Retrospective Screenings present the works of animator Theodore Ushev and Claes Olsson, who celebrates his 50th anniversary as an artist.

Claes Olsson

T45 | 7.3. THU/TO 18:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

S144 | 10.3. SUN/SU 16:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 87 min

still photo

M.A. NUMMINEN TURNS RABBIT – THE UNIVERSAL DECLARATION OF THE RIGHTS OF THE RABBITS
M.A.NUMMINEN JÄNIKSENÄ – MAAILMANLAAJUINEN JULISTUS JÄNISTEN OIKEUKSISTA

Claes Olsson | Finland 1999 | Fiction | 3 min

Finnish director Claes Olsson’s fourth musical film with Finnish artist M.A. Numminen. A musical propaganda film advocating the happy life of rabbits. Rabbits of all countries, unite!

Claes Olssonin neljäs musiikkielokuva M. A. Nummisen kanssa. Musiikillinen propagandaelokuva jänisten onnellisen elämän puolesta. Rabbits of all countries, unite!

still photo

HÄNG DEJ, POJKFAN!
TIGHTEN THE NOOSE, BRAT!
NARU KAULAAN, NULIKKA!

Claes Olsson | Finland 1985 | Fiction | 42 min

Life at the start of the 1960s in Ostrobothnia, Finland. Brothers Ville and Kalle Karlsson perform at the village hall. Little brother Ville works as a juggler, ticket salesman and an announcer, but the performance culminates in a number where Kalle hangs from a noose for two minutes. One night, Kalle does not arrive to the performance on time, and his little brother has to perform the hanging trick himself. Based on Finnish poet Elmer Diktonius’ short story.

Eletään 1960-luvun alkua Pohjanmaalla. Veljekset Ville ja Kalle Karlsson esiintyvät seurojentalolla. Pikkuveli Ville toimii jonglöörinä, taikurina, lipunmyyjänä ja kuuluttajana, mutta ohjelma huipentuu numeroon, jossa Kalle roikkuu hirttoköydessä kahden minuutin ajan. Eräänä iltana Kalle ei saavu esitykseen ajoissa ja pikkuveli joutuu tekemään hirttotempun itse. Perustuu Elmer Diktoniuksen novelliin.

still photo

LUOKKATAISTELU-LEHTI
CLASS WAR MAGAZINE

Claes Olsson | Finland 1970 | Documentary | 30 min

A documentary about stonemason Sulo Vakkari and the magazine about class war that he edited, printed, published and distributed. The documentary also tackles the apparent freedom of printing: the city’s police order prohibits selling magazines on the street. Directed by Claes Olsson together with Finnish artist Carolus Enckell and director Christian Olsson.

Dokumenttielokuva kivenhakkaaja Sulo Vakkarista sekä hänen toimittamastaan, painamastaan, julkaisemastaan ja levittämästään luokkataisteluhenkisestä lehtijulkaisusta. Elokuvassa käsitellään myös painovapautta ja sen näennäisyyttä; kaupunkien poliisijärjestykset kieltävät lehtien myynnin kaduilla. Ohjaus Claes Olsson yhdessä Carolus Enckellin ja Christian Olsson kanssa.

still photo

M.A. NUMMINEN SINGS WITTGENSTEIN
M.A.NUMMINEN LAULAA WITTGENSTEINIA

Claes Olsson | Finland 1993 | Fiction | 2 min

Claes Olsson’s first film about M.A.Numminen. Numminen sings Austrian philosopher Ludwig Wittgenstein’s most famous phrase from his book Tractatus Logico-Philosophicus: “Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen (What we cannot speak about we must consign to silence).”

Claes Olssonin ensimmäinen M.A. Numminen-elokuva. Numminen laulaa Ludwig Wittgensteinin Tractatus Logico-Philosophicus -teoksen tunnetuimman lauseen “Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.”

still photo

YLIOPPILAS JA PIRU
THE DEVIL AND THE GRADUATE

Claes Olsson | Finland 1982 | Fiction | 10 min

An experimental film about the temptations of the devil, interpreted through pantomime and dance. A Faust variation on selling your soul to the devil, seen through the life of a high school graduate.

Kokeellinen elokuva, joka kertoo pirun kiusauksista pantomiimin ja tanssin keinoin. Aiheena on nuoren ylioppilaan elämäntilanteeseen sovitettu Faust-muunnelma sielun myymisestä paholaiselle.

Theodore Ushev 1

 

T40 | 7.3. THU/TO 22:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 € 
osta lippu
osta lippu

L105 | 9.3. SAT/LA 18:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 58 min

still photo

BLIND VAYSHA
SOKEA VAYSHA

Theodore Ushev | Canada 2016 | Animation | 8 min

This short film tells the story of Vaysha, a young girl born with one green eye and one brown eye. But colour isn’t the only thing that’s different about Vaysha’s gaze. While her left eye sees only the past; her right sees only the future. Like a terrible curse, Vaysha’s split vision prevents her from inhabiting the present. Blinded by what was and tormented by what will be, she remains trapped between two irreconcilable temporalities. “Blind Vaysha,” they called her.

