For decades, Poland has produced a breath-taking number of interesting short films every year. These three screenings introduces us to the latest Polish short films and animations. 

Poland 1

T41 | 8.3. THU/TO 10:00 | NIAGARA | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

P67 | 9.3. FRI/PE 22:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 97 min

still photo

PROCH
DUST
TOMU

Jakub Radej | Poland 2017 | Documentary | 25 min

Dust is a study of the way that every human body must go through from the moment of death to the funeral. In Jakub Radej’s film, the consecutive stages of the way (mortuary, morgue, cemetery) are juxtaposed with a bureaucratic approach to the property of the deceased. A detached account of the fate of material objects that belonged to the deceased is presented in an open form, which may also include a question about the meaning of life and a reflection on the loneliness of people who have no one to bid them farewell.

Elokuva havainnoi, mitä jokaisen ihmiskehon on käytävä läpi kuoleman hetkestä hautajaisiin. Jakub Radej’n elokuvassa nämä peräkkäiset vaiheet (ruumishuone, hautausmaa) rinnastetaan vainajan omaisuuden kohtaamaan byrokraattiseen käsittelyyn. Puolueeton selostus vainajalle kuuluneiden esineiden kohtalosta esitetään avoimessa muodossa, ja sen lisäksi pohditaan elämän tarkoitusta sekä niiden ihmisten yksinäisyyttä, joilla ei ole ketään hyvästelemässä.

still photo

CHŁOPCY
THE BOYS
POJAT

Paweł Orwat | Poland 2013 | Fiction | 22 min

A story of evil evolving in a human being, of human nature and of social isolation. Two teenage boys, Michał and Kid, plan to commit a random murder.

Tarina pahuuden kehittymisestä ihmisessä, ihmisluonnosta ja sosiaalisesta eristäytyneisyydestä. Kaksi teinipoikaa, Michał ja Kid, suunnittelee tekevänsä umpimähkäisen murhan.

still photo

OBIEKT
OBJECT
KOHDE

Paulina Skibińska | Poland 2015 | Documentary | 15 min

Object is a creative and abstract image of a underwater search. The action takes place in the dimensions of two worlds – ice desert and underwater. The story is told from the point of view of the rescue team, of the diver entering the underwater all covered by ice, and of the ordinary people awaiting on the shore.

Elokuva on luova ja abstrakti näkemys vedenalaisesta etsinnästä. Tapahtumat sijoittuvat kahteen eri maailmaan – jääerämaahan ja veden alle. Tarina kerrotaan pelastustiimin, jään peittämän veden alle laskeutuvan sukeltajan sekä rannalla odottavien tavallisten ihmisten näkökulmasta.

still photo

CIEPŁO-ZIMNO
HOT AND COLD
KUUMAA JA KYLMÄÄ

Marta Prus | Poland 2016 | Fiction | 35 min

The film is a story of a meeting, made in one shot. During just a few moments the lives of the two women, who are complete strangers, bump into each other. They meet for the first time when the younger tries to steal the handbag from the elder. But instead of solving the problem assisted by the police, women make an exceptional arrangement. Despite unfavorable circumstances they eventually help each other.

Yhdellä otolla kuvattu elokuva kertoo kohtaamisesta. Hetken ajan kahden toisilleen vieraan naisen elämät törmäävät. He tapaavat ensimmäistä kertaa nuoremman naisen yrittäessä varastaa vanhemman käsilaukun. Sen sijaan, että poliisi auttaisi heitä selvittämään tapauksen, naiset tekevät erikoislaatuisen järjestelyn. Huolimatta epäsuotuisista olosuhteista he loppujen lopuksi auttavat toisiaan.

Poland 2

 

P75 | 9.3. FRI/PE 12:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L105 | 10.3. SAT/LA 18:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 102 min

still photo

POLONEZ
POLONAISE
POLONEESI

Agnieszka Elbanowska | Poland 2016 | Documentary | 16 min

In the small, central Polish town of Aleksandrow Kujawski, the director of the local culture centre announces a competition. The theme … a creative presentation of your personal patriotic attitude. Entrants are free to demonstrate their creativity in whatever form they like; in song, recitation or gesture, by giving a speech or staging their piece. Anything goes. There’s just one requirement; entrants may only present their own, original work. The eleventh day of the eleventh month arrives … Poland’s Independence Day. And on this very day, the jury, consisting of the director, the mayor, a priest and a local poetess, will select the region’s number one patriot.

