Kielivähemmistöt-näytöksissä nähdään suomenruotsalaisia, ruotsinsuomalaisia ja saamelaisia lyhytelokuvia.

Ankdammen 1

 

K19 | 6.3. WED/KE 18:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

P73 | 8.3. FRI/PE 23:00 | PLEVNA 5 | alk. / from 9 €| K18

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 83 min

still photo

GLASPÄRLAN
THE GLASS PEARL
LASIHELMI

Tommi Seitajoki | Finland 2017 | Fiction | 16 min

12-year-old Daniel has a peculiar habit of acquiring glass pearls from his father as rewards for chores completed.

12 -vuotiaalla Danielilla on omantakeinen tapa hankkia isältään lasihelmiä kiitoksena suoritetusta tehtävästä.

still photo

THROUGH THE SUPERMARKET IN FIVE EASY PIECES
SUPERMARKETIN LÄPI VIITENÄ KAPPALEENA

A-M Joakimsdottir-Hutri | Finland 2017 | Fiction | 9 min

A dance film about the survival challenge of a family of five in the maze of a megamarket. Choreography by Maria Saivosalmi and Andrius Katinas.

Tanssielokuva viisihenkisen perheen haasteesta selviytyä ehjin nahoin supermarketin labyrintista. Koreografia: Maria Saivosalmi ja Andrius Katinas.

still photo

OUTRO

CHRZU | Finland 2011 | Fiction | 14 min

Finland got drunk and walked home alone. Outro is an ode to the aftermath of a party on a summer night. The walk home can be an adventure, a meditation session, or a form of self-expression, depending on the person. Filming in public places is allowed in Finland.

Suomi joi ja käveli kotiinpäin yksin. Outro on oodi juhlien jälkimainigeille kesäyössä. Kotimatka humalassa on kävelijästä riippuen seikkailu, meditaatio tai itseilmaisun muoto. Julkisella paikalla kuvaaminen on sallittua Suomessa.

still photo

EN ARG MORS BEKÄNNELSER
CONFESSIONS OF AN ANGRY MOTHER
VIHAISEN ÄIDIN TUNNUSTUKSIA

Catarina Diehl | Finland 2018 | Animation | 6 min

She’s afraid of three things: losing her temper, hurting her own kids and turning into her own abusive and violent mother.

Hän pelkää kolmea asiaa: hermojensa menetystä, omien lastensa satuttamista ja muuttumista samanlaiseksi kuin hänen oma kaltoinkohteleva ja väkivaltainen äitinsä oli.

still photo

KOM IHÅG HENNES NAMN
REMEMBER HER NAME
MUISTA HÄNEN NIMENSÄ

Lotta Petronella | Finland 2017 | Fiction | 9 min

A poetic documentary about Carin Pehrsdotter, 15, who was the first person to catch the plague in Korppoo in October 1710.

Runollinen dokumenttielokuva 15-vuotiaasta Carin Pehrsdotterista, joka sairastui ensimmäisenä ruttoon Korppoossa lokakuussa 1710.

still photo

DEN BÄSTA VÄNNEN
THE BEST FRIEND
PARAS YSTÄVÄ

Johan Karrento | Finland 2013 | Fiction | 29 min

Two very different elderly ladies stop a shop robbery, and that marks the beginning of their friendship.

Kaksi ikääntynyttä, keskenään hyvin erilaista naista estävät myymäläryöstön, ja siitä alkaa heidän ystävyytensä.

Ankdammen 2

 

P74 | 8.3. FRI/PE 10:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L120 | 9.3. SAT/LA 22:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 €| K18

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 86 min

still photo

VEM PLOCKAR UPP SKÄRVOR AV ETT SPRUCKET…
QUEEN OF SPLINTERS
MINUUTENI SIRPALEET

Anna-Sofia Nylund | Finland 2012 | Documentary | 15 min

”I haven’t been in love with any of the men I have been with. I don’t know what love is.” A 66-year-old woman examines her life. We see her memories take shape through bizarre experiences at night clubs and during hotel nights spent with strangers. Those have not provided any comfort or safety for her. Rag dolls by artist Pauliina Turakka Purhonen portray the woman at the ages of 3, 5, and 60.

