Finnish Film Archive 1 – Potaattisoppaa ja lanttulooraa features films and television series from the times of the Great Depression to the recession in Finland. Films instructed people in wartime to save money and recycle.

Finnish Film Archive 2 – M.A. Nummisen kootut hillittömyydet is an overview of M.A. Numminen’s career spanning over 50 decades. M.A. Numminen is a Finnish artist, who has worked in several different fields of music and culture.

Note! M.A. Numminen will be performing at Klubi on Saturday, March 12th, at 21.00. Tickets 10 €.

FINNISH FILM ARCHIVE 1

10.3. THU/TO 12:00 | NIAGARA | T52 | starting from 8 € buyticket_96x20
11.3. FRI/PE 16:00 | NIAGARA | P54 | starting from 8 € buyticket_96x20Language/kieli: Fin

still photo

ROMUA… SUOMEN SIIRTOMAAT

Erkki Majava | Finland 1941 | Documentary | 9 min

A documentary about the collection and recovery of scrap metal and wastepaper as raw materials for industry in wartime Finland. Because war had stopped the importation of raw materials into the country, people began collecting them from landfills and households for good use.

Kierrätystoimintaa organisoimaan perustetun Maan Romun tilaama dokumenttielokuva jäteromun ja -paperin keruusta ja hyödyntämisestä teollisuuden raaka-aineena sota-ajan Suomessa. Koska sota oli katkaissut monien raaka-aineiden maahantuonnin, alettiin niitä kerätä kaatopaikoilta ja kotitalouksista hyötykäyttöön.

still photo

POTAATTISOPPAA JA LANTTULOORAA

| Finland 1942 | Documentary | 8 min

Wartime was a time of scarcity. Diet was based on grain, potatoes and other root vegetables. All parts of the crops collected with volunteer work during harvest time were utilised. The Information Department’s educational film stresses the importance of optimism in the middle of a wartime food shortage.

Sota-aikana kaikesta oli puutetta. Ravinnon perustana olivat tuolloin vilja, peruna ja muut juurekset. Talkootöillä kerätystä sadosta pyrittiin hyötykäyttämään kaikki osat. Tiedotuslaitoksen valistuselokuvassa korostuu optimistisuus sodan ravintopulan keskellä.

still photo

LAHJAKENGISSÄ KOULUTIELLE

Aimo Jäderholm | Finland 1950 | Documentary | 8 min

Even when the war was over, depression and rationing had an effect on Finland until the early 1950s. Finns living in America collected money to buy leather and send it to Finland, where aid workers had it made into shoes. These shoes were given to children from poor families.

Vaikka sota oli päättynyt, pula-aika ja säännöstelytalous jatkuivat Suomessa 1950-alkuvuosiin asti. Amerikansuomalaiset hankkivat keräysrahoilla Suomeen lähetettäväksi nahkaa, jonka Suomen Huolto sitten teetti kengiksi. Kengät jaettiin varattomien perheiden lapsille.

still photo

URHEILU JA ALKOHOLINKÄYTTÖ

Risto Linnus | Finland 1966 | TV-documentary | 9 min

In an episode of a Finnish television programme, Leikki sikseen (Joking Aside), people from a small rural community are asked their opinions about distilling moonshine and the moderate use of alcohol. The nearest liquor store is 150 kilometres away, so the residents don’t view making moonshine as a crime. The police see the situation a little differently.

MTV:n ohjelmasarjan Leikki sikseen jaksossa pihtiputaalaisilta kysytään mielipiteitä pontikankeitosta ja alkoholin kohtuukäytöstä. Lähin Alko sijaitsee n. 150 km:n päässä, joten kuntalaiset eivät koe pontikankeittoa suurena rikoksena. Poliisin näkökulma asiaan on hieman erilainen.

still photo

RANTOJEN MIEHET

Hannu Peltomaa | Finland 1971 | Documentary | 30 min

Heavy drinkers and winos talk openly about their lives and problems. Their stories paint a picture of society’s forgotten people, whose descent into alcoholism was caused by war or difficulties in their lives. They are aware of their own situation: they have plenty of intelligence, but lack the will to make a change. This film is a cry for help on behalf of people, a dispassionate and honest portrayal of the position of alcoholics in Finnish society at the beginning of the 1970s.