Tämä on tarina Vayshasta, nuoresta tytöstä, jonka toinen silmä on vihreä ja toinen ruskea. Mutta erikoisen värinsä lisäksi Vayshan silmät ovat muutenkin erilaiset. Hänen vasen silmänsä näkee vain menneeseen, oikea tulevaan, ja kuin kirous Vayshan kahtiajakautunut näkökenttä estää häntä elämästä nykyisyydessä. Menneisyyden sokaisemana ja tulevan tuskastuttamana hän on vankina kahden ajan välissä. Häntä kutsutaan nimellä “sokea Vaysha”.

still photo

TOWER BAWHER
BAWHERIN TORNI

Theodore Ushev | Canada 2006 | Animation | 3 min

This animated short by Theodore Ushev is like a whirlwind tour of Russian constructivist art and is filled with visual references to artists of the era, including Vertov, Stenberg, Rodchenko, Lissitsky and Popova.

Theodore Ushevin animoitu lyhytelokuva on huikea katsaus venäläiseen konstruktivismiin, ja se on tulvillaan visuaalisia viittauksia aikakauden taiteilijoihin, kuten Vertoviin, Stenbergiin, Rodtšenkoon, Lisitskiin ja Popovaan.

still photo

DRUX FLUX

Theodore Ushev | Canada 2008 | Experimental, Animation | 4 min

Part figurative, part abstract, Drux Flux is an animated short comprised of fast-flowing images showing modern people crushed by industry. Inspired by One-Dimensional Man, by philosopher Herbert Marcuse, the filmmaker deconstructs industrial scenes and their terrifying geometry to show the inhumanity of progress.

Drux Flux on osin esittävä, osin abstrakti lyhytanimaatio. Se koostuu vauhdikkaasti virtaavasta kuvamateriaalista, joka kuvaa teollisuuden musertamia ihmisiä. Elokuvantekijä on saanut inspiraationsa filosofi Herbert Marcusen teoksesta Yksiulotteinen ihminen, ja purkaa osiin teollisia maisemia ja niiden raakalaismaisia muotoja osoittaakseen, miten epäinhimillistä kehitys on.

still photo

GLORIA VICTORIA
ELÄKÖÖN VOITTO

Theodore Ushev | Canada 2012 | Animation | 6 min

Recycling elements of surrealism and cubism, this animated short by Theodore Ushev focuses on the relationship between art and war. Propelled by the exalting “invasion” theme from Shostakovich’s Leningrad Symphony (No. 7), the film presents imagery of combat fronts and massacres, leading us from Dresden to Guernica, from the Spanish Civil War to Star Wars. It is at once a symphony that serves the war machine, that stirs the masses, and art that mourns the dead, voices its outrage and calls for peace.

Tämä Theodore Ushevin lyhyt animaatio kierrättää surrealistisia ja kubistisia elementtejä ja pohtii niiden kautta taiteen ja sodan välistä suhdetta. Teos esittää Šostakovitšin Lenigrad-sinfonian (nro 7) teeman siivittämänä kuvia taistelukentiltä ja joukkosurmista johdattaen katsojan Dresdenistä Guernicaan ja Espanjan sisällissodasta Tähtien sotaan. Kyseessä on samalla kertaa sekä sotakoneistoa palveleva ja massoja liikutteleva sinfonia että taideteos, joka suree kuolleita, ilmaisee paheksuntansa ja vaatii rauhaa.

still photo

L’HOMME QUI ATTENDAIT
THE MAN WHO WAITED
MIES JOKA ODOTTI

Theodore Ushev | Canada 2006 | Animation | 7 min

For his entire life, a man has waited outside a closed door. What lies beyond it? The truth? Or simply another door opening onto many more doors? Patient and docile, the man hopes and waits

Mies on odottanut koko ikänsä suljetun oven takana. Mitä oven toisella puolella on? Totuus? Vaiko yksinkertaisesti vain toinen ovi, jonka takana aukeavat aina vain uudet ovet? Kärsivällisesti ja rauhallisesti mies toivoo ja odottaa

still photo

DEMONI
DEMONI

Theodore Ushev | Canada 2012 | Animation | 4 min

A film painted directly on 50 vinyl records, shot using different speeds of an old Viking gramophone.

Suoraan 50 vinyylilevylle maalattu elokuva, joka on kuvattu hyödyntäen vanhan Viking-levysoittimen eri nopeuksia.

still photo

VERTICAL
VERTIKAALINEN

Theodore Ushev | Canada 2003 | Animation | 4 min

To the sound of a ramshackle brass band, a world slides towards ruin, carrying with it houses, birds, idols, balloons and whatever is left of reason.