“En ole ollut rakastunut yhteenkään elämäni mieheen. En tiedä mitä rakkaus on.” 66-vuotias nainen tarkastelee elämäänsä. Näemme muistojen muovautuvan outojen yökerhokokemusten ja vieraiden miesten kanssa vietettyjen hotelliöiden kautta. Ne eivät ole suoneet kokijalleen minkäänlaista lohtua tai turvaa. Taiteilija Pauliina Turakka Purhosen räsynuket esittävät naista viisi-, kolme- jakuusikymmenvuotiaana.

still photo

ÄR DET FÖR MYCKET BEGÄRT
IS IT TOO MUCH TO ASK?
ONKO LIIKAA PYYDETTY

Andreas Westerberg | Finland 2017 | Fiction | 5 min

A delightful moment with a cup of tea and a good book reflects our endless strive for perfection in western society today.

Miellyttävä hetki teekupposen ja hyvän kirjan kanssa peilaa loputonta täydellisyyden tavoittelua nykyajan länsimaisessa yhteiskunnassa.

still photo

OM VÄGAR
OF ROADS
TEISTÄ

Karin Pennanen | Finland 2015 | Fiction | 19 min

What happens if one has to make a quick decision that proves wrong? What are the consequences, if one does not meet the requirements one sets for oneself when something unexpected happens? And what if after all this, one finds new qualities in one’s character that force one to reconsider one’s entire self-image?

Mitä tapahtuu, jos joutuu tekemään äkillisen ratkaisun, joka osoittautuu vääräksi? Mitkä ovat seuraukset, jos ei tavoita itselleen asettamia vaatimuksia, kun elämä heittää eteen yllättävän tilanteen? Entä jos kaiken tämän jälkeen päätyykin löytämään itsestään uusia puolia ja koko minäkuva menee remonttiin?

still photo

HUVUDROLLEN
THE LEADING LADY
PÄÄROOLI

Klaus Härö | Finland 2005 | Fiction | 29 min

Maria is an actress, someone who is used to playing with and acting on feelings, her own as well as others’. However, behind the role there is a disappointed person who does not feel she has achieved what she wanted in life. All this changes when she is cast for the leading role in a play.

Maria on näyttelijä, joka on tottunut leikkimään ja toimimaan tunteilla, omiensa ja toisten. Roolin takana on pettynyt ihminen, joka ei koe saavuttaneensa elämässä sitä, mitä oli toivonut. Käänne tapahtuu, kun hänelle määrätään näytelmän päärooli.

still photo

TIGER
TIIKERI

Antonia Ringbom | Finland 2017 | Documentary, Animation | 5 min

“I want to be a tiger. I am an atheist from Iraq and I am seeking asylum. About my hallucinations… It’s difficult. Horrible monsters. I hope I can help those who need help.” An episode of the animation series Mental images by Antonia Ringbom. The aim of these animated documentary short films is to reduce the stigma toward mental health problems and psychological disorders.

”Tahdon olla tiikeri. Olen irakilainen ateisti ja haen turvapaikkaa. Hallusinaatioistani… Niistä on vaikea puhua. Kammottavia hirviöitä. Toivon, että pystyn auttamaan apua tarvitsevia.” Jakso Antonia Ringbomin animaatiosarjasta Mielikuvia. Näiden dokumentaaristen animaatioiden tavoitteena on hälventää mielenterveysongelmiin ja psyykkisiin sairauksiin liittyvää stigmaa.

still photo

SPRÅKFRÅGAN
IT IS ABOUT LANGUAGE
KIELIKYSYMYS

Niklas Lindgren | Finland 2017 | Fiction | 13 min

A Swedo-Finnish man suffers from constipation. His wife is concerned about the state of Swedish-speaking customer service in Finland. A political poop comedy about Swedish-speaking customer service in today’s Finland.

