Erikoisnäytöksissä nähdään esimerkiksi tämän vuoden Oscar®-ehdokkaita sekä maahanmuuttajateemaisia elokuvia.

Avajaisnäytös

K12 | 6.3. WED/KE 18:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 42 min

still photo

MALJ
THE MALLET
MOUKARI

Aleksandar Ilić | Jugoslavia 1977 | Documentary | 11 min

Aleksandar Ilić (b. 1927) masterpiece tells the story of chickens on a sorting line. The weak and odd-coloured specimens fall straight to containers which are crushed by a powerful hammer. But all chickens do not submit…

Aleksandar Ilić (s. 1927) mestarillinen tarina kananpojista lajitteluhihnalla. Heikot ja poikkeavanväriset yksilöt erotellaan tuhottaviksi. Mutta kaikki eivät alistu…

still photo

SOCIUMIS PATIMARI
PRISONER OF SOCIETY
YHTEISKUNNAN VANKI

Rati Tsiteladze | Georgia, Latvia 2017 | Documentary | 15 min

Prisoner of Society is an intimate journey into the world and mind of a young transgender woman trapped between personal desire for freedom and traditional expectations of her parents amid the growing tensions provoked by LGBT politics in Georgia. Focused on family, members of which reveal hidden fears, hopes and motives, the film connects the seemingly separate realities and poses the question – what it means to be a stranger in your own home and country.

Prisoner of Society on intiimi matka nuoren transsukupuolisen naisen maailmaan ja mieleen. Hän elää oman vapaudenkaipuunsa ja vanhempiensa perinteisten odotusten ristitulessa keskellä kiristyvää ilmapiiriä, jonka Georgian LGBT-politiikka on aikaansaanut. Elokuva keskittyy perheeseen, jonka jäsenet paljastavat salaiset pelkonsa, toiveensa ja motiivinsa, ja yhdistää toisiinsa näennäisesti eriävät todellisuudet. Se myös esittää kysymyksen, millaista on olla muukalainen omassa kodissaan ja maassaan.

still photo

INTIMITY
INTIIMIYS

Elodie Dermange | Switzerland 2017 | Animation | 5 min

As she is showering, dressing, putting on her make-up, a woman bares her soul. She speaks of her fears, her complexes, and the process of accepting – even loving – herself.

Nainen käy suihkussa, pukeutuu ja meikkaa ja paljastaa samalla sielunsa. Hän puhuu peloistaan, komplekseistaan ja prosessista oppia hyväksymään itsensä – jopa rakastamaan itseään.

still photo

EATNANVULOŠ LOTTIT – MAAN SISÄLLÄ LINNUT
BIRDS IN THE EARTH
MAAN SISÄLLÄ LINNUT

Marja Helander | Finland, Norway 2018 | Experimental, Fiction | 11 min

Birds in the Earth is a short film based on dance. The main characters are two young Sámi ballet students; Birit and Katja Haarla. The movie tells a bit melancholic story through their dance performances. At the same time it examines the deeper questions of the ownership of Sámi land.

Eatnanvuloš Lottit – Maan sisällä linnut on lyhyt tanssielokuva. Jokseenkin melankolisen tarinan esiintyjät ovat kaksi nuorta saamelaista balettiopiskelijaa: Birit ja Katja Haarla. Teos tutkii saamelaisalueiden omistajuuden takana piileviä syvempiä kysymyksiä.

Ihmiset liikkeellä

 

P92 | 8.3. FRI/PE 18:00 | HÄLLÄ | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L132 | 9.3. SAT/LA 18:00 | HÄLLÄ | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 100 min

still photo

OUR LIFE AS REFUGEE CHILDREN IN EUROPE
ELÄMÄMME PAKOLAISLAPSINA EUROOPASSA

Silvia Venegas Venegas | Spain 2018 | Documentary | 15 min

“Our Life as Refugee Children in Europe” is a brave, first-hand testimony told by children and youngsters of different nationalities who arrived in Greece and Sweden and have since been waiting. These are the voices of a generation forced to leave their home and childhood to find a safe place to live and rebuild their lives. This is the story of those who made it, but also of those who never arrived.

