European Film Awards 1

 

K21 | 6.3. WED/KE 22:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L101 | 9.3. SAT/LA 10:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 85 min

still photo

KAPITALISTIS
KAPITALISTI

Pablo Munoz Gomez | Belgium, France 2017 | Fiction | 15 min

Santa is capitalist. He brings toys to the rich kids and sweatshirts to the poor ones. – Nikos, 5 years old.

Joulupukki on kapitalisti. Hän tuo leluja rikkaille lapsille ja villapaitoja köyhille. – Nikos, 5 vuotta.

still photo

I SIGNED THE PETITION
ALLEKIRJOITIN ADRESSIN

Mahdi Fleifel | United Kingdom, Germany, Switzerland 2018 | Documentary | 11 min

Immediately after a Palestinian man signs an online petition, he is thrown into a panic-inducing spiral of self-doubt. Over the course of a conversation with an understanding friend, he analyses, deconstructs and interprets the meaning of his choice to publicly support the cultural boycott of Israel.

Allekirjoitettuaan nettiadressin palestiinalaismies suistuu välittömästi paniikinomaiseen epäilyksen kierteeseen. Keskustellessaan ymmärtäväisen ystävän kanssa hän analysoi, purkaa ja tulkitsee, mitä merkitsee päätös tukea julkisesti Israelin kulttuuriboikottia.

still photo

SRAM
SHAME
HÄPEÄ

Petar Krumov | Bulgaria 2017 | Fiction | 24 min

Macho is a poor boy, who skips school to work on a construction site. The only ray of light for him is his girlfriend, Donna .Yet, she is ashamed of his mother, who works as janitor in their school. Macho has to chose between his mother and his love, and he finds his own way to deal with his emotions.

Macho on köyhä poika, joka pinnaa koulusta työskennelläkseen rakennustyömaalla. Hänen elämänsä ainoa valonsäde on tyttöystävä Donna. Mutta Donna häpeää Machon äitiä, joka työskentelee siivoojana heidän koulussaan. Machon on valittava äitinsä ja rakkautensa väliltä, ja hän löytää oman tapansa käsitellä tunteitaan.

still photo

MERYEM

Reber Dosky | The Netherlands 2017 | Documentary | 16 min

Filmed during the battle of Kobani, this film reveals the women at the heart of the fight against IS. With stoical perseverance and the aid of American airstrikes, these women are leading the fight for freedom.

Kobanên taistelun aikana kuvattu elokuva kertoo naisista Isisin vastaisen taistelun ytimessä. Stoalaisen tyynen sinnikkyytensä ja amerikkalaisten ilmaiskujen avulla naiset johtavat taistelua vapaudesta.

still photo

VYPUSK ’97
GRADUATION ’97
VALMISTUJAISET ’97

Pavlo Ostrikov | Ukraine 2017 | Fiction | 19 min

Roman lives a lonely life in a provincial city and works as a technician. For the first time since graduation, Liuda, his ex-classmate, comes back to town. Nobody has heard anything from her for twenty years, but Roman is set on not losing her again.

Roman työskentelee teknikkona ja elää yksinäistä elämää maalaiskaupungissa. Ensimmäistä kertaa valmistumisensa jälkeen Liuda, hänen entinen luokkatoverinsa, saapuu takaisin kaupunkiin. Kukaan ei ole kuullut naisesta mitään kahteenkymmeneen vuoteen, mutta Roman ei aio menettää häntä uudelleen.

European Film Awards 2

 

T35 | 7.3. THU/TO 12:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

P94 | 8.3. FRI/PE 22:00 | HÄLLÄ | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 81 min

still photo

KONTENER
CONTAINER
PARAKKI

Sebastian Lang | Germany 2017 | Fiction | 30 min

Maryna and Tava are working shifts on a milk farm in Eastern Germany. In the village, they are known as ‘the two Poles’. They themselves ignore each other existence. When the farm manager goes on a business trip Tava does not show up at work and seems to have disappeared. The next night a disturbing encounter takes place. Maryna wakes up in her container realizing that she is not alone: Tava is lying next to her, fast asleep, firmly clinging to her. But during night shift Maryna withholds the news of her compatriot having returned. When she returns to her container Tava has disappeared again. Her tracks are losing themselves at some drinking session in the surrounding countryside.

