Queerscenes screenings centres around stories that challenge the dominating binary demands: what is it like to be a
man/woman or what is it like to be a person who cannot or does not want to be pigeonholed.

kirkon media säätiö

Bixa Travesty K-18

kirkon media säätiö

L132 | 10.3. SAT/LA 20:00 | PAKKAHUONE | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 75 min

still photo

BIXA TRAVESTY
IRVIKUVA

Kiko Goifman, Claudia Priscilla | Brazil 2017 | Documentary | 75 min

The female trans*body becomes a political means of expression in both public and private space. The black, transgender singer Linn da Quebrada deconstructs how alpha males conceive of themselves. Kiko Goifman and Claudia Priscilla’s documentary portrays a charismatic artist who reflects on gender and has an extraordinary stage presence.

Naispuolinen transkeho toimii poliittisena ilmaisukeinona niin julkisessa kuin yksityisessäkin viitekehyksessä. Musta transsukupuolinen laulaja Linn da Quebrada analysoi, miten alfaurokset kokevat itsensä. Kiko Goifmanin ja Claudia Priscillan dokumentti on kuvaus sukupuolta pohtivasta vetovoimaisesta taiteilijasta, jolla on poikkeuksellinen lavakarisma.

 

Queerscenes 1

 

T40 | 8.3. THU/TO 22:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L117 | 10.3. SAT/LA 16:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng/Fin | Duration/kesto: 86 min

still photo

HARDING & HIS CAMERA
HARDING & KAMERA

Rob Eagle | United Kingdom 2017 | Documentary | 12 min

An ambigious “love story” told through the 1930’s archive of a British archaelogist who took a camera on his digs in the British mandate for Palestine and fell in love with his Bedouin assistant.

Monitulkintainen “rakkaustarina” kerrottuna brittiläisen arkeologin 1930-luvun arkistojen avulla. Mies otti kameransa mukaan kaivauksille Palestiinan brittiläiseen mandaattiin ja rakastui beduiiniavustajaansa.

still photo

QUEM TEM MEDO DE CRIS NEGÃO?
WHO IS AFRAID OF CRIS NEGÃO?
KUKA PELKÄÄ CRIS NEGÃOTA?

René Guerra | Brazil 2012 | Documentary | 26 min

Cristiane Jordan, or Cris Negão, as she was called, was a transvestite who worked as a bawd in downtown of São Paulo known by her violent methods to control the other transvestites. Hated and feared by a legion, she also had her fans until she was tragically murdered with two shots in the head. The documentary is a dive into the transvestite universe through the stories of this legendary character of São Paulo’s underworld.

Cristiane Jordan, kutsumanimeltään Cris Negão, oli transvestiitti, joka piti bordellia São Paulon keskustassa ja joka tunnettiin väkivaltaisista keinoistaan hallita toisia transvestiitteja. Monen vihaamalla ja pelkäämällä Crisillä oli myös ihailijansa, kunnes hänet traagisesti murhattiin kahdella laukauksella päähän. Dokumentti sukeltaa transvestiittien maailmaan tästä São Paulon alamaailman legendaarisesta hahmosta kerrottujen tarinoiden avulla.

 

still photo

MIN HOMOSYSTER
MY GAY SISTER
LESBOSISARENI

Lia Hietala | Norway, Sweden 2017 | Fiction | 14 min

Majken has known that she is lesbian since she was 7 years old and Gabbi just recently found out that she’s also into girls. But how about Gabbi’s 10-year old sister Cleo, who is she in love with? Is it a girl or a boy? “My Gay Sister” is a story about a young girls first meeting with the expectations to define her sexuality and about the ability to create, gain and lose trust for one another.

