Ilmasto 3: Pallo

P69 | 6.3. FRI/PE 18:00 | NIAGARA | alk. / from 9 € 
osta lippu osta lippu

S111 | 8.3. SUN/SU 12:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €
osta lippu osta lippu

Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 102 min

still photo

VOICES ON THE ROAD
ÄÄNIÄ TIELLÄ

Eilidh Munro, Bethan John | United Kingdom 2019 | Documentary | 24 min

Deep in the remote the Peruvian Amazon, a road is quietly destroying a protected rainforest and UNESCO World Heritage Site. It is causing conflict, destruction and fear. But for some native communities – desperate for change – it is also bringing hope. Many indigenous people are struggling to live in this ‘paradise’ and the road brings the promise of a better life. But at what cost?

Syvällä syrjäisellä Amazonin alueella Perussa tie hiljalleen tuhoaa suojellun sademetsän ja UNESCOn maailmanperintökohteen. Se aiheuttaa kahnauksia, tuhoa ja pelkoa. Mutta joillekin alkuperäisyhteisöille – jotka epätoivoisesti haluavat muutosta – tie tuo myös toivoa. Monilla alkuperäiskansoilla on vaikeuksia asua tässä ”paratiisissa” ja tie tuo lupauksen paremmasta elämästä. Mutta millä hinnalla?

still photo

METSÄNUUDISTUS
THE FOREST RENOVATION

Elina Renko | Finland 2016 | Experimental, Fiction | 5 min

The country has a dilemma. People need jobs, the forest needs to be taken care of. Should these two meet? And what about the old forests?

Maahan tarvitaan lisää työpaikkoja ja metsästäkin tulisi huolehtia. Voisivatko nämä kaksi kohdata? Entä vanhat metsät?

still photo

DULCE

Angello Faccini, Guille Isa | United States, Colombia, Peru 2018 | Documentary | 11 min

On Colombia’s Pacific Coast, a mother teaches her daughter, Dulce, how to swim. It is an essential skill in this remote region, where livelihoods are made on the sea and where rising tides, made worse by climate change, have swept entire villages away in recent years. Overcoming her fear of the water is just one element of Dulce’s budding awareness of her natural and cultural surroundings.

Tyynenmeren rannikolla Kolumbiassa äiti opettaa tytärtään Dulcea uimaan. Se on tärkeä taito syrjäisellä seudulla, jossa elanto tienataan merestä ja jossa ilmastonmuutoksen pahentamat nousuvedet ovat viime vuosina vieneet mennessään kokonaisia kyliä. Veden pelon voittaminen on vain yksi osa Dulcen kasvavaa tietoisuutta häntä ympäröivästä luonnosta ja kulttuurista.

still photo

SIRMILIK

Zacharias Kunuk | Canada 2011 | Documentary | 9 min

In Inuktitut, “Sirmilik” means “place of glaciers.” Shot and soundtracked in Sirmilik National Park, this lyrical yet thrilling short film explores the effects of climate change on the Arctic, the relationship between Inuit people and the land, and the stark beauty of Nunavut. It features Tanya Tagaq, the renowned throat singer, artist and activist, whose mother was born in and later forcibly relocated from Pond Inlet, near the park.”Sirmilik” was produced as one of 13 films that together make up the National Parks Project: www.nationalparksproject.ca

National Parks Projectia varten kuvattu ohjaaja Zacharias Kunukin lyhytelokuva esittelee Sirmilikin kansallispuistoa Nunavutissa Pond Inletin kylän lähellä inuiittivanhimman äänellä.

still photo

ORO BLANCO
WHITE GOLD
VALKOINEN KULTA

Gisela Carbajal Rodríguez | Germany, Argentina, Mexico 2018 | Documentary | 24 min

Every morning Flora walks out into the Argentian mountains with her llamas searching for pastures. However every season the animals become thinner. The world ́s hunger for rechargeable batteries threatens the last water reserves of the Atacama and Kolla people and evokes memories of past conquistas.

Joka aamu Flora vie laamansa Argentiinan vuorille uuden laidunmaan toivossa. Vuosi vuodelta eläimet käyvät yhä laihemmiksi. Muun maailman tarve saada ladattavia akkuja uhkaa Atacaman ja kolla-kansan viimeisiä vesivarantoja ja herättää muistoja menneistä valloittajista.

still photo

MAAILMAN ONNELLISIN MAA
HAPPIEST COUNTRY IN THE WORLD

Carmen Baltzar | Finland 2019 | Documentary | 23 min

The most acute effects of climate change are not yet present in Finland. Climate anxiety, however, is rife. In Happiest Country in the world, three millenials visit a climate therapists’ practice to tackle climate anxiety and the complicated thoughts and feelings that come with it. Still a whole life ahead, but unertain about the future, they grapple with the every day decisions and the fundamental life choices.

Ilmastonmuutoksen akuuteimmat vaikutukset eivät yletä vielä Suomeen. Ilmastoahdistus sen sijaan yltää. Maailman onnellisin maa on elokuva, jossa kolme milleniaalia istuu ilmastoterapeutin sohvalle työstämään ilmastoahdistusta ja siihen liittyviä tunteita ja ajatuksia. Miten pitäisi elää, kun elämää on vielä edessä enemmän kuin takana, mutta tulevaisuus on epävarma?

still photo

ONICKAKW (WAKE UP!)
ONICKAKW (HERÄTKÄÄ!)

Sipi Flamand | Canada 2013 | Documentary | 6 min

Onickakw is a reflection on Aboriginals and the dominant society. By surveying what makes up life within a community on the political, social, economic and environmental levels, this film is a call for change within the community.

Onickakw kuvastaa aboriginaalien ja valtaväestön suhteita. Yhteisön elämää poliittisella, yhteiskunnallisella, taloudellisella ja ympäristöön liittyvällä tasolla tarkkaileva elokuva vaatii yhteisöä muuttumaan.