Suomenruotsalainen mies kärsii ummetuksesta. Hänen vaimoaan huolestuttaa ruotsinkielisten palveluiden tila Suomessa. En politisk bajskomedi om svenskspråkig service i dagens Finland.

Finnjävel 1

 

P86 | 8.3. FRI/PE 20:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

S142 | 10.3. SUN/SU 12:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 84 min

still photo

HÖSTMANNEN
AUTUMN MAN
SYYSMIES

Jonas Selberg Augustsén | Sweden 2010 | Fiction | 29 min

Heikki and Markku are best friends and live in Tornedalen, Sweden. They are not the most popular individuals in the region since they make a living stealing from lonely widows. The Autumn has arrived and Markkus recurrent depression is a fact. But this Autumn will be different. It starts going bad for Heikki and Markku. Everything they do goes wrong and it looks like a higher power is trying to tell them something about their amoral lifestyle. Heikki brace himself when bad things happen while Markku reacts in another way. He seems to be a little more sensitive and a little more open minded. He feels like something have to change this Autumn…

Heikki ja Markku ovat parhaita ystäviä, jotka asuvat Tornionjokilaaksossa, Ruotsissa. He eivät ole seudun suosituimpia heppuja, sillä he ansaitsevat elantonsa ryöstämällä yksinäisiä leskiä. Syksy on saapunut, ja Markun toistuva masennus on tosiseikka. Mutta tämä syksy on erilainen. Heikillä ja Markulla alkaa mennä huonosti. Kaikki heidän puuhansa menevät pieleen ja vaikuttaa siltä, että korkeampi voima yrittää kertoa heille jotain heidän moraalittomasta elämäntyylistään. Heikki varautuu ikävyyksiin, kun taas Markku reagoi toisella tavalla. Hän vaikuttaa hieman herkemmältä ja avarakatseisemmalta. Hän tuntee, että jonkin on muututtava tänä syksynä…

still photo

ÅTERFÖDELSEN
THE UNLIVING
UUDESTISYNTYMINEN

Hugo Lilja | Sweden 2010 | Fiction | 28 min

Thirty years after a zombie outbreak, people have started taming and using the zombies as cheap workforce. The young couple, Katrine and Mark, struggle with the tidies everyday life of dirty zombie catching, bloody lobotomy experiments and a relationship on the verge of falling apart.

30 vuotta zombiepidemian puhkeamisen jälkeen ihmiset ovat alkaneet kesyttää ja käyttää zombeja halpana työvoimana. Nuoripari Katrine ja Mark kamppailevat jokapäiväisen likaisen zombijahdin, veristen lobotomiakokeiden ja romahtamaisillaan olevan parisuhteensa kanssa.

still photo

MIN HOMOSYSTER
MY GAY SISTER

Lia Hietala | Sweden 2017 | Fiction | 15 min

Majken has known that she is lesbian since she was 7 years old and Gabbi just recently found out that she’s also into girls. But how about Gabbi’s 10-year old sister Cleo, who is she in love with? Is it a girl or a boy? “My Gay Sister” is a story about a young girls first meeting with the expectations to define her sexuality and about the ability to create, gain and lose trust for one another.

Majken on tiennyt olevansa lesbo seitsemänvuotiaasta saakka, ja Gabbi huomasi vasta hiljattain, että hänkin tykkää tytöistä. Mutta entä Gabbin 10-vuotias sisar Cleo, keneen hän on rakastunut? Onko se tyttö vai poika? Cleo lähtee Gabbin kanssa tämän tyttöystävän Majkenin kesämökille. Automatkalla pohjoiseen hiljainen kamppailu puhkeaa vanhempien roolimallien kesken. Kuka saa Cleon luottamuksen? Elokuva on tarina nuoresta tytöstä, joka ensimmäistä kertaa kohtaa odotuksia määritellä oma seksuaalisuutensa sekä kyvystä luoda, saada ja menettää luottamus toiseen.

still photo

KUKA VOI RAKASTAA PIKKU ISOA
WHO CAN LOVE PIKKU ISO?