Majken on tiennyt olevansa lesbo seitsemänvuotiaasta saakka, ja Gabbi huomasi vasta hiljattain, että hänkin tykkää tytöistä. Mutta entä Gabbin 10-vuotias sisar Cleo, keneen hän on rakastunut? Onko se tyttö vai poika? Cleo lähtee Gabbin kanssa tämän tyttöystävän Majkenin kesämökille. Automatkalla pohjoiseen hiljainen kamppailu puhkeaa vanhempien roolimallien kesken. Kuka saa Cleon luottamuksen? Elokuva on tarina nuoresta tytöstä, joka ensimmäistä kertaa kohtaa odotuksia määritellä oma seksuaalisuutensa sekä kyvystä luoda, saada ja menettää luottamus toiseen.

 

still photo

RELUCTANTLY QUEER
VASTAHAKOINEN QUEER

Akosua Adoma Owusu | Ghana, United States 2016 | Documentary | 8 min

This epistolary short film invites us into the unsettling life of a young Ghanian man struggling to reconcile his love for his mother with his love for same-sex desire amid the increased tensions incited by same-sex politics in Ghana. Focused on a letter that is ultimately filled with hesitation and uncertainty, “Reluctantly Queer” both disrobes and questions what it means to be queer for this man in this time and space.

Kirjeenvaihtoon perustuva lyhytelokuva kutsuu katsojat nuoren ghanalaismiehen levottomuutta herättävään elämään. Miehellä on vaikeuksia sovittaa yhteen rakkautensa äitiään sekä samaa sukupuolta kohtaan keskellä Ghanan homopolitiikan herättämiä kasvavia jännitteitä. Epäröinnin ja epävarmuuden täyttämään kirjeeseen keskittyvä elokuva sekä riisuu että kyseenalaistaa sen, mitä juuri tälle miehelle tässä ajassa ja paikassa merkitsee olla homo.

still photo

CRIANÇAS FANTASMAS
GHOST CHILDREN
HAAMULAPSET

João Vieira Torres | Brazil, France 2017 | Documentary | 16 min

Ghost Children, presents seven reminiscences of early childhood, read in seven different voices, as the camera presses close against the faded dye and exaggerated grain of family photographs from the early 1980s. Whose faces and memories are those ? The film encourages the audience to interrogate assumptions about gender, memory, performance, and death.

Haamulapset esittää seitsemän varhaislapsuuden muistelua seitsemän eri äänen lukemana kameran työntyessä lähelle 1980-luvun alun perhevalokuvien haalistuneita värejä ja yliampuvaa rakeisuutta. Keiden kasvoja ja muistoja ne ovat? Elokuva rohkaisee katsojaa haastamaan oletuksia sukupuolesta, muistoista, esittämisestä ja kuolemasta.

still photo

TAILOR

Cali dos Anjos | Brazil 2017 | Animation | 10 min

Tailor is a transgender cartoonist that shares in his web page other trans people’s experiences and their challenges in society. Film about transgender, made by transgender crew.

Tailor on muunsukupuolinen sarjakuvapiirtäjä, joka jakaa nettisivuillaan muiden transihmisten kokemuksia ja haasteita yhteiskunnassa. Muunsukupuolisuudesta kertovan elokuvan on tehnyt muunsukupuolinen työryhmä.

 

Queerscenes 2

 

P79 | 9.3. FRI/PE 20:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L115 | 10.3. SAT/LA 12:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng/Fin | Duration/kesto: 96 min

still photo

WHAT HAPPENED TO HER
MITÄ HÄNELLE TAPAHTUI

Kristy Guevara-Flanagan | United States 2016 | Documentary | 15 min

“What Happened to Her” is a forensic exploration of our cultural obsession with images of the dead woman on screen. Interspersing found footage from films and police procedural television shows and one actor’s experience of playing the part of a corpse, the film offers a meditative critique on the trope of the dead female body.

Mitä hänelle tapahtui on rikostekninen tutkimus päähänpinttymästä, joka kulttuurissamme vallitsee valkokankaalla esiintyvää kuolleiden naisten kuvastoa kohtaan. Elokuva yhdistää elokuvien ja poliisisarjojen kuvamateriaalia sekä erään näyttelijän kokemusta ruumiin esittämisestä ja tarjoaa pohdiskelevaa kritiikkiä kuolleen naisvartalon kielikuvasta.

still photo

OUR SKIN
IHOMME

João Queiroga | Portugal, United States 2016 | Documentary | 17 min

A late night call takes an unexpected turn when two unlikely strangers, a transgender woman of color and a veteran, gain the courage to be intimate with one another. Between gender, sexuality and post-traumatic stress disorder, their fleeting encounter unveils deeper truths about alienation and the human need to connect.