Elämämme pakolaislapsina Euroopassa on rohkea, omakohtainen tarina, jonka kertojina toimivat eri puolilta maailmaa Kreikkaan ja Ruotsiin tulleet lapset ja nuoret, jotka ovat odottaneet saapumisestaan lähtien. Heissä kiteytyy sen sukupolven ääni, joka on pakotettu jättämään lapsuus ja koti taakseen ja etsimään turvallista paikkaa elää ja rakentaa elämäänsä. Tämä on selviytyjien tarina, mutta myös niiden, jotka eivät koskaan saapuneet.

still photo

FACING MECCA
KASVOT KOHTI MEKKAA

Jan-Eric Mack | Switzerland 2017 | Fiction | 17 min

The hospital calls Fareed; his wife’s cancer has reached its terminal stage. Swiss pensioner Roli comes to his help and takes him to the hospital but the wife passes away shortly after, leaving the Syrian refugee alone with two daughters. Fareed wants to see his wife buried in accordance with Muslim rites but problems quickly arise: the graves in the local cemetery have not been aligned to face Mecca; the council is unable or unwilling to carry out the burial within 24 hours after death. Unimpressed by the council’s tactical heal-dragging, together they stumble into a bewildering forest of Swiss bureaucracy to which Roli finds a beautifully simple answer…

Fareedille soitetaan sairaalasta. Hänen syöpäsairas vaimonsa on kuolemaisillaan. Sveitsiläinen Roli tulee Fareedin avuksi ja vie hänet sairaalaan. Vaimo menehtyy pian tämän jälkeen ja jättää Syyriasta paenneen miehensä yksin kahden tyttären kanssa. Fareed haluaa haudata vaimonsa muslimiperinteen mukaisesti, mutta se aiheuttaa ongelmia: paikallisen hautausmaan hautoja ei ole suunnattu Mekkaa kohti, eikä kunnanvaltuusto kykene tai haluaa suorittaa hautausta 24 tunnin kuluessa kuolemasta. Ystävykset kyllästyvät valtuuston viivyttelyyn ja sveitsiläisen byrokratian hämmentävään viidakkoon, mutta sitten Roli keksii tilanteeseen yksinkertaisen ratkaisun.

still photo

DOKTER CO
DOCTOR CO
TOHTORI CO

Lysander Wiering | The Netherlands 2017 | Documentary | 25 min

Eighty-year old Doctor Co cycles all over Amsterdam to visit refugees in run-down garages and empty buildings. They stay here illegally and aren’t eligible for professional medical care. Doctor Co tends to them and listens to their stories. They live in wretched circumstances; alcohol abuse and conflicts among themselves are regular occurrences. What motivates the old doctor to stick up for them unconditionally?

80-vuotias tohtori Co pyöräilee ympäri Amsterdamia ja vierailee pakolaisten luona ränsistyneissä autotalleissa ja hylätyissä rakennuksissa. He ovat maassa laittomasti eivätkä ole oikeutettuja ammattilääkäreiden hoitoon. Tohtori Co hoitaa heitä ja kuuntelee heidän tarinoitaan. He elävät kurjissa oloissa, ja alkoholiongelmat sekä keskinäiset riidat ovat yleisiä. Mikä motivoi vanhaa lääkäriä puolustamaan heitä ehdoitta?

still photo

SYKKELFUGL
BIKE BIRD
LINTU PYÖRÄN SELÄSSÄ

Odveig Klyve, Kari Klyve-Skaug | Norway 2018 | Fiction | 15 min

Zahra (12) is from Afghanistan, and an asylum seeker in Norway. She has a dream she wants to realize, and this turns out to be difficult for her – but Zahra is a fighter. Bike Bird is a visual story about balancing between two cultures.

Zahra (12) on afganistanilainen turvapaikanhakija Norjassa. Hänellä on unelma, jonka toteuttaminen osoittautuu vaikeaksi – mutta Zahra on taistelija. Lintu pyörän selässä on visuaalinen tarina tasapainoilusta kahden kulttuurin välissä.

still photo

NO MAN IS AN ISLAND
YKSIKÄÄN IHMINEN EI OLE SAARI

Ali Parandian | Norway 2017 | Fiction | 28 min

After a day of swimming and drinking by the river, Erffan, Amir and Carlos are joined by a man who calls himself Jesus. With him, he brings a message of tolerance, reconciliation and brotherhood.

Erffan, Amir ja Carlos viettävät päivää uiden ja juopotellen joen rannalla. Heidän seuraansa liittyy mies, joka kutsuu itseään Jeesukseksi. Mies tuo mukanaan viestin suvaitsevaisuudesta, sovinnosta ja veljeydestä.