Magnus Fredriksson | Sweden 2018 | Fiction | 12 min

Pikku Iso, a lonely maahianen, has stayed behind when they closed down the mine and everybody else moved south. To cure his loneliness, he signs up for an internet dating site. After a string of bad dates, Pikku makes the decision to end his life in the Torne river. But on the bridge over the river he meets a ghost.

Pikku Iso, yksinäinen maahinen, jäi jälkeen kaivoksen sulkeutuessa ja muiden muuttaessa etelään. Päästäkseen eroon yksinäisyydestä hän kirjautuu nettideittisivustolle. Lukuisien surkeiden treffien jälkeen Pikku päättää tehdä itsemurhan hyppäämällä Tornionjokeen. Mutta sillalla hän tapaa haamun.

 

Finnjävel 2

 

T54 | 7.3. THU/TO 22:00 | HÄLLÄ | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L121 | 9.3. SAT/LA 10:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 87 min

still photo

TYSTNADENS SPRÅK
THE LANGUAGE OF SILENCE
HILJAINEN KIELI

Frans Huhta Karlsson | Sweden 2017 | Documentary | 60 min

A suitcase full of photos, diaries, phonebooks and a tape with Finnish tango sets Swedish filmmaker Frans Huhta off on an odyssey to get to know his deceased mother and come to peace with a heritage in the shadow of a suicide.

Matkalaukku täynnä valokuvia, päiväkirjoja ja puhelinmuistioita sekä kasetillinen suomalaisia tangoja johtavat ruotsalaisohjaaja Frans Huhdan matkalle, jolla hän tutustuu edesmenneeseen äitiinsä ja tekee rauhan itsemurhan varjostamien muistojen kanssa.

still photo

YOKO BONO – KONSTEN ATT VARA SVERIGEFINSK
YOKO BONO – THE ART OF BEING SWEDISH-FINNISH

Turo Drakvik | Sweden 2018 | Documentary | 15 min

Because of the poor employment situation in Finland, many families and single people decided to move to Sweden to seek employment in the 1960s and 70s. The move was considered temporary and it affected people’s ways of making themselves at home in the new country; they did not even try to adapt or learn the language of the country. At that time, the nicknames “Finnjävel” and “Hurri” were well-known to Swedish-Finnish youngsters: In Sweden, they were regarded as Finns; and the other way around. As neither nation’s citizens approved them as their own, the Sweden Finns had to create their own identity. But what kind of lives do these immigrants’ children and grandchildren live today? Jonas Karén was born in a Finnish family in Husby’s suburb 1980. The parents had come to Sweden to work and decided to stay. Jonas went to school in one of the Finnish classes, which at the time existed. Because Jonas was shy, he had difficulty finding friends from school or elsewhere. Eventually, the solution was found in music: the band gave Jonas the channel to express himself and a way of communicating with other people. Today, Jonas is a productive musician and visual artist and one of the few who try to define Swedish-Finnish culture through his work.