Puolalaisessa Aleksandrów Kujawskin pikkukaupungissa paikallisen kulttuurikeskuksen johtaja julkistaa kilpailun. Teemana on luova esitys osallistujan omakohtaisesta kansallishenkisyydestä. Osallistujat saavat vapaasti esitellä luovuuttaan missä tahansa muodossa: laulaen, lausuen, elehtien, pitäen puheen tai näytellen. Kaikki käy. On vain yksi vaatimus: osallistujat saavat esittää vain omaa, alkuperäistä tuotantoaan. 11. kuukauden 11. päivä saapuu… Puolan itsenäisyyspäivä. Sinä päivänä johtajasta, pormestarista, papista ja paikallisesta runoilijattaresta koostuva tuomaristo valitsee alueen ykköspatriootin.

still photo

KOBIETA BUDZI SIE RANO
MORNING HAS BROKEN
AAMU ON VALJENNUT

Olga Chajdas | Poland 2017 | Fiction | 15 min

The main character, a woman, stabs her husband dead and drowns the daughter. Quietly, no emotions. She goes to bed only to wake up in the morning and discover that their cat is missing – that’s where our movie starts… A short film about alienation, loneliness, losing oneself.

Elokuvan naispäähenkilö puukottaa aviomiehensä kuoliaaksi ja hukuttaa tyttärensä. Vaitonaisena, tunteettomana. Hän menee sänkyyn, herää aamulla ja huomaa, että heidän kissansa on kadonnut – siitä elokuvamme alkaa. Lyhytelokuva syrjäytymisestä, yksinäisyydestä ja itsensä menettämisestä.

still photo

MALY PALEC
PINKY
PIKKUSORMI

Tomasz Cichoń | Poland 2014 | Fiction | 24 min

One evening, Tomek, Leszek and Seweryn steal an expensive car in a ‘snatch ‘n grab’ hit and immediately sell it to a fence. Aiming to celebrate a job well done, they go to a local Vietnamese bar for a beer. In high spirits on account of their success, they argue brazenly and insolently with the staff in the bar. As yet, they have no idea that their night is going to be a long and painful one…

Eräänä iltana Tomek, Leszek ja Seweryn ryöstävät kalliin auton ja myyvät sen suoraan luukuttajalle. Haluten juhlistaa onnistunutta keikkaa he menevät paikalliseen vietnamilaisbaariin kaljalle. Hyväntuulisina menestyksensä johdosta he kiistelevät hävyttömästi ja julkeasti baarin henkilökunnan kanssa. He eivät vielä tiedä, että yöstä tulee pitkä ja tuskaisa…

still photo

PRZESZLY LATA, IDA ZIMY
YEARS HAVE GONE, WINTER IS COMING
VUODET VIERIVÄT, TALVI TULEE

Karol Pałka | Poland 2016 | Documentary | 17 min

Two brothers, Marian and Kazimierz, have lived together under one roof for forty years. Staunch bachelors, they’re as different as chalk and cheese, yet, despite their endless quarrelling, they couldn’t live without one another. The season of good cheer is approaching. Will the traditional Christmas Eve supper be a time of brotherly understanding and tolerance for them?

Veljekset Marian ja Kasimierz ovat asuneet saman katon alla 40 vuotta. Vankkumattomat poikamiehet ovat erilaisia kuin yö ja päivä, mutta huolimatta loputtomasta kinailustaan he eivät voi elää ilman toisiaan. Hyvän mielen vuodenaika lähestyy. Onko perinteinen jouluaaton illallinen heille veljellisen ymmärryksen ja suvaitsemisen aikaa?

still photo

NAJPIEKNIEJSZE FAJERWERKI EVER
THE BEST FIREWORKS EVER
KAIKKIEN AIKOJEN ILOTULITUS

Aleksandra Terpińska | Poland 2017 | Fiction | 30 min

The plot of the film takes place in the contemporary world in one of the European cities. It depicts one day of life of three friends who, facing a military conflict in their country, must modify their plans for the future.

Nykyaikaan sijoittuva tarina tapahtuu eräässä Euroopan kaupungissa. Elokuva kertoo kolmesta kaveruksesta, joiden on muokattava tulevaisuudensuunnitelmiaan kotimaataan uhkaavan sotatilanteen vuoksi.

 

Poland 3 Animation

 

T51 | 8.3. THU/TO 16:00 | PAKKAHUONE | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

P77 | 9.3. FRI/PE 16:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 59 min

still photo

CZERŃ
BLACK
MUSTA

Tomasz Popakul | Poland 2016 | Animation | 14 min

‘Black’ (‘黒’) tells about a pair of astronauts trapped on an orbital space station because of a nuclear war that erupted unexpectedly on Earth. They lost contact with Earth and all attempts to communicate with their base or anybody else have failed. All they can do now is watch nuclear explosions taking place on the surface of the Earth and try to survive together somehow…

“Musta” (黒) kertoo kahdesta astronautista, jotka ovat ansassa Maata kiertävällä avaruusasemalla äkillisesti puhjenneen ydinsodan seurauksena. He ovat menettäneet yhteyden Maahan, ja kaikki yritykset kommunikoida tukikohdan tai muiden kanssa ovat epäonnistuneet. He voivat vain seurata ydinräjähdyksiä Maan pinnalla ja yrittää selviytyä yhdessä jollain tapaa…

still photo

CIPKA
PUSSY
MIRRI

Renata Gasiorowska | Poland 2016 | Animation | 8 min

A young girl spends the evening alone at home. She decides to have some sweet solo pleasure session, but not everything goes according to plan.