Maailma luisuu kohti tuhoa rämisevän orkesterin tahtiin kantaen mukanaan taloja, lintuja, jumalankuvia, ilmapalloja ja niitä järjenkäytön rippeitä, joita vielä on jäljellä.

still photo

TZARITZA

Theodore Ushev | Canada 2006 | Animation | 7 min

This animated short by Theodore Ushev combines warmth, humour and magic in a story about a young girl who misses her grandmother. When Lili finds a tzaritza (magic shell) along the seashore, she hatches a plan to bring her Grandma from Bulgaria to Montreal to make her father happy.

Theodore Ushevin lyhyt animaatioelokuva on yhdistelmä lämpöä, huumoria ja magiaa ja kertoo tarinan nuoresta tytöstä, joka ikävöi isoäitiään. Kun Lili löytää rannalta tzaritzan, taikasimpukan, hänen mielessään syntyy suunnitelma, jonka avulla isoäiti saadaan Bulgariasta Montrealiin ja isä tulee onnelliseksi.

KRISTINE WAVING FROM THE TRAIN
KRISTINE VILKUTTAA JUNASTA

Theodore Ushev | Canada 2018 | Fiction | 15 min

Sometimes, the apocalypse is a very personal story. Especially, when you meet a girl in the train.

Toisinaan maailmanloppu voi olla hyvin henkilökohtainen tapahtuma. Etenkin, jos tapaa junassa tytön.

Theodore Ushev 2

 

P63 | 8.3. FRI/PE 14:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L127 | 9.3. SAT/LA 22:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 59 min

still photo

VERY NICE, VERY NICE
HYVÄ, HYVÄ

Arthur Lipsett | Canada 1961 | Experimental, Fiction | 7 min

Arthur Lipsett’s first film is an avant-garde blend of photography and sound. It looks behind the business-as-usual face we put on life and shows anxieties we want to forget. It is made of dozens of pictures that seem familiar, with fragments of speech heard in passing and, between times, a voice saying, “Very nice, very nice.” It was critically acclaimed and plays frequently in festivals and film schools around the world.

Arthur Lipsettin esikoisteos on avantgardistinen sekoitus valokuvaa ja ääntä. Se tarkastelee sitä, mitä yritämme peittää muilta, ja paljastaa pelkoja, joita pyrimme unohtamaan. Elokuva koostuu kymmenistä tutuilta vaikuttavista kuvista sekä puhekatkelmista. Toisinaan ääni sanoo: “Very nice, very nice.” Teos sai osakseen paljon kiitosta, ja sitä esitetään usein elokuvajuhlilla ja -oppilaitoksissa eri puolilla maailmaa.

still photo

LES JOURNAUX DE LIPSETT
LIPSETT DIARIES
LIPSETTIN PÄIVÄKIRJAT

Theodore Ushev | Canada 2010 | Animation | 14 min

This animated short by Theodore Ushev depicts the maelstrom of anguish that tormented Arthur Lipsett, a famed Canadian experimental filmmaker who died at the age of 49. His descent into depression and madness is explored through a series of images as well as sounds taken from Lipsett’s own work.

Tämä Theodore Ushevin animoitu lyhytelokuva käsittelee sitä piinaavaa ahdistusta, jota 49-vuotiaana kuollut tunnettu kanadalainen kokeellisten elokuvien tekijä Arthur Lipsett elämässään koki. Lipsettin vajoamista masennuksen ja hulluuden valtaan tarkastellaan hänen töistään poimittujen kuvasarjojen ja äänten kautta.

still photo

YANNICK NÉZET-SÉGUIN: NO INTERMISSION
EI VÄLIAIKAA

Theodore Ushev | Canada 2010 | Animation | 5 min

He is a young man; an optimist drawn to dark music and the themes of death and suffering. Conductor Yannick Nézet-Séguin has gained a reputation for his dedication, musicality and charisma. Combining documentary and animation, this short film captures his energy and passion, both in performance and in conversation.