Rappioalkoholistit, rantojen miehet ja naiset, kertovat itse avoimesti elämästään ja ongelmistaan. Heidän kertomustensa kautta hahmottuu kuva yhteiskunnan laitapuolen eläjistä, joiden alkoholiin sortumisen syynä on ollut sota tai vaikeat elämänolot. He tiedostavat oman tilansa; järki on tallella, mutta tahto puuttuu. Elokuva on hätähuuto ihmisen puolesta, se on kiihkoton ja rehellinen kuvaus rappioalkoholistien asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa 1970-luvun alussa.

still photo

KOLMETOISTA PÄIVÄÄ ELÄMÄSTÄ

Heikki Partanen, Hannu Eerikäinen | Finland 1978 | Documentary | 31min

”Maire from Posio daydreams about getting a job. Young people from Sotkamo sleep until noon. Anita from Imatra – newly graduated from high school – is getting a commercial driver’s license in order to apply for a job. Kari from Sodankylä travels a 1000 kilometres to Turku for a construction job – only to be put on enforced leave. Many of these things are new to us. We had impromptu meetings with many young people – all of their lives touched by unemployment. The film consists of stories told by young, unemployed people.” (Eerikäinen and Partanen)

”Posion Mairelle työn saaminen on päiväunelma. Sotkamon nuoret nukkuvat puoleen päivään. Imatran Anita – kevään ylioppilas – ajaa kuorma-autokortin saadakseen työtä. Sodankylän Kari matkustaa tuhat kilometriä Turkuun rakennustöihin – joutuu pakkolomalle. Monet asiat ovat meille uutta. Kohtasimme paljon nuoria etukäteen valmistelematta – joiden kaikkien ”elämän käsikirjoituksesta” työttömyys repii irti kalliita sivuja. Elokuva koostuu työttömien nuorten kertomuksista.” (Eerikäinen ja Partanen).

 

FINNISH FILM ARCHIVE 2

 

SD_logo08.indd

recommends

10.3. THU/TO 14:00 | NIAGARA | T53 | starting from 8 € buyticket_96x20
12.3. SAT/LA 18:00 | NIAGARA | L55 | starting from 8 € buyticket_96x20Language/kieli: Fin

still photo

VESILASI

M.A. Numminen | Finland 1963 | Experimental | 3 min

The man’s armless writing practices are cut short by a spastic fit when the woman starts laughing at him. In the opening scene of this minimalist silent film, the woman lifts a glass of water with her feet for the man to drink.

Miehen kädettömät kirjoitusharrastukset katkeavat spastiseen kohtaukseen naisen ryhdyttyä nauramaan. Minimalistisen mykkäelokuvan avainkohtauksessa nainen nostaa jaloillaan vesilasin miehen juotavaksi.

still photo

TIILISEINÄ

M.A. Numminen | Finland 1963 | Experimental | 4 min

The film shows the coarse but porous surface and the cross-bonding of a brick wall in Helsinki. The film uses special effects, such as double exposure, focal length changes and rotating the camera. In addition, the film surprises the viewer with a speedy conclusion.

Elokuva esittelee erään helsinkiläisen tiiliseinän karkeaa mutta huokoista olemusta sekä seinätekstuurin ristilimityksiä. Erikoistehosteina nähdään kaksoisvalotuksia, polttovälin muutoksia sekä kameran pyöritystä. Elokuva yllättää katsojan myös vauhdikkaalla loppuratkaisulla.

still photo

SUOMEN TALVISOTA

M. A. Numminen, Peter Widén, Markku Into | Finland 1969 | Experimental | 15 min

Led by Peter Widén and M. A. Numminen, this collective improvisation film shot in the forests of Turku and Helsinki shows a group waging a wintery war armed with rifles, electric guitars and pig masks. The film includes scenes of the president laying the foundation stone of Finlandia Hall. In addition to Numminen, the film’s army includes, among others, Markku Into, Jarkko Laine, Pentti Kejonen, Rauli Badding Somerjoki, Vappu Taipale and a group of actors from the Ylioppilasteatteri theatre.

Peter Widénin ja M. A. Nummisen johdolla kollektiivisena improvisaationa Turun ja Helsingin metsissä toteutetussa elokuvassa kiväärein, sähkökitaroin ja sikanaamarein varustautunut ryhmä suorittaa ankaria talvisia sotatoimia. Välikuvina nähdään otteita tasavallan presidentistä muuraamassa Finlandia-talon peruskiveä. Nummisen lisäksi elokuvan sotajoukoissa ovat mukana mm. Markku Into, Jarkko Laine, Pentti Kejonen, Rauli Badding Somerjoki, Vappu Taipale sekä joukko Ylioppilasteatterin näyttelijöitä.

still photo

SÄHKÖKVARTETTI – KAUKANA VÄIJYY YSTÄVIÄ

| Finland 1968 | Experimental | 3 min

The electronic side of underground music was epitomized by M. A. Numminen’s Sähkökvartetti (Electronic Quartet). The machine built by designer Erkki Kurenniemi was the world’s first collectively operated electronic instrument. The players of this instrument included Tommi Parko, Peter Wildén, Arto Koskinen and M. A. Numminen. The band had only one song, Kaukana väijyy ystäviä (Friends Lurk in the Distance), a short excerpt of which was preserved as part of Finnish broadcasting company Yle’sUngdom for helvete (Youth Hell)programme.

