Australian alkuperäiskansat 2

T31 | 5.3. THU/TO 20:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 €  | S-Etukortilla ilmaiseksi torstain näytöksiin / Free admission with S-Etukortti Card on Thursday
osta lippu osta lippu

L84 | 7.3. SAT/LA 22:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 9 € | Ikäraja / Age limit: 18
osta lippu  osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 85 min

still photo

NOBODY’S CHILD
EI KENENKÄÄN LAPSI

CJ Friday | Australia 2017 | Fiction | 9 min

Lolly has always searched for her father who abandoned her and her sister DeDe, believing that finding him will right all wrongs. Her quest leads her into an adult world, which it seems, is no place for a child. The answers Lolly seeks are secreted in the unspoken past. As the doors close on her efforts, Lolly is faced with the harshest of realities. Nobody’s Child is a coming of age story about a young girl searching for her identity.

Lolly on aina etsinyt isäänsä, joka hylkäsi hänet ja hänen sisarensa DeDen, uskoen isän löytymisen olevan ratkaisu kaikkeen. Etsintä johtaa hänet aikuisten maailmaan, joka ei ole sopiva paikka lapselle. Lollyn etsimät vastaukset ovat piilossa tuntemattomassa menneessä. Yritysten valuessa tyhjiin Lolly joutuu kohtaamaan mitä karuimman todellisuuden. Elokuva on kasvutarina nuoresta tytöstä, joka etsii identiteettiään.

still photo

WHAT IF
ENTÄ JOS

Daniel King | Australia 2019 | Documentary | 8 min

Floating in a timeless space 5 Victorian community members contemplate what if a treaty was signed in 1788? Differences aside there is common unity.

Ajattomassa tilassa leijuvat viisi victorialaisen yhteisön jäsentä pohtivat, että entä jos vuonna 1788 olisi allekirjoitettu sopimus? Erimielisyyksistä huolimatta päästään sopuun.

still photo

JACK & JONES

Jason Japaljarri Woods | Australia 2012 | Animation | 4 min

Two Warlpiri boys grow up together in a small remote indigenous community. They find strength in family and culture when troubles turn up on a trip into town.

Kaksi warlpiri-poikaa varttuvat yhdessä pienessä, syrjäisessä alkuperäisyhteisössä. He löytävät voimaa perheestä ja kulttuurista, kun matkalla kaupunkiin syntyy ongelmia.

still photo

ELDERS
VANHIMMAT

Tony Briggs | Australia 2019 | Fiction | 10 min

Two Elders feel that their grandson is old enough to start learning vitally important lessons that will equip him with the necessary tools to maintain the future survival of his culture. His classroom is the expansive country of his ancestors. But is he ready for the challenge that is placed before him, and will he know what to do when the time comes?

Kaksi kylänvanhinta kokee, että heidän lapsenlapsensa on riittävän vanha voidakseen oppia elintärkeitä opetuksia, jotka antavat hänelle keinot varmistaa kulttuurinsa selviytyminen. Pojan luokkahuoneena toimii hänen esi-isiensä avara maa. Mutta onko hän valmis edessä olevaan haasteeseen ja tietääkö hän mitä tehdä, kun hetki koittaa?

still photo

WHAT DO YOU SEE
MITÄ NÄET

Michael Bonner | Australia 2017 | Documentary | 6 min

Sereena confronts stigma and stereotypes on a daily basis being a transsexual in today’s society. In this short hybrid documentary, Sereena refuses to justify who she is and turns it back onto us and asks – what do you see when you look at her and can you look past the superficial and see the real her?

Sereena kohtaa stigmoja ja stereotypioita päivittäin transseksuaalisuutensa vuoksi. Tässä hybridilyhytdokumentissa Sereena kieltäytyy perustelemasta sitä, kuka hän on ja kysyy puolestaan: mitä näet, kun katsot häntä ja pystytkö näkemään pinnan alta todellisen Sereenan?

still photo

WARBURDAR BUNUNU: WATER SHIELD
WARBURDAR BUNUNU: VESISUOJA

Jason De Santolo | Australia 2019 | Documentary | 26 min

A young leader is devastated when Borroloola Town Camps are bombarded with water contamination notices. No one seems to be taking responsibility in the Northern Territory and with continued mining up river his family’s way of life is under constant threat. He sets out to find answers knowing that his Elders will never leave their ancestral homelands. On this quest he rediscovers hope in the healing power of story, family and culture.

Nuori päällikkö on suunniltaan, kun Borroloolan kylää pommitetaan ilmoituksilla veden saastumisesta. Kukaan Pohjoisterritoriossa ei vaikuta ottavan vastuuta, ja ylävirralla jatkuvan kaivostoiminnan vuoksi perheen elämäntapa on alituisen uhan alla. Hän lähtee etsimään vastauksia tietäen, että vanhimmat eivät koskaan lähde esi-isien mailta. Matkallaan hän löytää toivon uudestaan tarinan, perheen ja kulttuurin parantamasta voimasta.

still photo

PERUTTU!
DARK WHISPERS

SYNKÄT KUISKAUKSET

Ngaire Pigram | Australia 2013 | Fiction | 9 min

As Debbie struggles to cope with an approaching anniversary, her children dance excitedly about tomorrow’s birthday party. Is a mother’s love capable of hiding the darkest of truths – even from herself?

Debbiellä on vaikeuksia hyväksyä lähestyvää syntymäpäiväänsä, mutta hänen lapsensa ovat innoissaan huomisista juhlista. Kykeneekö äidinrakkaus piilottamaan synkimmätkin totuudet – jopa häneltä itseltään?

still photo

OUT OF RANGE
KATVEALUEELLA

John Harvey | Australia 2019 | Fiction | 13 min

A father decides to take his estranged son fishing, but when the car breaks down he realises the engine isn’t the only broken thing

Isä päättää viedä vieraantuneen poikansa kalaan, mutta auton hajotessa hän käsittää, ettei moottori ole ainoa rikkinäinen asia.