Muurit tarjoaa uusia näkökulmia, ajattelun aihetta, toivoa ja jopa huumoria ongelmiin, joita raja-aitojen rakentaminen yksilöille aiheuttaa. Ohjelmistossa nähdään fiktiivisiä ja dokumentaarisia lyhytelokuvia maailmalta.

Muurit 1

K18 | 6.3. WED/KE 16:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L103 | 9.3. SAT/LA 14:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 85 min

still photo

BERLINBERLIN

Hartmut Jahn, Rainer Konstantin | Germany 1989 | Experimental, Fiction | 4 min

The fall of the wall. A musical collage with JFK, Ernst Reuter and the fall of the Berlin Wall.

Muuri murtuu. Musiikillinen kollaasi, jossa nähdään John F. Kennedy, Ernst Reuter sekä Berliinin muurin murtuminen.

still photo

RETOUR Á BERLIN
BACK TO BERLIN
TAKAISIN BERLIINIIN

Renaud Drovin | France 2012 | Fiction | 20 min

A super 8 camera in his hand, Pierre films a city changing everyday; with new buildings, new stores, new neon signs, maybe another world too. What will remain of Berlin after all that, which face? This question, Pierre tries to find it by exploring the city more and more. He meets Mario an “ex punk” who tells him how was Berlin in the 90s when he lived in a squat, when the wall just felt. A fascinating period when liberty could be smelt in the streets. Testimonials, everyday life, love letters, all that recorded by his super 8 camera, Pierre send his films to Charlotte, his love, who left Berlin a month ago.

Super 8 -kamera kädessään Pierre tallentaa kaupungin päivittäistä muutosta: uusia rakennuksia, uusia kauppoja, uusia neonkylttejä, ehkä kokonaisen uuden maailman. Mitä Berliinistä jää jäljelle kaiken muutoksen jälkeen? Tähän kysymykseen Pierre yrittää löytää vastausta tutustumalla kaupunkiin aina vain syvemmin. Hän tapaa Marion, entisen punkkarin, joka kertoo Pierrelle, millainen Berliini oli 90-luvulla hänen asuessaan vallatussa talossa, muurin juuri murruttua. Se oli lumoava ajanjakso, jolloin vapauden saattoi haistaa kaduilla. Kertomukset, arkielämä, rakkauskirjeet, kaikki super 8 -kameralla tallennettu. Pierre lähettää filminsä Charlottelle, rakkaalleen, joka lähti Berliinistä kuukausi sitten.

still photo

AUSTAUSCH

Egon Bunne | Germany 1982 | Documentary | 9 min

The Dingo Fence stretches across the continent ofThe Dingo Fence stretches across the continent of Australia for 5000 kilometers. It might prevent northern dingos from snatching the occasional sheep from the south, but its length is littered with the carcasses of nomadic native animals seeking food and water. It is an ecological disaster, a lethal monolith, which symbolizes man’s arrogant misunderstanding of mother earth, his separation from nature. The Berlin Wall separates man from man. It makes West Berlin an artificial and vulnerable island in a political power game. The visual impact of the wall perversely depicts its dehumanizing consequences.

Australian halki kulkee 5 000 kilometrin mittainen dingoaita, joka estää sen pohjoispuolella olevia dingoja tappamasta eteläpuolella laiduntavia lampaita. Samalla se kuitenkin katkaisee vettä ja ravintoa etsivien villieläinten kulkureitit. Aita on ekologinen katastrofi, ihmisen ylimielisyyttä ja erkaantumista luonnosta kuvastava kuoleman monumentti. Berliinin muuri erottaa ihmiset toisistaan ja tekee Länsi-Berliinistä keinotekoisen ja haavoittuvan saarekkeen poliittiselle valtapelille. Muurin visuaalinen ilme heijastelee sen epäinhimillistävää vaikutusta.

still photo

DRÜBENLAND
DRÜBENLAND – THE LAND OVER THERE
MAA MUURIN TUOLLA PUOLEN

Arne Kohlweyer | Germany 2019 | Fiction | 17 min

An ordinary day in autumn 1989 at a new concrete tower block estate in northeast Berlin. Seven-year-old Marko is collecting money for his class-trip with his best friend Ecki. His older siblings are fighting over the family’s only sex education book and grandfather has all hands full to keep his grandchildren under control. And even though Marko’s parents are on holiday, he still has to go to bed much too early. But the very next morning, something seems different. A sort of wall has fallen over. What’s the big deal? Can’t it just get rebuilt? And all this is why Sports class got cancelled? But there’s more: Marko’s teacher has run off to a country called “over there” with the class fund, his older sister is severely depressed, the middle brother couldn’t be happier – and all because of “over there”. What is it, this “over there”? As his parents aren’t actually around, Marko has to find out by himself.