Nuori tyttö on illan yksin kotona. Hän päättää viettää suloisen soolohyväilysession, mutta kaikki ei mene suunnitelman mukaan.

still photo

LEAVEN
KOHOTUS

Artur Hanaj | Poland 2016 | Animation | 5 min

If you want the dough to rise, mix flour with yeast and milk. Then put the dough in warmth, so it rises a bit. Finally knead it well, place in the baking tin and put in the oven. Be careful, or the dough will fall.

Jos haluat taikinan kohoavan, sekoita jauhot hiivaan ja maitoon. Laita sitten taikina lämpimään, jotta se kohoaa hieman. Lopuksi vaivaa taikina huolella, laita se vuokaan ja uuniin. Ole varovainen tai taikina lässähtää.

still photo

SKLEP Z RYBAMI
FISH SHOP
KALAKAUPPA

Maria Kulpa | Poland 2017 | Animation | 3 min

“Fish shop” is animated film about small girl. The action of the movie takes place in the store. The seller is a big man with a fisheye, that he loves so … eat and disembowel. He did it all his life and never even thought that fish also could feel anything.In the shop the customers are cheerful, they do not know that their food is unhappy. Everything changes when a little girl and her mom come to the store.When mom saw the seller and fish, forget about her baby. She only sees the fisheyes of the seller and doesn’t care what is going on around her. When no one shows interest in a small girl, she have time to look around the store. She is terrified, she sees fish hanging on strings, dying fish in buckets, dead fish in jars…. and finally the live fish in the aquarium.The fish in the aquarium are sad, they look very unhappy, they swim, but they doesn’t have strength to live longer in such conditions, watching the suffering of their species every day. Girls are sad too, she wants to help the suffering creatures, she wants to save their lives, and return freedom …And she have no idea how big mistake she can make.

Kalakauppa on animaatio pienestä tytöstä. Elokuvan tapahtumat sijoittuvat kauppaan. Kauppias on iso mies, jolla on kalansilmä, jota hän rakastaa… syödä ja suolistaa. Hän on tehnyt niin koko ikänsä eikä ole koskaan ajatellut, että kalat tuntisivat mitään. Kaupan asiakkaat ovat iloisia eivätkä tiedosta ruokansa olevan onneton. Kaikki muuttuu, kun pikkutyttö ja hänen äitinsä tulevat kauppaan. Kun äiti näkee kauppiaan ja kalat, hän unohtaa lapsensa. Äiti näkee vain kauppiaan kalansilmät eikä välitä, mitä ympärillä tapahtuu. Kukaan ei kiinnitä huomiota tyttöön, joten tällä on aikaa tutkailla kauppaa. Tyttö on kauhuissaan nähdessään naruissa roikkuvia kaloja, kuolevia kaloja saaveissa ja kuolleita kaloja purkeissa… ja lopulta eläviä kaloja akvaariossa. Akvaarion kalat ovat surullisia. Ne näyttävät onnettomilta ja ne uivat, mutta niillä ei ole voimaa elää pitkään niissä olosuhteissa seuratessaan lajitoveriensa kärsimystä päivittäin. Tyttökin on surullinen. Hän haluaa auttaa kärsiviä olentoja, pelastaa niiden hengen ja palauttaa vapauden… Eikä hänellä ole aavistustakaan, miten suuren virheen hän voi tehdä.

still photo

SPRAWA MOCZARSKIEGO
MOCZARSKI’S CASE
MOCZARSKIN TAPAUS

Tomasz Siwiński | Poland 2016 | Animation, Documentary | 5 min

Moczarski’s Case is the story of Kazimierz Moczarski – a famous Polish journalist, a resistance officer under Nazi-occupied Poland during WW2, author of the book titled “Conversations with an Executioner”. The film in a metaphorical story of his life and his encounter with a Nazi general Jürgen Stroop, responsible for the liquidation of the Warsaw Ghetto.