Maryna ja Tava työskentelevät maitotilalla Itä-Saksassa. Kylässä heidät tunnetaan “niinä kahtena puolalaisena”. He eivät itse kiinnitä toisiinsa huomiota. Kun tilanhoitaja lähtee liikematkalle, Tava ei ilmesty töihin ja tuntuu kadonneen. Seuraavana yönä tapahtuu ahdistava kohtaaminen. Maryna herää parakissaan ja huomaa, ettei ole yksin: Tava makaa hänen vieressään syvässä unessa, pitäen hänestä tiukasti kiinni. Mutta yövuoron aikana Maryna ei kerro toverinsa paluusta. Kun hän palaa parakkiin, Tava on taas kadonnut. Hänen jälkensä ovat kadonneet ympäröivällä maaseudulla juopottelusession jälkeen.

still photo

GLI ANNI
THE YEARS
VUODET

Sara Fgaier | Italy, France 2018 | Documentary | 20 min

A woman gives voice to Annie Ernaux The years’s text, a few collected fragments on the shores of a timeless Sardinia. Neither the words, nor the images, drawn from the family films, are expected to complete the narration of her story: places from her past. The mountains on the cost, a seascape, gardens, terraces, rooms of an apartment emerge like reflections of a fragmented and ever-changing memory, uncovered by a new light. The details in each gesture, in each face, of scenes of a life lived amongst family, reassembled and freed from their original context, become expressive elements of a confession that is both personal discovery and collective narration.

Nainen antaa äänensä Annie Ernaux’n The Years -kirjalle, muutamalle kootulle katkelmalle ajattoman Sardinian rannoilla. Perhevideoista otettujen kuvien ja sanojen ei odoteta päättävän kertomusta hänen tarinastaan: paikkoja hänen menneisyydestään. Rannikon vuoret, merimaisema, puutarhat, terassit ja asunnon huoneet ilmestyvät kuin heijastukset hajanaisista ja alati muuttuvista muistoista, uuden valon paljastamina. Jokaisen eleen ja kasvojen yksityiskohdat sekä perheen kanssa eletyn elämän kohtaukset muuttuvat uudelleen koottuina ja alkuperäisestä asiayhteydestään irrotettuina ilmaisuvoimaisiksi osasiksi tunnustusta, joka on samalla sekä henkilökohtainen löytö että yhteinen kertomus.

still photo

L’ÉCHAPÉE
THE ESCAPE
PAKO

Laëtitia Martinoni | France 2018 | Fiction | 10 min

Alice sings, wears make-up and cracks herself up. She is happy. Yet she is at the hospital, just out of surgery. She is very ill and totally bald. However, she is love with her surgeon. He is her savior and comes to see her every evening. Each of his visits is a magical moment for Alice and helps her forget her unbearable situation. Alice escapes into her own dreamworld and makes her life over into a sweeter, love-filled one ….

Alice laulaa, meikkaa ja saa itsensä nauramaan. Hän on onnellinen. Mutta hän on sairaalassa, juuri leikattuna. Hän on hyvin sairas ja täysin kalju. Hän on rakastunut kirurgiinsa. Mies on hänen pelastajansa, joka tulee katsomaan Alicea joka ilta. Jokainen vierailu on maaginen hetki Alicelle ja auttaa häntä unohtamaan sietämättömän tilanteensa. Alice pakenee omaan haavemaailmaansa ja kuvittelee elämänsä suloiseksi ja rakkauden täyteiseksi…

still photo

LÂCHEZ LES CHIENS
RELEASE THE DOGS
PÄÄSTÄKÄÄ KOIRAT IRTI

Manue Fleytoux | France, Belgium 2017 | Fiction | 21 min

Anouck is a resigned girl, torn between two loves, two violences : her man, an attractive watchdog ,and her little brother, a young mad pup. The night of the boy’s 18th, this delicate triangle explodes, Anouck’s revolt is on its way…

Anouck on alistunut tyttö, kahden rakkauden ja voiman kahtia repimä: hänen miehensä, komean vahtikoiran, sekä pikkuveljensä, nuoren, villin pennun. Pojan 18-vuotispäivänä tämä hauras kolmiodraama räjähtää, ja Anouckin kapina lähestyy…

European Film Awards 3

 

P65 | 8.3. FRI/PE 18:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

S143 | 10.3. SUN/SU 14:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 86 min

still photo

AQUAPARQUE
VESIPUISTO

Ana Moreira | Portugal 2018 | Fiction | 17 min

In an abandoned waterpark, a girl and a boy are hidden from the outside world. Between the graffited ruins of the old swimming pools and blunt slides, they find a shelter to grieve from their loss of hopes and dreams.