Hän on nuori mies, optimisti, johon vetoaa synkkä musiikki sekä kuoleman ja kärsimyksen teemat. Kapellimestari Yannick Nézet-Séguin tunnetaan omistautumisestaan, musikaalisuudestaan ja karismastaan. Tämä lyhytelokuva yhdistelee dokumenttia ja animaatiota ja vangitsee siten Nézet-Séguinin energian ja intohimon, jotka pursuavat hänestä niin esitysten kuin keskustelujenkin aikana.

still photo

FRENCH CANCAN (AFTER RENOIR)
RANSKALAINEN CANCAN RENOIR’TA MUKAILLEN

Theodore Ushev | Canada 2017 | Animation | 1 min

Canadian director Theodore Ushev revisits in a lively minute Jean Renoir’s film “French Cancan”

Kanadalaisen ohjaajan Theodore Ushevin eloisa, minuutin mittainen näkemys Jean Renoir’n elokuvasta French Cancan.

still photo

ROSSIGNOLS EN DÉCEMBRE
NIGHTINGALES IN DECEMBER
SATAKIELIÄ JOULUKUUSSA

Theodore Ushev | Canada 2011 | Animation | 3 min

This metaphorical surrealist tale is an allusion. Nightingales in December is a trip into the memories, and the fields of the current realities. What if the Nightingales were working, instead of singing and going south? Is the innocence the only savior of birds songs? There are no Nightingales in December… What is left, is only the history of our beginning, and our end.

Tämä vertauskuvallinen ja surrealistinen kertomus on alluusio. Satakieliä joulukuussa on matka muistoihin ja nykyisten todellisuuksien kentille. Mitä jos satakielet työskentelevät sen sijaan, että laulavat ja matkaavat etelään? Onko viattomuus lintujen laulun ainoa pelastus? Joulukuussa ei ole satakieliä… Jäljellä on vain oman alkumme ja oman loppumme historia.

still photo

JODA
JODA

Theodore Ushev | Canada 2012 | Animation | 3 min

A woman writes a letter that will be read by a man in prison. A letter full of love, worry, compassion, suffering and hope. Freedom for Jafar Panahi, and all imprisoned Iranian filmmakers

Nainen kirjoittaa kirjettä, jonka lukee mies vankilassa. Kirje on tulvillaan rakkautta, huolta, myötätuntoa, kärsimystä ja toivoa. Vapauttakaa Jafar Panahi ja kaikki muut vangitut iranilaiset elokuvantekijät!

still photo

SONÁMBULO
THE SLEEPWALKER
UNISSAKÄVELIJÄ

Theodore Ushev | Canada 2015 | Animation | 5 min

A surrealist journey through colors and shapes inspired by the poem Romance Sonambulo by Federico Garcia Lorca.

Surrealistinen matka halki värien ja muotojen, joka on saanut innoituksensa Federico Garcia Lorcan runosta Romance Sonambulo.

APOCALYPSE IS BEHIND THE CORNER
NURKAN TAKANA VAANII MAAILMANLOPPU

Theodore Ushev | Canada 2018 | Animation | 5 min

World Premiere! The very first screening of this brand new work!

Maailmanensi-ilta! Tämän uutuusteoksen ensimmäinen esitys!

still photo

THIRD PAGE FROM THE SUN (BOOTLEG VERSION)
KOLMAS SIVU AURINGOSTA

Theodore Ushev | Canada 2014 | Animation | 5 min

A commentary on the fragility of culture, this film updates the concept of the palimpsest.

Elokuva pohtii kulttuurin haurautta ja luo siten päivitetyn version palimpsestistä.

still photo

VIVALDI VVINTER
TALVI

Theodore Ushev | Canada 2018 | Animation | 9 min

Animation inspired by the ‘Winter’ section of Vivaldi’s famous ‘Four Seasons.’

Animaatio, jonka inspiraation lähteenä on toiminut Vivaldin kuuluisan Neljä vuodenaikaa -teoksen osio Talvi.

still photo

BLOOD MANIFESTO
VERIMANIFESTI

Theodore Ushev | Canada 2015 | Animation | 2 min

In this short animation, Theodore Ushev signs a violent, brutal and troubling political statement in his own blood and narrates it in his own gravelly voice. All over the world, idealist revolutionaries shed their blood to denounce injustices. Yet blood is also the very symbol of life. Sketches drawn using the filmmaker’s own blood explore this paradox. Why fight for ideals, noble though they may be, if you must die for them in the end? Are rebellion and insurrection egotistical deeds, or are they lessons in pure altruism? Poetic and philosophical, the film explores these complex and important questions.

Theodore Ushev allekirjoittaa omalla verellään väkivaltaisen, brutaalin ja huolta herättävän poliittisen kannanoton ja toimii teoksen karheana kertojaäänenä. Ympäri maailmaa idealistiset vallankumoustaistelijat vuodattavat vertaan vastustaessaan epäoikeutta. Mutta samalla veri on myös elämän perussymboli. Elokuvantekijän omalla verellä piirretyt kuvat tarkastelevat tätä paradoksia. Miksi taistella ihanteidensa puolesta, olivatpa ne kuinka jaloja tahansa, jos hintana on kuolema? Ovatko kapinat ja kansannousut itsekkäitä tekoja vai esimerkkejä puhtaasta altruismista? Tämä poeettinen ja filosofinen elokuva pohtii näitä monisyisiä ja merkityksellisiä kysymyksiä.