Festivaali avataan tuttuun tapaan näytöksellä, johon on koottu valikoima festivaalin erikoisohjelmistossa esitettäviä lyhytelokuvia.

Avajaisnäytös

 

K9 | 4.3. WED/KE 18:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 57 min

still photo

DULCE

Angello Faccini, Guille Isa | United States, Colombia, Peru 2018 | Documentary | 11 min

On Colombia’s Pacific Coast, a mother teaches her daughter, Dulce, how to swim. It is an essential skill in this remote region, where livelihoods are made on the sea and where rising tides, made worse by climate change, have swept entire villages away in recent years. Overcoming her fear of the water is just one element of Dulce’s budding awareness of her natural and cultural surroundings.

Tyynenmeren rannikolla Kolumbiassa äiti opettaa tytärtään Dulcea uimaan. Se on tärkeä taito syrjäisellä seudulla, jossa elanto tienataan merestä ja jossa ilmastonmuutoksen pahentamat nousuvedet ovat viime vuosina vieneet mennessään kokonaisia kyliä. Veden pelon voittaminen on vain yksi osa Dulcen kasvavaa tietoisuutta häntä ympäröivästä luonnosta ja kulttuurista.

still photo

LUMIKKO
THE LITTLE SNOW ANIMAL

Miia Tervo | Finland 2009 | Documentary | 20 min

It’s not wrong to want love – you just need to look for it in the right place.

Ei ole väärin haluta rakkautta, pitää vain tietää mistä etsiä.

still photo

UP AT NIGHT
YÖN TUNTEINA

Nelson Makengo | Congo, Belgium 2019 | Documentary | 21 min

darkness > in the depths of the working class neighbourhoods, in the absurdity of the rubble of endless nights, night > in this nocturnal shipwreck of the physical and symbolic power cut, resistance > abandoned to itself like a motherless chick, like a pot without a lid, like a house without a window, without a door, like a door without a lock, like a lock without a key… light > resilience, darkness > and the beauty of resistance?

pimeys > työläislähiön syövereissä, loputtomien öiden raunioiden absurdiudessa, yö > fyysisen ja symbolisen sähkökatkon öisessä haaksirikossa, vastarinta > hylättynä kuin emoton linnunpoika, kuin vakka ilman kantta, kuin talo ilman ikkunaa, ilman ovea, kuin ovi ilman lukkoa, kuin lukko ilman avainta… valo > lannistumattomuus, pimeys > ja vastarinnan kauneus?

still photo

NULLA NULLA

Dylan River | Australia 2014 | Fiction | 6 min

A young policeman, fresh out of the academy, gets his first taste of the complexities of community life. Taken under the wing of a senior Aboriginal Community Police Officer, he is thrown into the deepend when he is encouraged to repsond to a Domestic Dispute on his own.

Juuri akatemiasta valmistunut nuori poliisi saa esimakua yhteisöelämän monimutkaisuudesta. Aboriginaaliyhteisön vanhemman poliisin suojeluksessa oleva nuorimies joutuu tositoimiin, kun häntä rohkaistaan vastaamaan kotiväkivaltahälytykseen yksin.