Tyttö ja poika ovat piilossa ulkomaailmalta hylätyssä vesipuistossa. Graffitien peittämien vanhojen uima-altaiden raunioiden sekä kuivuneiden vesiliukumäkien keskeltä he löytävät turvapaikan, jossa surra toivon ja unelmien menetystä.

still photo

WHAT’S THE DAMAGE
TULIKO VAHINKOA

Heather Phillipson | United Kingdom 2017 | Experimental, Fiction | 7 min

WHAT’S THE DAMAGE is a proposition and provocation, answering back to ongoing crises under white patriarchy, relaying and augmenting feelings and gestures of chronic unease, protest and dissent. Phillipson’s summons and riposte storms in via menstrual blood, rising up against leadership circle-jerks, weeping vortexes, seared orang utans, animal-fat banknotes, and advancing supermoons, pizzas and drones.

Elokuva on ehdotus ja yllytys, joka vastaa samalla mitalla valkoisen patriarkaatin jatkuviin kriiseihin, välittäen ja voimistaen kroonisen levottomuuden, vastustuksen ja erimielisyyden tunteita ja eleitä. Phillipsonin haaste ja vastaveto syöksyy eteemme kuukautisveren, johdon runkkurinkien vastustamisen, itkevien kurimusten, palaneiden orankien, eläinrasvasetelien sekä lähestyvän superkuun, pizzojen ja lennokkien välityksellä.

still photo

BURKINA BRANDENBURG KOMPLEX
BURKINA BRANDERBURG -KOMPLEKSI

Ulu Braun | Germany 2018 | Experimental, Fiction | 19 min

A presumably African village, inhabited by Germans. The film Burkina Brandenburg Komplex describes a geographical construction that makes use of ‘our’ medial and collective image of Africa and puts it to the test through inaccuracies. An archaeological find is made in a mine: a Ferrari. We tag along with Joachim on his everyday rounds. He has his heart set on realising a common energy project. The Museum of Prussian Cultural Heritage is run by a black woman. She presents artefacts from Western consumer culture with a special emphasis on German products. Joachim is involved in the ritualistic production of energy in the village, but gets excluded when the ceremony is nearing its finale, finally catapulting himself out of the ‘story/history’.

Oletettavasti afrikkalainen kylä, saksalaisten asuttama. Elokuva kuvaa maantieteellistä rakennetta, joka käyttää hyväksi “meidän” keskeistä ja kollektiivista mielikuvaamme Afrikasta ja koettelee sitä sen virheellisyyksien kautta. Kaivoksessa tehdään arkeologinen löytö: Ferrari. Kuljemme Joachimin mukana hänen jokapäiväisellä reitillään. Hän haluaa toteuttaa yhteisen energiaprojektin. Preussilaisen kulttuuriperinnön museota johtaa mustaihoinen nainen. Hän esittelee länsimaisen kulutuskulttuurin artefakteja keskittyen erityisesti saksalaisiin esineisiin. Joachim osallistuu ritualistiseen energiantuotantoon kylässä, mutta jää ulkopuolelle seremonian lähestyessä loppuaan ja lopulta sinkoaa itsensä ulos “tarinasta/historiasta”.

still photo

LOS QUE DESEAN
THOSE WHO DESIRE
KAIPAUSTA ILMASSA

Elena López Riera | Switzerland, Spain 2018 | Documentary | 24 min

In the south of Spain, a race of colourfully painted pigeons, will reward not the one who flies the fastest, but the one who will have known how to seduce a female pigeon, and to fly the longest time at its sides.

Etelä-Espanjassa värikkäiden pulujen rotu ei palkitse sitä, joka lentää nopeimmin vaan sen, joka osaa vietellä naaraspulun ja lentää pisimpään sen vierellä.

still photo

WILDEBEEST
GNUU

Nicolas Keppens, Matthias Phlips | Belgium 2017 | Animation | 19 min

Going on a safari is a dream for many. For middle-aged couple Linda and Troyer, it turns into a horribly real adventure when they get left behind in the wilderness.

Safarille osallistuminen on monen unelma. Keski-ikäiselle pariskunnalle Lindalle ja Troyerille siitä tulee kammottavan todellinen seikkailu, kun he jäävät yksin villin luonnon keskelle.