Tavallinen syyspäivä vuonna 1989 uudessa koillisberliiniläisessä elementtitalossa. 7-vuotias Marko kerää rahaa luokkaretkeä varten parhaan ystävänsä Eckin kanssa. Markon vanhemmat sisarukset tappelevat siitä, kuka saa lukea perheen ainutta seksivalistusopusta, ja isoisä yrittää kaikin voimin pitää lapsenlapsensa kurissa. Ja vaikka Markon vanhemmat ovatkin lomalla, hänen on silti mentävä nukkumaan aivan liian aikaisin. Seuraavana aamuna jokin vaikuttaa kuitenkin muuttuneen. Mikä lie muuri on kuulemma murtunut. Entä sitten? Eikö sitä muka voi korjata? Tämänkö takia liikuntatunti on peruttu? Mutta on vielä muutakin: Markon opettaja on paennut maasta mukanaan luokan keräämät rahat, Markon isosisko on vakavasti masentunut, keskimmäinen veljistä ei voisi olla tyytyväisempi – ja kaikki vain, koska muurin takana on ”se toinen maa”. Mistä tässä kaikessa on kyse? Koska Markon vanhemmat eivät ole paikalla, pojan on otettava asiasta itse selvää.

still photo

DIE ANDERE SEITE
THE OTHER SIDE
TOISELLA PUOLELLA

Ellie Land | United Kingdom 2007 | Documentary, Animation | 6 min

An Animated Documentary about the Berlin Wall, exploring childhood imagination of what they believed to be on the other side, having never been there.

Animaatiodokumentti Berliinin muurista tarkastelee lapsuuden mielikuvia siitä, mitä muurin toiselle puolella mahtaa olla.

still photo

WHITE HOLE
VALOA

John Smith | United Kingdom 2014 | Experimental. Documentary | 7 min

We’re reminded of a time in the middle of the last century when there was a strong belief on both sides of Europe that a better world was possible – that there was a light at the end of the tunnel – with each side looking to the other for inspiration. And we’re reminded of the opposite, the reversal of progress, with that idealism and confidence evaporating into our current lack of an alternative politics, and how our political and economic life goes steadily backwards across the continent as social and collective bonds are loosened by implacable neoliberal market forces.

Teos muistuttaa meitä viime vuosisadan puolivälistä, jolloin Euroopassa uskottiin vakaasti, että maailmasta on mahdollista tehdä parempi paikka – että tunnelin päässä näkyy valoa – aiemmin toisiaan vastaan taistelleiden puolten etsiessä inspiraatiota toisistaan. Toisaalta elokuva tarkastelee myös päinvastaista kehityssuuntaa, jossa ihanteet ja innostus haihtuvat poliittisten vaihtoehtojen puutteessa ja jossa Euroopan politiikka ja talouselämä kulkevat takapakkia leppymättömien uusliberalististen markkinavoimien nakertaessa sosiaalisia ja yhteisöllisiä siteitä.

still photo

MAY DAY
TYÖPAIKKA

Fedrik De Beul, Olivier Magis | Belgium 2017 | Fiction | 22 min

In Thierry’s living room, several people have gathered. None of them know each other but they are all there to try and fulfil the same dream. They want to find a job… and quickly. But we’re in Brussels, so nothing goes quite as planned.

Thierryn olohuoneeseen on kokoontunut joukko ihmisiä. He eivät tunne toisiaan, mutta heillä kaikilla on sama unelma. He haluavat löytää töitä… pian. Mutta Brysselissä mikään ei suju suunnitelmien mukaan.

Muurit 2

 

P80 | 8.3. FRI/PE 22:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 € | K18
osta lippu
osta lippu

L134 | 9.3. SAT/LA 22:00 | HÄLLÄ | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 83 min

still photo

MACHSOM

Joel Novoa | United States 2013 | Fiction | 24 min

A young Israeli soldier, stationed at one of the most dangerous checkpoints in the West Bank, wants to be a pacifist, causing problems in the field and at home.