 

Minikino

 

| 10.3. SUN/SU 10:00 | NIAGARA | Free/ Ilmainen

Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 39 min

still photo

BEI NACHT ERWACHT
NIGHT MOVES
ÖISTÄ LIIKETTÄ

Falk Schuster | Germany 2018 | Animation | 4 min

Deep in the night when everyone is fast asleep, funny shapes and jolly beasts rumble though the bedroom. There is so much to discover! Only the break of dawn will put an end to their nightly adventures. But dusk is only a stone’s throw away.

Yön pimeydessä, kun kaikki jo nukkuvat, hassut hahmot ja hullunkuriset hirvitykset rymistävät makuuhuoneessa. On niin paljon uutta koettavaa! Aamun sarastus laittaa lopun niiden yöllisille seikkailuille, mutta seuraava hämärän hetki on vain kiven heiton päässä.

still photo

PLODU MRAKU
THE FRUITS OF CLOUDS
PILVIEN HEDELMÄT

Kateřina Karhánková | Czech Republic 2017 | Animation | 10 min

The Story of a little Furry, who will make a great discovery by overcoming the fear of the unknown.

Tarina pienestä Furrystä, joka selättää pelkonsa tuntematonta kohtaan ja oppii siten jotain ihmeellistä.

still photo

THE THEORY OF SUNSET
TEORIA AURINGONLASKUSTA

Roman Sokolov | Russia 2017 | Animation | 9 min

Deep at night, one little man is crossing the winter forest. While people are sleeping he has to do very important job -carry on the new day to start in time.

Pieni mies kulkee yön hämärässä läpi talvisen metsän. Muiden nukkuessa hänellä on tärkeä työ tehtävänään: hänen on kuljetettava uusi aamu sarastamaan ajoissa.

still photo

NEIL

Martin Posta | Czech Republic 2017 | Animation | 6 min

In order to fulfill his dream, Neil The Space Bear lands with his spaceship after a long and stressful journey on an unknown planet. Without knowing what the future holds he sets off for an abandoned city where he may find what he has been looking for.

Avaruuskarhu Neil laskeutuu pitkän ja vaivalloiseen matkan jälkeen aluksellaan tuntemattomalle planeetalle toteuttaakseen toiveensa. Neil ei osaa edes aavistaa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, vaan ryhtyy kulkemaan kohti hylättyä kaupunkia, josta hänen etsimänsä saattaa viimeinkin löytyä.

still photo

PLANET Z -SURPRISE EGG
PLANEETTA Z -YLLÄTYSMUNA

Maria Björklund | Finland 2018 | Animation | 7 min

Tora, a tiger-like predator with two mouths, encounters an annoyingly optimistic creature called Pinki that seems to believe Tora is its mother.

Tora, tiikerin kaltainen saalistaja jolla on kaksi suuta, kohtaa ärsyttävän optimistisen olion nimeltä Pinki. Pinki näyttää kuvittelevan, että Tora on sen äiti.

still photo

ISLAND
SAARI

Robert Löbel, Max Mörtl | Germany 2017 | Animation | 3 min

On a small island a bunch of exotic creatures run across each other.

Pienellä saarella eksoottiset olennot kohtaavat toisensa.

 

The Oscar® Nominated Short Films 2019

 

L100 | 9.3. SAT/LA 23:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 € | K18
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 104 min

still photo

MADRE
MOTHER

Rodrigo Sorogoyen | Spain 2017 | Fiction | 18 min

A single mother receives the call of her seven-year-old son who is on vacation with his father in the French Basque Country. At first the call is a cause for joy, but soon it becomes a horrible nightmare when the child tells her that he is alone and cannot find his father who left a while ago.

still photo

FAUVE

Jeremy Comte | Canada 2018 | Fiction | 16 min

Set in a surface mine, two boys sink into a seemingly innocent power game with Mother Nature as the sole observer.

still photo

MARGUERITE

Marianne Farley | Canada 2017 | Fiction | 20 min

An aging woman and her nurse develop a friendship that inspires her to unearth unacknowledged longing and thus help her make peace with her past.

still photo

DETAINMENT

Vincent Lambe | Ireland 2018 | Fiction | 30 min

Two ten year-old boys are detained by police under suspicion of abducting and murdering a toddler. A true story based on interview transcripts and records from the James Bulger case which shocked the world in 1993 and continues to incite public outrage.

still photo

SKIN

Guy Nattiv | United States 2018 | Fiction | 20 min

A small supermarket in a blue collar town, a black man smiles at a 10 year old white boy across the checkout aisle. This innocuous moment sends two gangs into a ruthless war that ends with a shocking backlash.