Myöhäisillan puhelu saa odottamattoman käänteen, kun kaksi epätodennäköistä muukalaista, värillinen transnainen ja sotaveteraani, saa rohkeuden ryhtyä intiimiin suhteeseen. Sukupuoli, seksuaalisuus ja traumaperäinen stressihäiriö harteillaan heidän ohikiitävä kohtaamisensa paljastaa syvempiä totuuksia syrjäytymisestä ja ihmisen tarpeesta yhteyteen.

still photo

FILME-CATÁSTROFE
DISASTER FILM
KATASTROFIELOKUVA

Gustavo Vinagre | Brazil 2017 | Fiction | 18 min

Angélica wants to change her locker.

Angélica haluaa vaihtaa lokeroaan.

still photo

OS SAPATOS DE ARISTEU
THE SHOES OF ARISTEU
ARISTEUN KENGÄT

René Guerra | Brazil 2008 | Fiction | 17 min

The body of a dead transvestite is being prepared by others transvestites for the burial. Later it is delivered to the original family, that decides to bury her as a man. A transvestite cortege moves toward the wake to reclaim the deceased’s built identity.

Joukko transvestiitteja valmistelee kuolleen transvestiitin ruumista hautajaisia varten. Myöhemmin ruumis toimitetaan alkuperäiselle perheelle, joka päättää haudata hänet miehenä. Transvestiittien hautajaissaatto matkaa kohti muistotilaisuutta hankkiakseen takaisin vainajan rakennetun identiteetin.

still photo

OS HUMORES ARTIFICIAIS
THE ARTIFICIAL HUMORS
TEKOÄLYTYS

Gabriel Abrantes | Portugal 2016 | Fiction | 29 min

The Artificial Humors, is a film about humor, anthropology and artificial intelligence. It focuses on how humor is central to human relationships across, used as a form of social control, and one of the most complex forms of communication. The film was shot in Mato Grosso (Canarana and the Yawalapiti and Kamayura villages inside the Xingu Indigenous Park) and São Paulo. Blending a certain Hollywood aesthetic with documentary approaches, the film tells the story of an indigenous girl who falls in love with a robot that is a rising stand up comedian in Brazil. Gabriel Abrantes’ films address historical, political and social matters while discussing postcolonial, gender and identity issues. His works create layers of unlikely readings, altering traditional narratives and touch upon the absurd, folklore, humor and politics.

Lyhytelokuva huumorista, ihmisestä ja tekoälystä. Elokuvassa tarkastellaan huumorin keskeistä roolia ihmisten välisissä suhteissa: sen katsotaan olevan sosiaalisen kontrollin väline sekä yksi monitahoisimmista viestinnän muodoista. Elokuva on kuvattu Brasiliassa, Mato Grosson osavaltiossa sijaitsevan Parque Indígena do Xingun alueella sijaitsevissa Canaranan kaupungissa ja Yawalapitin ja Kamayuran kylissä sekä São Paulossa. Hollywood-estetiikkaa ja dokumentaarista ilmaisua yhdistelevä elokuva kertoo alkuperäiskansaan kuuluvasta tytöstä, joka rakastuu Brasiliassa lupaavaa stand up -koomikon uraa luovaan robottiin. Gabriel Abrantesin elokuva tarttuu historiallisiin, poliittisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja tarkastelee jälkikolonialismia, sukupuolta ja identiteettiä. Hänen monikerroksiset työnsä mahdollistavat odottamattomiakin tulkintoja. Niissä muunnellaan perinteisiä narratiiveja ja sivutaan absurdia, kansanperinnettä, huumoria ja politiikkaa.