa asuvat enää muistot, aaveet ja unet. Sekä jättiläinen, joka etsii päätään. Näyteltyä materiaalia ja erilaisia animaatiotekniikoita yhdistelevä Reruns on Roston neliosaisen musiikkielokuvasarjan neljäs ja viimeinen osa, joka on jatkoa Splintertimelle.

still photo

THE MONSTER OF NIX
NIXIN HIRVIÖ

Rosto | The Netherlands, France, Belgium 2011 | Animation | 30 min

Life is good in the idyllic village of Nix…until an all-devouring monster appears. Young Willy has to fight it. Alone.

Elämä hymyilee herttaisessa Nixin kylässä, kunnes seudulle saapuu kammottava hirviö. Nuori Willy joutuu kohtaamaan vihollisen. Yksin.

 

Seppo Rustanius 1

 

T38 | 8.3. THU/TO 18:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Fin | Duration/kesto: 102 min

still photo

1918 SODAN KUVAT
PICTURES OF THE FINNISH CIVIL WAR 1918

Seppo Rustanius | Finland 1989 | Documentary | 38 min

A film about the events of the Finnish Civil War in 1918, using photographs and filmed footage. The film is built around the logic of Estonian composer Arvo Pärt’s

Elokuva vuoden 1918 kansalaissodan tapahtumista valo- ja elokuvin. Se rakentuu Arvo Pärtin sävellysten Tabula rasa, Arbos, Pari intervallo, Stabat mater logiikkaan. Puhutteleva, requiemia muistuttava dokumentti aiheesta “me katsomme historiaa ja historia katsoo meitä”.

still photo

TIE TUNTEMATTOMAAN
A ROAD INTO UNKNOWN

Seppo Rustanius | Finland 1996 | Documentary | 64 min

Tie tuntemattomaan (A Road into Unknown) is a documentary about the fate of Russian soldiers in Finland in 1918. Finland was part of tsarist Russia for nearly a hundred years. The Russian Revolution of 1917 ended the Grand Duchy of Finland, and the country became independent that same year. The year after, a Civil War broke in Finland, where the Whites and the Reds engaged in a bloody battle. When the war began, around 40 000 Russian soldiers were still in the country, 10 000 of whom ended up on the side of White Finland. White leader General Mannerheim wanted to drive the Russians out of the country, and the Russians gave up their guns almost without a fight. Most of the soldiers ended up in prison camps. This film also addresses the fate of Russian civilians. Tie tuntemattomaan is the first documentary about the fate of the Russians. It includes plenty of unique, previously unreleased material.

Tie tuntemattomaan on dokumenttielokuva venäläisten sotilaitten kohtalosta Suomessa 1918. Suomi kuului tsaarin hallitsemaan Venäjään lähes sata vuotta. Venäjän vallankumous 1917 päätti Suurruhtinaskunnan ajan ja Suomi itsenäistyi 1917. Seuraavana vuonna Suomessa syntyi sisällissota, jossa valkoiset ja punaiset taistelivat verisesti toisiaan vastaan. Sodan alkaessa maassa oli vielä noin 40 000 venäläistä sotilasta, joista 10 000 jäi valkoisen Suomen alueella. Kenraali Mannerheim halusi ajaa venäläiset pois Suomesta ja he luovuttivatkin aseensa lähes taisteluitta. Suurin osa sotilaista suljettiin vankileireille. Elokuvassa käsitellään myös venäläisten siviilien kohtaloita. Tie tuntemattomaan on ensimmäinen dokumenttielokuva venäläisten kohtaloista. Se sisältää myös paljon ainutlaatuista, ennen julkaisematonta materiaalia.