Undergroundin elektronimusiikillista puolta ilmensi M. A. Nummisen Sähkökvartetti. Erkki Kurenniemen rakentama laite oli maailman ensimmäinen kollektiivisesti operoitava elektronisoitin. Laitteen soittajistoon kuuluivat Tommi Parko, Peter Widén, Arto Koskinen sekä M. A. Numminen. Kokoonpanolla oli ainoastaan yksi kappale, Kaukana väijyy ystäviä, josta on säilynyt lyhyt ote Ylen Ungdom för helvete -ohjelmassa.

still photo

HERRA HUU – JESTAPA JEPULIS PENIKAT SIPULIKS

Jaakko Talaskivi | Finland 1973 | Animation | 3 min

In this episode of a children’s animation film, Mr. Who dreams of a monkey and a gorilla. Over the years, M. A Numminen’s song about a monkey and a gorilla has become a classic.

Lastenelokuvan animaatiojaksossa nähdään Herra Huun uni apinasta ja gorillasta. M. A. Nummisen samannimisestä lastenlaulusta on tullut vuosien saatossa klassikko.

still photo

DAS NEORUSTIKALE DUO AUS FINNLAND
UUSRUSTIIKKINEN DUO SUOMESTA

Heikki Huttunen | Finland 1990 | Documentary | 1 min

In order to conquer the German market, M. A. Numminen and Pedro Hietanen made a promotional film, where the duo perform a candid version of the classic Finnish folk song Kaikki linnut laulelevat (All the Birds Are Singing).

Saksankielisten markkinoiden valloittamiseksi M. A. Numminen ja Pedro Hietanen laativat kokoonpanostaan mainoselokuvan, jossa kaksikko käy ennakkoluulottomasti mm. Kaikki linnut laulelevat -kansanlaulun kimppuun.

still photo

THE GENERAL FORM OF A TRUTH-FUNCTION
TOTUUSFUNKTION YLEINEN MUOTO

Helena Vapaa | Finland 1991 | Experimental | 6 min

This experimental film is based on Ludwig Wittgenstein’s magnum opus Tractatus Logico-Philosophicus. With the medium of music, the film portrays the gradual slide of logical thinking into metaphysics. The opaque nature of the text is mediated by M. A. Numminen’s dance choreography.

Kokeellinen musiikkielokuva perustuu Ludwig Wittgensteinin pääteokseen Tractatus Logico-Philosophicus. Elokuva kertoo musiikin keinoin loogisen ajattelun vähittäisestä liukumisesta metafysiikkaan. Tekstin vaikeaselkoisuutta on pyritty lievittämään M. A. Nummisen tanssikoreografialla.

still photo

IN CAUPONA VERITAS – BAARISSA ON TOTUUS

Matti Hartikainen | Finland 1992 | Documentary | 26 min

An underground beer movie, where a Finnish bar’s mysticism is combined with an urban beat. M. A. Numminen and poet Markku Into stop off at 12 bars in Turku to get a sense of the rich folk culture of these watering holes.

Olut-underground-elokuva, jossa suomalaisten keskiolutbaarien mystiikka yhdistyy urbaaniin sykkeeseen. M. A. Numminen ja runoilija Markku Into pistäytyvät 12 turkulaisessa keskiolutbaarissa aistimassa kaljakuppiloiden rehevää kansankulttuuria.

still photo

TIETÄMÄTTÖMYYDESSÄÄN

Erkki Kupari | Finland 1995 | Experimental | 4 min

M. A. Numminen reinterprets his old underground classic in Finnish broadcasting company Yle’s Saa uskaltaa (Be Bold)music programme. The accompanying choreography is one of the most breathtaking of Numminen’s career.

M. A. Numminen tulkitsee uudelleen vanhan underground-kappaleensa Ylen Saa uskaltaa -musiikkiohjelmassa. Esityksessä nähtävä koreografia on Nummisen uran hengästyttävimpiä.

still photo

M. A. NUMMINEN SINGS WITTGENSTEIN
M. A. NUMMINEN LAULAA WITTGENSTEINIA

Claes Olsson | Finland 1993 | Fiction | 2 min

In the first episode of a popular musical short film series, M. A. Numminen and Pedro Hietanen dig into logical empirism with the help of Ludwig Wittgenstein’s logical-philosophical thesis. Directed by Claes Olsson.