Eräälle Länsirannan vaarallisimmista tarkastusasemista sijoitettu nuori israelilaissotilas haluaa olla pasifisti, mikä aiheuttaa hankaluuksia sekä palveluspaikassa että kotona.

still photo

THE MEN BEHIND THE WALL
MIEHET MUURIN TAKANA

Ines Moldavsky | Israel 2018 | Experimental, Documentary | 29 min

Tinder. Woman seeks men. Man seeks women. Everything could be so simple if she weren’t in Israel and the guys nearby that the app suggests in search mode weren’t in the West Bank. Ines, an Israeli woman from Tel Aviv, the creator of the film and the main protagonist, makes contact with men from the West Bank and the Gaza Strip through dating websites and apps, overlooking the perpetual conflict in the background. Straddling the virtual and physical worlds, she goes on a journey through the West Bank, despite it being prohibited by Israeli law and considered a social taboo.

Tinder. Nainen etsii miehiä. Mies etsii naisia. Kaikki olisi niin helppoa, jos nainen ei olisi Israelissa ja sovelluksen ehdottamat miehet Länsirannalla. Tel Avivista kotoisin oleva Ines on elokuvan luoja ja samalla sen päähenkilö. Hän ottaa yhteyttä Länsirannalla ja Gazassa asuviin miehiin deittisivustojen ja -sovellusten kautta välittämättä alueella vallitsevasta jatkuvasta konfliktista. Ines matkustaa halki Länsirannan, vaikka se on vastoin Israelin lakia ja sosiaalisia normeja.

still photo

OFFSIDE
PAITSIO

Guy Nattiv, Erez Tadmor | Israel 2006 | Fiction | 7 min

Four men. One fence. One radio. Four soldiers on opposite sides of the war-torn Middle East fence share a moment of exhilarating unity over a broadcast soccer match.

Neljä miestä, yksi aita, yksi radio. Jalkapallo-ottelu saa neljä sotilasta eri puolilta sodan ravistelemaa Lähi-Itää kokemaan hetken ajan sykähdyttävää yhtenäisyyttä.

still photo

SURPRISEVILLE

Tim Travers Hawkins | United Kingdom 2010 | Documentary | 10 min

In the master-planned city of Surprise, everything is done to make life as safe as possible; bylaws, gates and walls ensure you have nothing, whatsoever to fear…

Huolella suunnitellussa Surprisen kaupungissa elämästä on tehty mahdollisimman turvallista. Säännöt, portit ja muurit takaavat, ettei mitään pelättävää ole …

still photo

LOVING SOUTH
IHANA ETELÄ

Oliver Rendón | Mexico 2017 | Fiction | 13 min

This is the story of a 17 year old american boy who illegally crosses to Mexico by jumping over the border Wall escaping from his radical racist father and trying to find his Mexican beloved one.

Tämä on tarina 17-vuotiaasta amerikkalaispojasta, joka ylittää laittomasti Meksikon rajan. Hän hyppää raja-aidan yli paetakseen siten rasistista isäänsä ja löytääkseen meksikolaisen rakastettunsa.

 

Muurit 3

P62 | 8.3. FRI/PE 12:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L118 | 9.3. SAT/LA 18:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto:

still photo

INFÖR VÅRA ÖGON
BEFORE OUR EYES
SILMIEMME EDESSÄ

Frans Huhta | Sweden 2017 | Documentary | 14 min

One inside, one outside. One thin line that creates “us” and “them”. The importance of the borders has again a huge impact in Europe. Yesterday it was all about free movement. Today it´s about controled borders. And walls and fences have become normality. “Before our eyes” is a testimony that shows a situation where Hungary, and indirectly Europe closes itself to the outside world. The film portrays four places, four events, which was filmed over three days in early September 2015, when the worst refugee crisis we have seen since the Second World War started in earnest. “My Europe does not build walls!” said Stefan Löfven, the swedish prime minister, in a speech a few days later. Before our eyes shows how words and actions are no longer connected. Today, Spain, Greece, Bulgaria, the UK, Hungary, Slovenia and Austria have built fences and walls to strengthen theirs and Europe’s external borders.

