Euphoria Borealis on avoin yhteisö elokuvantekijöille. Yhteisö koostuu eri alojen taitajista, niin ammattilaisista kuin aloittelijoista, joita yhdistää kiinnostus vaihtoehtoisiin elokuvatuotannon tapoihin. Yhteisön järjestämät tapahtumat ovat yhteisöllisiä ja kokeellisia, ja ne perustuvat spontaaniin, luovaan työskentelyyn. 

Toiminnan keskiössä on Kino Euphoria –työpajojen järjestäminen. Työpajoja järjestetään useita vuodessa, ja kuka vain voi osallistua. Osallistujat esittelevät ideansa, muodostavat työryhmät ja toteuttavat elokuvansa alusta loppuun alle kolmen päivän sisällä.

Tampereen elokuvajuhlien näytöksessä Euphoria Borealis esittelee kokoelman uusia, kiinnostavia elokuvia vuodelta 2019. Mukana on niin burnoutista kärsivä palkkamurhaaja, virastolimboon juuttunut oleskeluluvan hakija kuin muoviroskasta muodostunut uusi elämänmuoto. Näin tuoreita elokuvia et näe muualla! 

Kino Euphoria

 

L104 | 7.3. SAT/LA 18:00 | TULLIKAMARI | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 64 min

still photo

COURT OF LOVE
RAKKAUDEN KENTTÄ

Aino Mättö | Finland 2019 | Experimental, Fiction | 5 min

How to play that game without dying? One of the most pathetic romantic author Anton Tsehov compared marriage with loneliness. The court of love is full of loneliness even though all the players have the same goal: To avoid the loneliness.

Miten pelata sitä peliä kuolematta? Yksi liikuttavimmista romantiikan ajan kirjailijoista, Anton Tšehov, vertasi avioliittoa yksinäisyyteen. Rakkauden pelikenttä on täynnä yksinäisyyttä, vaikka kaikilla pelaajilla on sama tavoite: välttää yksinäisyyttä.

still photo

DICK PICS

Harri Järvinen | Finland 2019 | Documentary | 7 min

A short documentary about a weird, seemingly harmless internet phenomenon.

Lyhytdokumentti oudosta, näennäisen harmittomasta internetilmiöstä.

still photo

99%

Tatiana Moshkova | Russia, Finland 2019 | Animation | 2 min

Life came from the sea. Now the sea is full of plastic. It became a part of life.

Elämä tuli merestä. Nyt meri on täynnä muovia. Siitä tuli osa elämää.

still photo

ENTELECHY – THE REALIZATION OF POTENTIAL

Katariina Pietiläinen | Finland 2019 | Fiction | 3 min

Time like theses finding one’s true calling is almost like an obligation. This short film won’t give easy answers but it will give viewer tools to fulfill one’s on destiny beyond morals. Entelechy is a study of female empowerment in 21st century

Näinä aikoina todellisen kutsumuksen löytäminen on lähestulkoon velvollisuus. Tämä lyhytelokuva ei tarjoa helppoja vastauksia, mutta se antaa katsojalle keinot, joilla täyttää oma kohtalonsa moraalin ulottumattomissa. Entelechy on tutkielma naisen voimaantumisesta 2000-luvulla

still photo

AINA VOI TAPPAA
ONCE CAN ALWAYS KILL

Santtu Toivola | Finland 2019 | Experimental, Fiction | 3 min

A view over a burnout.

Näkökulma työuupumukseen.

still photo

CANDY

Valentina Mäntylä | Finland 2019 | Fiction | 9 min

A young, health-obsessed girl is haunted by an image of a luscious woman feeding her poisoned candy.

Terveyshullua nuorta naista vainoaa kuva rehevästä naisesta syöttämässä hänelle myrkytettyä karkkia.

still photo

UNTITLED
NIMETÖN

Iiris Anttila | Finland 2019 | Experimental, Fiction | 4 min

Based on a story Ugly Duckling, film explores themes of shame and coming to oneself

Perustuen Ruman ankanpoikasen tarinaan, elokuva tutkii häpeän ja itseksi tulemisen teemoja.

still photo

POLARI

Carlos Marroquin | Finland 2019 | Fiction | 8 min

Two prisoners use Polari as a secret language in times of repression. When will we need to use it again?

Kaksi vankia käyttää polaria salaisena kielenään sorron aikana. Milloin meidän on käytettävä sitä jälleen?

still photo

DUCK, DUCK, GOOSE

Aleksi Juolahti, Catri Foot, Joona Möttö, Salla Hongisto | Finland 2019 | Fiction | 2 min

Poetry film about childhood trauma that stems from gym class

Runoelokuva lapsuuden traumasta, joka kumpuaa liikuntatunnilta.

still photo

CARNIVAL OF SLUTS

Anafina Slick, Jamie Deetz | Finland 2019 | Experimental, Fiction | 6 min

The afterlife is a lot sluttier than they tell you

Tuonpuoleinen on paljon lutkaisampi kuin mitä olet luullut.

still photo

SAMIR’S LIMBO
SAMIRIN LIMBO

Shareef Askar | Finland 2019 | Fiction | 8 min

Samir, a foreign man trying to integrate, is struggling in the system to gain his residency. Having to deal with the bureaucratic process of integration might seem like a never-ending cycle for him.

Ulkomaalainen Samir yrittää kotoutua ja pinnistelee järjestelmässä saadakseen oleskeluluvan. Kotoutumisen byrokraattinen prosessi saattaa vaikuttaa loppumattomalta noidankehältä.

still photo

GROUP NIGHT

Joona Möttö | Finland 2019 | Fiction | 2 min

Peer pressure leads to dangerous activities on a group outing.

Ryhmäpaine johtaa vaarallisiin puuhiin ulkoillessa.

still photo

FIRE RISE WITH ME

Kerttu Jaatinen | Finland 2019 | Fiction | 5 min

As the blood moon rises two witches – Earth and Water – meet by the fire and dance till there is nothing else than the taste of red in the flames

Verikuun noustessa kaksi noitaa – Maa ja Vesi – tapaavat nuotion äärellä ja tanssivat, kunnes ei ole muuta kuin punaisen maku liekeissä.