Claes Olssonin ohjaaman, suositun musiikkilyhytelokuvasarjan ensimmäisessä osassa M. A. Numminen ja Pedro Hietanen pureutuvat loogiseen empirismiin Ludwig Wittgensteinin loogis-filosofisen tutkielman myötävaikutuksella.

still photo

M. A. NUMMINEN GOES TECH-NO
M. A. NUMMINEN TAITAA TEKNON

Claes Olsson | Finland 1995 | Fiction | 4 min

In the second episode of the musical short film series, we hear M. A. Numminen and Pedro Hietanen’s techno-oriented rendition of singing duo Baccara’s classic disco hit ”Yes Sir, I Can Boogie.

Musiikkilyhytelokuvasarjan toisessa osassa nähdään M. A. Nummisen ja Pedro Hietasen tech-no -orientoitunut tulkinta lauluduo Baccaran taannoisesta disco-hitistä Yes Sir, I Can Boogie.

still photo

M. A. NUMMINEN MEETS SCHUBERT
M. A NUMMINEN TAPAA SCHUBERTIN

Claes Olsson | Finland 1997 | Fiction | 4 min

In the third episode of the musical short film series, M. A. Numminen performs Franz Schubert’s lied Ständchenaccompanied by Gustav Djupsjöbacka.

Musiikkilyhytelokuvasarjan kolmannessa osassa M. A. Numminen esittää Gustav Djupsjöbackan säestyksellä Franz Schubertin liedin Ständchen.

still photo

M. A. NUMMINEN TURNS RABBIT – THE UNIVERSAL DECLARATION OF THE RIGHTS OF THE RABBITS
M. A. NUMMINEN JÄNIKSENÄ – MAAILMANLAAJUINEN JULISTUS JÄNISTEN OIKEUKSIEN PUOLESTA

Claes Olsson | Finland 2000 | Fiction | 4 min

In the fourth episode of the musical short film series, M. A. Numminen and Pedro Hietanen propagate for the happy lives of rabbits, with the help of a hundred little rabbits at the Snow Castle of Kemi. Rabbits of the world, unite!

Musiikkilyhytelokuvasarjan neljännessä osassa M. A. Numminen ja Pedro Hietanen propagoivat jänisten onnellisen elämän puolesta sadan pikkujäniksen avustuksella Kemin lumilinnassa. Kaikkien maiden jänikset, liittykää yhteen!

still photo

FAHRRADFAHREN IST NOTWENDIG
PYÖRÄILY ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ

Sökö Kaukoranta | Finland 1999 | Fiction | 2 min

In this music film extolling the health benefits of bicycling, M. A. Numminen performs an excerpt from Swedish writer Eric Sandström’s book Att cykla är nodvändigt (Bicycling Is Necessary),demonstratively in German. Following the same logic, Numminen’s bike is pedalled by actress Anneli Sauli in his stead.

Pyöräilyn terveellisyyttä ylistävässä musiikkielokuvassa M. A. Numminen esittää ruotsalaisen Eric Sandströmin kirjasta Att cykla är nödvändigt poimimansa tekstin havainnollisesti saksaksi. Vastaavalla loogisuudella Nummisen pyörää polkee artistin puolesta Anneli Sauli.

still photo

MANSIKKA

Pekka Piiroinen, Mika Välimäki | Finland 2000 | Animation | 3 min

A plasticine study of life’s small pleasures and the meaning of freedom. The soundtrack consists of M. A. Numminen’s Tahdon vapauden(I Want to Be Free)song lyrics, which tries to answer the fundamental question: Do I have the freedom to love?

Muovailuvahaetydi elämän pienistä iloista ja vapauden merkityksestä. Ääniraidalla käytetään M. A. Nummisen Tahdon vapauden -laulun tekstiä, jossa ollaan perimmäisten kysymysten äärellä: onko minulla vapaus lempiä?

still photo

MUSTAMAKKARA

Sami Sänpäkkilä | Finland 2012 | Experimental | 2 min

In this combination of music video, experimental film and promotional film, M. A. Numminen praises the traditional dishes of the Finnish Pirkanmaa region. The first episode of the two-part culinary trilogy, made in collaboration with DJ Sane.

Musiikkivideon, kokeellisen elokuvan ja mainoselokuvan rajapinnassa M. A. Numminen ylistää pirkanmaalaista perinneruokaa. Yhteistyössä DJ Sanen kanssa toteutetun kaksiosaisen kulinaarisen trilogian avausosa.

still photo

M. A. NUMMINEN KEITTÄÄ MUNAN

Sami Sänpäkkilä | Finland 2016 | Experimental | 2 min

M. A. Numminen cooks and eats a classic dish from Vehkajärvi called ‘grandfather’s egg’. The second episode of the two-part culinary trilogy, made in collaboration with DJ Sane.

M. A. Numminen valmistaa ja nauttii vehkajärveläisen klassikon, isoisän munan. Yhteistyössä DJ Sanen kanssa toteutetun kaksiosaisen kulinaarisen trilogian jälkimmäinen osa.