Yksi sisäpuolella, yksi ulkopuolella. Yksi kapea raja, joka erottaa “meidät” “heistä”. Rajojen merkitys on jälleen korostumassa Euroopassa. Ennen olennaista oli vapaa liikkuvuus, nyt rajoja halutaan valvoa tarkasti, ja muureista sekä aidoista on tullut arkipäivää. Before Our Eyes kuvaa tapaa, jolla Unkari, ja epäsuorasti myös Eurooppa, sulkevat ovensa muulta maailmalta. Elokuvassa nähdään neljä aluetta, neljä tapahtumaa, joita kuvattiin kolmen päivän ajan syyskuun alussa vuonna 2015, jolloin pahin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan käynnistyi toden teolla. “Minun Eurooppani ei pystytä muureja!” lausui Ruotsin pääministeri Stefan Löfven muutama päivä myöhemmin pitämässään puheessa. Before Our Eyes kuitenkin osoittaa, etteivät sanat ja teot enää vastaa toisiaan. Espanja, Kreikka, Bulgaria, Britannia, Unkari, Slovenia ja Itävalta ovat rakentaneet aitoja ja muureja vahvistaakseen omia ja Euroopan rajoja.

still photo

WASTE NO. 2 WRECK
HYLKY

Jan Ijäs | Finland, Italy 2016 | Experimental, Documentary | 10 min

Wreck (Lampedusa, Italy, 2015) was filmed in 2014 and 2015 in the graveyard for refugee boats on the Italian island of Lampedusa. It is a story about how the value of garbage and rubbish can surprisingly change.

Wreck (Lampedusa, Italia, 2015) on kuvattu vuosien 2014 ja 2015 aikana pakolaisveneiden hautausmaalla, italialaisen Lampedusa-saaren rannikolla. Elokuva on tarina siitä, miten jätteen ja roskien arvo voi yllättävästi muuttua.

still photo

MINDEN RENDBEN
EVERYTHING ALRIGHT
KAIKKI HYVIN

Borbála Nagy | Germany 2018 | Fiction | 13 min

Alpar has his first day of work at the border between Hungary and Serbia. Stationed there to save his country from refugees, he is confronted with the reality of being a border guard and is forced to adapt to the merciless customs.

Alpar on ensimmäistä päivää töissä Unkarin ja Serbian välisellä rajalla. Hänen tehtävänään on pelastaa maansa pakolaisilta, mutta pian hän ymmärtää rajavartioinnin realiteetit ja hänen on pakko mukautua armottomiin käytäntöihin.

still photo

THE EUROPEAN DREAM: SERBIA
EUROOPPALAINEN UNELMA: SERBIA

Jaime Alekos | Spain 2018 | Documentary | 19 min

“The European Dream: Serbia” is an investigative documentary by journalist Jaime Alekos about the tortures of Hungarian police to the refugees and migrants they catch trying to cross their border and the harsh living conditions in which they survive in Serbia awaiting an opportunity to enter the EU.

The European Dream: Serbia on journalisti Jaime Alekosin tutkiva dokumentti Unkarin poliisin suorittamista pahoinpitelyistä, joiden kohteena ovat laittomasti maahan pyrkivät pakolaiset ja siirtolaiset, sekä karuista olosuhteista, joissa nämä ihmiset Serbiassa elävät odottaessaan tilaisuutta päästä EU:n rajojen sisäpuolelle.

still photo

UNTRAVEL
EPÄMATKUSTUS

Ana Nedeljković, Nikola Majdak Jr. | Serbia, Slovakia 2018 | Animation | 9 min

A film about (local) patriotism, tourism and emigration. The girl lives in a gray, isolated country, enclosed by a huge wall. She has never travelled anywhere, but all her life she has dreamt of leaving forever for a perfect world called “Abroad”.

Elokuva patriotismista, turismista ja siirtolaisuudesta. Tyttö asuu harmaassa, eristäytyneessä maassa, jota ympäröi suunnattoman kokoinen muuri. Hän ei ole koskaan matkustanut minnekään, mutta koko ikänsä hän on unelmoinut lähtevänsä ikiajoiksi pois kohti täydellistä maailmaa, jota kutsutaan ”ulkomaaksi”.

still photo

CONTACT
KONTAKTI

Samir Syriani | Lebanon 2019 | Fiction | 22 min

A sniper who lives alone on a country’s border shooting refugees attempting to cross, one day finds a tape of his victim’s war diary and begins to listen to it.

Eräänä päivänä yksinään rajalla asuva ja maahan pyrkiviä pakolaisia ampuva tarkka-ampuja löytää uhrinsa sotamuistoja sisältävän ääninauhan ja ryhtyy kuuntelemaan sitä.