Huono työllisyystilanne Suomessa sai suuren joukon perheitä ja yksineläviä lähtemään työnhakuun Ruotsiin 1960-70 -luvuilla. Oli helppoa lähteä vailla kielitaitoakin, sillä lähtiessä ajatuksena oli tehdä muutama vuosi töitä ja palata sitten takaisin kotiin. Muuttoa pidettiin väliaikaisena ja se vaikutti kotiutumiseen uudessa maassa; ei edes yritetty sopeutua tai opiskella maan kieltä. Tuohon aikaan pilkkanimet finnjävel ja hurri olivat tuttuja ruotsinsuomalaisille nuorille: Ruotsissa heitä pidettiin suomalaisina ja päinvastoin. Kun kummankaan maan kansalaiset eivät hyväksyneet heitä omakseen, piti rakentaa omaa ruotsinsuomalaista identiteettiä. Mutta millaista elämää näiden siirtolaisten lapset ja lapsenlapset nykyään elävät? Jonas Karén syntyi suomalaiseen perheeseen Husbyn lähiössä vuonna 1980. Vanhemmat olivat tulleet töihin Ruotsiin ja päättivät jäädä. Jonas kävi koulua suomalaisella luokalla ja kaikki tutut olivat suomalaistaustaisia. Koska Jonas oli ujo, hänen oli vaikea saada kavereita koulusta tai muualtakaan. Lopulta ratkaisu löytyi musiikista: bändi antoi kanavan ilmaisulle ja tavan olla yhteydessä muihin ihmisiin. Nykyisin Jonas on tuottelias muusikko ja kuvataiteilija ja yksi niistä harvoista jotka pyrkivät määrittelemään ruotsinsuomalaisuutta myös töidensä kautta.

still photo

PENSIONÄRERNA
PENSIONERS
ELÄKELÄISET

Tia Kouvo | Sweden 2018 | Fiction | 12 min

We follow an elderly couple, Elma and Sven, during a normal Tuesday morning in a cold February in Sweden. The film is a stationary roadmovie about life in the old age.

Seuraamme iäkästä pariskuntaa, Elmaa ja Sveniä, tavanomaisena tiistaiaamuna kylmässä, helmikuisessa Ruotsissa. Elokuva on paikallaan pysyvä roadmovie elämästä sen ehtoopuolella.

 

Sámi Filbma

 

P66 | 8.3. FRI/PE 20:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L116 | 9.3. SAT/LA 14:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: | Duration/kesto: 99 min

still photo

ÁRBI

Lada Suomenrinne | Finland 2018 | Experimental, Documentary | 2 min

A gáhpir is a women’s headdress and a gate to ancestors, and it also reminds its wearer of the importance of traditions. The gate opens up a way to the mountains, to the landscapes where the ancestors once stood, breathing in the same air and admiring their surroundings.

Gáhpir, naisen päähine, on portti esi-isien luo ja on käyttäjälleen muistutus perinteen ylläpitämisen tärkeydestä. Tämä portti aukaisee tien tuntureille, maisemille, joilla esi-isätkin ovat seisseet, ihastelleet, hengittäneet siinä samassa paikassa kuin käyttäjä itse

still photo

NIEIDDAS JA GUOLLECIKNA
GIRL WITH A FISH NECKLACE
TYTTÖ KALAKAULAKORUSSA

Egil Pedersen | Norway 2017 | Fiction | 12 min

A young girl adores her late father. Obsessed with every little detail of how he was she envisions his clothes, hands, face, behavior and actions. An accidental meeting triggers doubt in her love for her father.

Nuori tyttö ihannoi kuollutta isäänsä. Häntä kiinnostavat kaikki pienet yksityiskohdat siitä, millainen isä oli – vaatteet, kädet, kasvot, toiminta ja teot. Yllättävä kohtaaminen saa hänet kuitenkin epäröimään, onko isä sittenkään rakkauden arvoinen.

still photo

BOOM BOOM
PAMAUS

Per-Josef Idivuoma | Sweden 2017 | Fiction | 17 min

1944. Norway is under Nazi occupation. Two sámi help the norwegian resistance on a sabotagemission, but the bridge they’re about to blow up is guarded by a man i nazi uniform. A fellow sámi in nazi uniform.

On vuosi 1944. Norja on natsi-Saksan miehittämä. Kaksi saamelaista auttaa norjalaisten vastarintaliikettä sabotaasi-iskussa. Mutta silta, jonka he aikovat räjäyttää, on natsisotilaan vartioima. Saamelaisen sotilaan, jolla on yllään natsien univormu.

still photo

GUOLLI
FISH
KALA

Jouni West | Finland 2017 | Animation | 5 min

Brothers are fishing for the first grayling of their lives at Deatnu-river. Little brother is puzzled what to do with the fish and tries to kill the fish by imitating his father.