 

Seppo Rustanius 2

 

P76 | 9.3. FRI/PE 14:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Fin | Duration/kesto: 104 min

still photo

JÄLKIPUHDSTUS – VANKILEIRIKOKEMUKSIA 1918
THE PURGE

Seppo Rustanius | Finland 1994 | Documentary | 36 min

Three Red Guardsmen reminisce on the Finnish Civil War of 1918, their experiences as White prisoners in Red prison camps, and the hunger and the death. Those who were children in the spring of 1918 remember the war in Tampere and its effect on a child’s mind. Experts analyse the consequences of the war and the number of Red victims, as well as the executions carried out by the Whites and the cruel nature of the Finnish Civil War. The film includes authentic, rarely-seen photographs of the White executions. A soldier of the Red Guard watches as his comrades are shot. He ends up standing in the middle of a pile of bodies, facing the enemies’ guns.

Kolme punakaartilaista muistelee Suomen sisällissotaa 1918 ja kokemuksiaan valkoisten vankeina punavankileireillä, nälästä, kuolemasta. Keväällä 1918 lapsuuttaan eläneet kertovat Tampereen taisteluista ja vaikutuksista lapsen mieleen. Asiantuntijat analysoivat sodan seurauksia ja punaisten uhrien määrää sekä valkoisten tekemiä teloituksia ja Suomen sisällissodan luonnetta ja julmuutta. Elokuvassa on autenttisia, harvoin nähtyjä valokuvia valkoisten suorittamista teloituksista. Punakaartilainen katselee tovereidensa ampumista. Ja lopulta itse joutuu ammuttavaksi ruumisröykkiön keskelle.

still photo

PUNAISET ESILIINAT – NAISTEN KOHTALOITA SUOMEN PUNAKAARTISSA 1918
RED APRONS

Seppo Rustanius | Finland 1997 | Documentary | 68 min

A film about women in the Finnish Red Guard in 1918. When the war broke, women joined the Red Guards. They took up different tasks: logistics, nursing, patrolling and armed combat. The women who took up arms gained a reputation for being fierce and relentless. They were feared and hated by the Whites. Red Guardswomen who fought in the war tell their stories.

Elokuva naisista Suomen punakaartissa 1918. Sodan syttyessä myös naiset liittyivät punakaarteihin. Heitä oli erilaisissa tehtävissä: huoltojoukoissa, sairaanhoitajina, vartiointitehtävissä ja aseellisessa toiminnassa. Aseisiin tarttuneet naissotilaat saivat hurjan ja peräänantamattoman maineen. Heitä pelättiin ja vihattiin valkoisella puolella. Sodassa mukana olleet naispunakaartilaiset kertovat tarinansa.

 

Seppo Rustanius 3

 

L121 | 10.3. SAT/LA 10:00 | NIAGARA | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Fin | Duration/kesto: 108 min

still photo

PUNAORVOT VALKOISESSA SUOMESSA
RED ORPHANS IN WHITE FINLAND

Seppo Rustanius | Finland 1999 | Documentary | 55 min

As a consequence of the Finnish Civil War of 1918, 25 000 children were orphaned, most of them children of the Red Guard soldiers. Red orphans were placed in orphanages and sent to foster homes, often far from their birthplace. The rebels’ children were meant to be raised White.

1918 sisällissodan seurauksena 25 000 lasta jäi orvoiksi, suurin osa punaisten lapsia. Punaorpoja sijoitettiin lastenkoteihin ja lähetettiin Pohjanmaalle sijaiskoteihin. Kapinallisten lapset haluttiin kasvattaa valkoisiksi.

still photo

UHRIT 1918 – SUOMEN SISÄLLISSOTA JA VALKOISET TELOITTAJAT
VICTIMS 1918

Seppo Rustanius | Finland 2008 | Documentary | 53 min

Thousands of Finns were executed during, and especially after, the Civil War of 1918. The winners in particular were responsible for the executions. The film depicts this time of dread and terror via two people, an executioner and his victim – both casualties of war.

Vuoden 1918 sisällissodan aikana ja varsinkin sen jälkeen teloitettiin tuhansia suomalaisia. Teloituksista olivat vastuussa erityisesti voittajat. Elokuva kertoo tästä kauhun ja terrorin ajasta kahden ihmisen, teloittajan ja teloitetun kautta – molemmat olivat sodan uhreja.