“Moczarskin tapaus” kertoo Kazimierz Moczarskista, kuuluisasta puolalaisesta toimittajasta, joka toimi vastarintaupseerina natsien miehittämässä Puolassa toisen maailmansodan aikaan ja on kirjoittanut kirjan “Keskusteluja pyövelin kanssa”. Elokuva on vertauskuvallinen kertomus hänen elämästään ja kohtaamisestaan natsikenraali Jürgen Stroopin kanssa, joka on vastuussa Varsovan geton tuhoamisesta.

still photo

NIE TRAC GLOWY
DON’T LOSE YOUR HEAD
ÄLÄ KADOTA PÄÄTÄSI

Karolina Specht | Poland 2015 | Animation | 4 min

“Don’t Lose Your Head” – a short animation using drawing and 2D techniques. It is a visual story about how easy it is to lose one’s head. A white head rolls slowly towards the centre of a black screen. One event triggers an avalanche of others. The visual side of the film develops with the film narration. Starting from simple compositions through successive number of layouts and density of forms up to the final scenes full of colours like in a kaleidoscope. An abundance of thoughts, relations and connections leads to a tragic ending.

“Älä kadota päätäsi” on lyhyt animaatio, joka on tehty piirtämällä ja 2D-tekniikoilla. Se on visuaalinen tarina siitä, miten helppo on kadottaa päänsä. Valkoinen pää kierii hitaasti kohti mustan ruudun keskikohtaa. Yksi tapahtuma laukaisee muiden vyöryn. Elokuvan visuaalinen puoli kehittyy kerronnan myötä. Alkaen yksinkertaisista rakenteista peräkkäiset sommittelut ja muotojen tiheys johtavat aina viimeisiin värikylläisiin kohtauksiin kuin kaleidoskoopissa. Ajatusten, suhteiden ja yhteyksien yltäkylläisyys vie kohti traagista loppua.

still photo

CIALO OBCE
FOREIGN BODY
VIERAS OSA

Marta Magnuska | Poland 2016 | Animation | 7 min

A foreign body lives its own life. You’re not able to get rid of it, it’s always with you, you need it. Caress that odd part of yours, don’t try to shave its long tousled fur. This is a story about something that’s considered to be strange at first but turns out to be the dearest thing to us. About the transformation of inside and outside.

Vieras osa elää omaa elämäänsä. Siitä ei pääse eroon, se on aina kanssasi, sinä tarvitset sitä. Hoivaa sitä outoa osaa itsessäsi, älä yritä ajella sen pitkää, pörröistä turkkia. Elokuva kertoo asiasta, jota pidetään ensin kummallisena mutta joka osoittautuu kaikkein rakkaimmaksi meille kaikille. Tarina sisimmän ja ulkoisen muutoksesta.

still photo

SUPER RZECZ
SUPER FILM
SUPERFILMI

Piotr Kabar | Poland 2016 | Animation | 6 min

‘Super Film’ is an animated short film based on contemporary mass culture. It is a tribute to American movies, TV series and cartoons created in the second half of the 20th century. The plot takes place in an artist’s sketchbook, where the clashing realities of doodles, special effects, Hollywood movies, cartoons and corporate logos collide. All this put together leads to an inevitable end, revealing a completely different and much greater reality.

Superfilmi on lyhytanimaatio, joka perustuu nykyajan massakulttuuriin. Se on kunnianosoitus 1900-luvun jälkipuoliskon amerikkalaisillle elokuville, televisiosarjoille ja piirretyille. Juoni sijoittuu taiteilijan luonnoskirjaan, jossa töherrysten, erikoistehosteiden, Hollywood-elokuvien, piirrettyjen ja yrityslogojen todellisuudet törmäävät. Se kaikki johtaa vääjäämättömään loppuun paljastaen täysin erilaisen ja paljon suuremman todellisuuden.

still photo

LEKSYKON MYSLI
LEXICON OF REFLECTIONS
AJATUSTEN SANASTO

Urszula Reszczynska | Poland 2017 | Animation | 7 min

The „Lexicon of Reflections” is a debut animated shortfilm. The composition of the film is based on a lexicon –there are short humorous scenes that show personal observations and reflexions about over a dozen watchwords from A to Z. All of them refer to different psychical and intellectual states, that everybody knows from experience. The starring characters are varied – people, animals, creatures and even objects.

Elokuva on lyhyt animaatiodebyytti. Elokuvan rakenne perustuu sanastolle – siinä on lyhyitä, humoristisia kohtauksia, jotka esittelevät henkilökohtaisia havaintoja ja pohdintoja yli tusinasta tunnussanasta A:sta Z:aan. Ne kaikki viittaavat erilaisiin psyykkisiin ja älyllisiin tiloihin, jotka ovat kokemuksesta tuttuja. Päähenkilöt vaihtelevat – ihmisiä, eläimiä, olentoja ja jopa esineitä.