Veljekset kalastavat elämänsä ensimmäistä harjusta Tenojoesta. Pikkuveli ei tiedä, mitä kalan kanssa pitäisi tehdä, ja yrittää tappaa sen matkimalla isäänsä.

still photo

BEAIVVI NIEIDA
DAUGHTER OF THE SUN
AURINGON TYTÄR

Sara Margrethe Oskal | Norway 2017 | Fiction | 11 min

Ánne is attending a writer’s course. She is met with racial prejudices because of her Sami ethnicity. A writing assignement gives her the courage to confront a fragile memory, a wound that cuts deep.

Ánne osallistuu kirjoituskurssille. Saamelaisuutensa vuoksi hän kokee siellä ennakkoluuloja, mutta harjoitustehtävä antaa hänelle rohkeutta kohdata hauraan muiston, haavan, joka yltää syvälle.

still photo

SEEVVIST JEEGIST

Ville-Riiko Fofonoff | Finland 2018 | Experimental finction | 7 min

Movies supporting power is rhythm, and the dialog between sign language and dance. Emotions, signs and their adaptations in dance are all stemming from Inarisami poetry, lore, livđe and proverb tradition that create a foundation for the movie. Utilizing different documentation techniques movie brings forth new ways to present dancing and sign language. Rhythm is continual in sound, motion, shapes, angles and landscapes in the movie.

Elokuvan kantava voima on rytmitys, sekä tanssin ja viittomakielen vuoropuhelu. Elokuvan pohjana on inarinsaamelaisesta runo-, loru-, livđe- ja sananlaskuperinteestä kummunneet tunteet, viittomat ja niiden mukaelmat tanssissa. Elokuvassa tuodaan esille erilaisia kuvaustekniikoita hyväksikäyttäen uusia tapoja tuoda esille tanssia ja viittomakieltä. Elokuvassa toistuu rytmi äänimaailmassa, liikkeessä, muodoissa, kuvakulmissa ja maisemissa.

still photo

MORIT ELENA MORIT
WAKE UP ELENA WAKE UP
HERÄÄ, ELENA! HERÄÄ!

Inga-Wiktoria Påve, Anders Sunna | Sweden 2017 | Animation | 4 min

Colonialization has sneaked upon the Saami people. It is time to wake up and rebuild, and connect to the nature and traditions.

Kolonisaatio on kohdannut saamelaiset. On aika herätä, rakentaa uutta ja luoda jälleen yhteys luontoon ja perinteisiin.

still photo

I WILL ALWAYS LOVE YOU KINGEN
RAKASTAN SINUA IKUISESTI, KINGEN

Amanda Kernell | Sweden 2017 | Fiction | 30 min

It’s minus 30 degrees and Conny (20 y/o), walks around like a restless criminal with his hoodie up in a small forgotten village in northern Sweden. He’s not welcome anywhere and the whole villageseems to hate him. Yesterday he panicked and drove away from his girlfriend’s delivery of their baby -but now he has repented and wants to come back. But what will it take for her to forgive him?

On 30 astetta pakkasta, ja 20-vuotias Conny käveleksii huppu päässään ympäri pientä unohdettua pohjoisruotsalaista kylää kuin hermostunut rikollinen. Hän ei ole tervetullut minnekään, ja koko kylä tuntuu vihaavan häntä. Eilen Connyn tyttöystävä synnytti heidän lapsensa, mutta Conny joutui paniikin valtaan ja ajoi tiehensä. Nyt häntä kaduttaa, ja hän haluaisi palata kotiin, mutta pystyykö tyttöystävä antamaan hänelle anteeksi?

still photo

SÁMIIN LEAT RIEVTTIT
THE SÁMI HAS RIGHTS

Elle-Márjá Eira, Maj-Lis Eira | Norway 2019 | Documentary | 11 min

This is a trilogy about Norway’s shame.

Tämä on trilogia Norjan häpeästä.